Hide Articles List

6 articles on this Page

I . POB OCHR FR HEOL.1

I Talybont-ar- Wysg.

Advertising

Rhymni.

News
Cite
Share

Rhymni. Cyngerdd.—Nos lana nos.Wener yr wythnos o'r blaen, yn y Victoria Hall, cafwyd dau berfformiad mowu lla.wn character o'r gantawd The Blind Maid of Bethany,' gan Gor Gosen a cbyfeiilion caredig o eglwysi eraill y He, o dan arweioiad Mr. James Lewis, A.C., arweinydd y giia ylig Ngosen ers blyn- yddoedd, a brawd ag y niae ei enw yn adnabyddus yn y cylch fel cerddor o r«dd uchel Nid dyma'r tro cyntjif iddo yraddangos gorbron y cyhoedd, ond y mae wedi gwneud hynny yn ami yn y blynyddoedd a aethant heibio, a phob amser i fantais arbennig. Ni bu yn ol eleni eto. Cafwyd dwy noson o wledd gerddorol. Dyma'r tro cyntaf i'r darn hwn gael ei beifformio yn y cylch hwn Cyfansoddwyd y darn hwii yng nghyntaf ell ar gyfer Gwyl Gerddorol Undeb Ysgolion Sul cylch Birmingham, a pherfform- iwyd ef gyntiif yn neuadd y dref honno yn Hydref, 1906. Cyfansoddwyd a chvfaddaswyd y geiriau ar gyfer y darn gan y Parch. Frederick A. Jackson, a'r gerddoriaeth gan Wr. Carey Bonner. Darluniad byw ydyw o fywyd a gweitbrediadau'r Gwaredwr pan ar y ddaear, ac yn arbennig ei ddyddiau olaf, ac yn sylfaenedig bron yn hollol ar y ffeithiau geir yn yr Efengylau. Yr oedd y neuadd yn llawn y ddwy noson. Cymer.wyd at y prif gynjeriadau gan Mrs. Maggie Evans, Miss Mary Richards, Miss Beatrice Griffiths, Mr. Luther Williams, a Mr. David Richards. Cynorthwyid y rhai hyn gan y cor, a chan y gerddorfa linynol o dan arweiniad Mr. Morgan Lewis. Gweithredwyd fel stage managers gan y Mri' Henry Griffiths a Ben Morris. Oyfeiliwyd yn ddeheig gan Miss Annie Thomas a Mri. William Evans ac' Abel g. Jones, A.C. Cadeiriwyd y noson gyntaf gan Mr. Joseph Price, a'r ail noson gan Dr. D. Morgan Jones, Pontlotyu. Teimlai pawb fa yn bresennol y ddwy noswaith fod yna lafur mawr wedi bod er parotoi y fath berfformiad cymeradwyol. Teilynga'r cor a.'r unawdwyr a phawb fu'n cynorthwyo, ac yn arbennig yr arweinydd, Mr. James Lewis, ddiolchgar- wch am y fath wledd. Hydera'r eglwys yn Gosen allu clirio tipyn o'r ddy!ed sydd yn aros ami oddiwrth yr elw wnûir. Diolchwyd mewn geiriau earedig i bawb fn'n cynorthwyo mewn pob rhyw fodd gan Dr. D Morgan Juries, Pontlotyn, fc eiliwyd gan y Parch. Rhys D. Jenkins, gweinidog Gosen ar ran yr eglwys. Teimlai ef yn falch i eilio y cynygiad o ddiolchgarwch i bawb am bob cynhorthwy gafwyd. Cafwyd ysgrif- ennydd a thrysorydd diguro yn y brodyr Mri. Abel Isaac Jones a Kees Jones. Ymadawodd pawb wedi eu llwyr foddloni yn y wledd hon. Cyfaill, Gyfaill,

I Rhoi a Chymryd.

DYFODOL ADDYSG CYMRU.