Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

I . POB OCHR FR HEOL.1

I Talybont-ar- Wysg.

Advertising

Rhymni.

I Rhoi a Chymryd.

DYFODOL ADDYSG CYMRU.

News
Cite
Share

A.S., y costiai cael cvfundref-n gwir effeith iol o I Addysg Genedlaethol i Gymru fel a ganlyn I Yijer yr Cost pob Yr;Ysgol.1t Ysgulorion. Ysgolor. Oyfansivitl Ysgolion Elfeunol *180,000 £5. £2,400,000 Xtigolioii Elfennol Ucliaf ac Ysgolion OrefEt.00,000 £ 10 £ 500,000 Ysgolion Canolraddol a Chelf- yddydol 40,000. £15 £600,000 Colegau'r Brifysgol. 5,000 £ 50 t250,000 Oylanswm £ 3,750,000 Ar yr olwg gyntaf \1nddeng3s h\vu yn SWIll 1 anferth, eto mae'n llai na chost y rhyfel i'r deyrnas hon am ddeuddeg awr. Mewn geiriau eraill, gwaria Prydain fwy mewn deuddeg awr ar y rhyfel nag a sicrhai i Gymru yr holl fan- teision addysg hyn am ddeuddeg mis Ai ni all Cymru, a wnaeth eisocs gymaint aberth er mwyn cario r rhyfel ymlaen 311 effeithiol, hawlio cydnabyddiaeth am ei haberth. drwy gael dar- pariaeth ddigonol ar gyfer addysg effeithiol plant cenedl y Cymry ? Ac nid yw'r swm, er cymaint yr yinddengys, ond yn gyfartal i'r swm a werrir gan rai o'r Trefedigaethan Prydeinig a rhai gwledydd tramor ar addysg. Yn New Zealand ac yn yr Unol Dal- eithiau gwerrir 30/- y pen o'r boblogaeth bob blwyddyn ar addysg. Rhifa poblogaeth Cymru o fewn ychydig i 21 miliwn, ac yn 01 30/- y pen byddai cyfanswm ei threuliau addysg yn 3t miliwn ( £ 3,750,000). Pe costiai addysg Cymru hynny, ni byddai wedi hynny ond ar yr un safon ag a geid yn New Zealand ac yn yr Unol Daleithiau cyn y rhyfel. Ac yn sicr nid yw'r swm hwn tuhwnt i ddis- gwyliadau rhesymol cenedl y Cymry, nac yn uwch nag y rhaid iddi wario os yw ei meibion a'i merched yn y genhedlaeth nesaf, ac mewn cenedlaethau eto i ddvfod, i gael chware teg yng ngyrfa bywyd o'u cymharu a plilant cenhedloedd eraill.