Hide Articles List

4 articles on this Page

Bargeinion ar Lyfrau.I

Advertising

I HYSBYSIADAU enwadol. I.

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYFUNDEB DWYRAIN CAERFYRDDIN. C YNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfuudeb nobod yng Nghrugybsr ar y dyddiau Mawrth a Mercher, y 7fed a'r 8fed o Awst, Y Qynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf 0 daD lywyddiaeth Dr. Gwylfa Soberts, Llanelli. Pregethir ar y pynciau gan y PArchn. W. T. Davies, Soar, Llanelli; R. Evans, Lloyd-etreet, Llanelli; a G. Jones, Pontardnlais. Bydd cerbydats yng ngorsaf Llanwrda yu oyfarfod trèns tna 11 bore ddydJ Mawrth ond gan fod saith milltir o'r orsaf, taer ddymunir &r bawb i anfon gair prydlon i mi i hysbysu eu bod yn dod ar neu cyn y 4ydd 0 Awst, Gwahoddiad cynnes i'r holl frawdol- iaeth. D. B. RIOHARDS, Gweinidog. BliTHEvSDA, YNYSMEUDWY. CYNHELIR Oyfarfcd Sefydlu y Parch. R. 0. Hughes yn weinidog, dydd Iau, GforflenDaf 26ain. Y cyfarfodydd i ddechreu am 2.30 a 7 o'r gloch. Oymerir rhaD. gan frodyr cylohynol, a chadeirir gan y Parch. Lewis Jones, Tycycoed. Rhoddir gwahodd- iad oroesawus i frawdoliaeth y Cyfundeb, ac eraill alio Y cyfeiriad o hyn allan :-Parch. R. O. Hughes, Brynmeudwy, Ynysmeudwy, Swansea Valley. CYFUNDEB CEREDIGION. OYNHELIS y Cyfarfod Ohwarterol nesaf yn Hawen, Mawrth a Mercher, Awst 7fl d a'r 8fed. Y Gyuhadledd am 2.30 y cyntaf. Disgwylir y Parch, T. E. Nichoias i ddnrlien papur ar Lywoa- raeth Crist ar y Byd trwy mi Eglwys,' a'r Parch E. Aman Jones, B.A., i bregethu ar 9 Athrawiaeth yr lawn yng ngoleuni yr Amgylohiadaa Heddyw.' Rhoddir gwahoddiad cyunes i'r holl frawdoliaeth ao eraill. Disgwylir gair yn brydljn oddiwrth bawb iwriadact fod yn. bresenno!. DAN EV,NS. AT SWYODOGION EGLWYSIG llythyray Cymarafiwyaefh WEDI eu hargraffu 4g enw yr EglwyS VY arnyat, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal 3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y lythyr Dair Rhan, set Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yt Sglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a ebedw*- y Rhan aralJ gan yr Egl wys ei hue. I'w gaeJ gaii JOSEPH WILLIAMS & SONS (Mertbyr) Ltd S',vyddfa'r TVST. Mertbvl RI-I NAryMIpt, LLYFRAU o BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R G W N EUTH URI AD GOREU, YN SWYDDFA R TVST, MERTHYR t r. K &. B Favourite. I MABON Sauce | As good am its Namll. DON'T FAIL TO GET IT. St. tow St.,