Hide Articles List

4 articles on this Page

Bargeinion ar Lyfrau.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y mae'r oil olr Llyfrau uchod wedi eu gostwng i HANNER Y PRIS. Anfoner y Tal yda', Archeb, gan gynnwys y Cludiad, i Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil, ,<Oi< .otf ?"P"«.< -I'V,, 'tK 'v a iHESVMAU DA j Ii.. Mt\ Ir) dF- reddi yn rhwydd drûr; y priodol. deb ú gymeryd Piils mewn %ig eraser angenrheidioi. Nid y lleiaf o'r tog rhesymau hyn yw y cyfriod hirfaith y TjJ# 14 bu'r mcddyglyn hwn yn y :;wa;an&eth §T% eyhoeddus. Am ,IdtuLu d?.9 -yn- Mk. ;?d.,th?-i-,giii gweithredodd ddylan- €13 wad bendsihiol ar iechyd tort enfawr ffsk %h$o hDh!, Des y mae enw E(echam'j Pill? w yn u7?7 -?l,.b gwl.d Jj yn y byd.. Y mae y fath hanes ynddo ei IJIIIJ yn dystsolaeth av-gyhoeddiadol ILY JrA fed. y ddarpariaeth hon 0 werth f|| gv/irioneddol, ac yn rheswm da %lM | MOS mm | f 'It" L. l" %j[f pan fo angen, feddyglyn sydd wedi • fa eÐm y fath ffafr cyffredinol. Paratoir Clf SM Beecham's Pills yn wydJonol o'r mwyaf detholedig, a geltic Mta eu cymeryd gan bawb gyda hyder a ldl dyogelwch. Y nsae eu gweithrediad ?? .r y cyfanscddiad yn ystyriaetb £ f% bwysig. Rliodd.?:.tesmwythyd buan, rhoddant wel'had parhaol, a cha Iad (." o?, dim yn eithafol yn eu heffaith, l1 eej]ir eu cyir:eryd unrhyw adeg. 0'r J ,0 feddyginiaethau f?ri.,dwyd i gfk m leddfu a gweHa anhwylderau y cyua'lB 11) nid oes yr un a dde[nyddir FYda -wy ( fa 0 lwyddiant na'r meddyglyn a brofw- H. ?? yd foily ac yr ymddiriedir ynddo €1# I BEECHAM'S I I I jwk. Yr unig wnetitli-.irwyr yw yJ THOMAS BEECHAMr-St Helens, Lanes. J|f %ijr Gwerthir ym mhob man. fffk Mewn biychau, wedi eu nodi 1/3 a 3 TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.— Y Deg Gorchymyri Sef— J II.-Y Nef oedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaan Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.-Pris CeiniOg ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gel. Oindlud wedi el dalu am Flaendal. '■ I'w cael o Swyddfar TYST,' MERTHYR Machan Mawr II co II) I lutWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIB 8WLLT. Mae eisoes gtyn ui wad am y GOMEDI BOBLOG- AIDD HON; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnaut o ddwsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. Am delerau y Perfformio tnfoutr i'r Swyddfa, GDBIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MSRTHYR), LIMITED, SWYDDFA'R I TYST.'

I HYSBYSIADAU enwadol. I.

Advertising