Hide Articles List

3 articles on this Page

I CYPUXDRB GORLLEWINOL CAHRf…

CYPUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD.I

News
Cite
Share

CYPUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD. I Cynhaliwyd y Cyfarfod Chwarterol diweddaf yn Hebron, Lluix a Mawrth, Mehefin yr neg a'r 12fed. Cyfarfu'r Gynhadledd am 2 prynhawn y dydd cyntaf, o dan lywyddiaeth y Parch. J. Rhydderch, Pwllheli (cadeirydd am y flwyddyn). Dechreuwyd trwy ddarlleii a gweddio gan Mr. William Williams, Abersoch. Wedi cael ychydig eiriau gan y Cadeirydd, darllenwyd a chadarn- hawyd cofnodion Cynhadledd Siflem, Porth- ina(fog.Pasilvyo, mai yn Sardis y cynhelir y cyfarfod nesaf, Llun a Mawrth, Medi'r iofed aI r I leg. Mater y Gyfeillach yno fydcl, Sut i ddiogelu ffydd yr EgIwys heddyw.' Y Parch. R. W. Jones, Cilgwyn, a beuodwyd i arwainyn y siarad ar y pwnc.-—Cafwyd adroddiad o waith y Pwyllgor ynglyn a'r achos ym Meddgelert gan Mr. J. R. Owen. Ar gynygiad yr Ysgrifennydd, ac eiliad Mr. Robert Jones, Llithfaen, pasiwyd anfon i ddiolch i'r eglwysi hyimy sydd wedi addaw helpu yn yr achos hwn.- Wedi gwrando adroddiad ynglyn a'r achos yn Aberdaron gan y Parch.E. T. Evans, Morfa. Nefyn, a Mr. G. Williams, Pwllcrwn, a brodyr eraill, ar gynygiad Mr. Richard Roberts, Pwllheli, ac eiliad y Parch. Ross Hughes, pasiwyd ein bod fel Cynhadledd yn dymuno ar i'r rhai sydd yn cynrychioli'r Cyfuudeb hwn ar Bwyllgor y Genhadaeth Gar- trefol fwrw golwg dros yr achos hwn am A-sbaid, a bod Mr. G. Williams i barhau .yn gynullydd —Wedi gwrando ar y Parch. Morgan Price yn rhoddi adroddiad o waith y pwyllgor a benod- i wyd i'r perwyl o chwilio i gvniwysterau Mr. J. Aidan Davies, Llithfaen, i arfer ei ddawn fel pregethwr, ac i frodyr eraill siarad yn gymerad- wyol iawn am dano ac am ei fiyddlondeb mewn cylchoedd eraill o wasanaeth, pasiwyd ein bod fel Cynhadledd yii ei i sylw yr eglwysi fel pregethwr rheolaidd yn ein plith. i Cafwyd adroddiad o waith y Pw\'llgor Enwi gan Mr. Samuel Roberts, Llauystumdwy, pa un a dderbyniwyd, ac ar awgrym yr hwn dewisodd y Gynliadledd yn • imfrjtiol y Parch. Thomas Williams, Capel Helyg, yn ysgrifennydd. i'r Cyf- arfod Chwarter am dair blynedd.—Oedwyd i rhoddi ystyriaeth i'r gydnabyddiaeth roddir i'r ysgrifennydd newydd am. ei waith hyd gyfarfod Medi. -Gohiriwyd hefyd ddewis olynydd i Mr. Williams fel ysgrifennydd Cyfuudebol i Gym- deithas Genhadol Dlmidain hyd yr un cyfarfod. —Yinhellach, hysbysodd Mr. Roberts y cynllnH a beaderfynwyd arno i amlygu gwerthfawrogiad owasanaeth yr ysgrifennydd. presennol ar ei waith yn ymddeol o'r svvydd.-—Periderfynwyd mai dymunol oedd myned ymlaen gyda pharatoi Trust Deed i'r Gymdeitlias Penthyciol.—Gal- wodd Mr. J. R. Owen sylw at sefyllfa eidclo perthyuol i'r Enwad yn y Cyfuudeb Invn, a chyflwynwyd hyn i ofal Pwyllgor yr Fiddo. Pasiwyd fod yr ysgrifenllydd i anfon llythyrau cydymdeimlad at y rhai sydd mewn galar a gwaeledd.—Ar gynygiad y Cadeirydd, ac eiliad yr Ysgrifcllnydd. gydag ategiad Mr. Richard Roberts, Pwllheli, pasiwyd diolchgarweh cynnes i'r eglwys yn Hebron, a'i gweinidog, y Parch. J. R. Evans, am eu derbyniad croesawus i'r cyfarfod, ac i'r chwiorydd am eu rhau effeithiol hwythau yn y croesaw.-Amlygodd Mr. Roberts hefyd ei foddhad a'i lawenydd o weled y capel mor hardd gan y frawdoliaethyn y He.-—-Daeth Cynhadledd gref ynghyd, a threuliwyd yr amser yn yr ysbryd goreu ac, ni gredwn, i bwrpas da 3rnglyn a gwaith y Deyrnas nad yw o'r byd hwn. —Terfy nwyd. trwy weddi gan Mr. G. M. Roberts, Dlanbedrog. Y MODDION CYHOIiDUUS. Nos I/iui a dydd Mawfth pregethwyd gan y Parchn. R. M. Edmunds, Llanbedrog Thomas DloA^d, Rhostryfan J. W. Edwards, Tabor; R. W. Jones, Cilgwyn; Thomas Williams, Capel Helyg; J, Rhydderch, Pwllheli; Morgan Price, Chwilog, a J. M. Williams, Ile-yiygroes-yr olaf ar bwnc a roddwyd gan gyfeillioll Hebron, sef Dyledsw-ydd rhieni fel aelodau o Eglwys Dchiw i arfer crefvdd ar yr aelwyd.' Abererch. HUGH DAVIES, Ysg.

Cyngor Cenediaethol Eglwysi…