Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Dygwch feichiau eich gilydd, ac felly eyflawnwch Gyfraith CRIST.GAL. vi. 2. y DRYSORFA GYNORTHWYOL 0 5C:»,4DC»C:» I HELPU EGlvWYSI GWEINIAID YR ENWAD I GYNNAL Y WEINIDOGAETH (SEFYDLOG AC ACHLYSUROL), Apelia y PwyUgor yn DAER at bob Eglwys Annibynnol Gymreig ^yn Nghymru a Lloegr i gymeryd y mater i fyny ar Unwaith, er r sicrhau fod yr Holl Swm wedi ei addaw cyn Cyfarfodydd yr Undeb ym Mrynaman, a chyfran helaeth wedi eu Talu i mewn. ANFONER—Rhestrau yr Addewidion i W. JAMES, ABERTAWE, A rolygwr. Pob Arian i T. DAVIES, LLUNDAlN, Trysorydd. Gohebiaethau i W. ROSS HUGHES, BORTHYGEST, Ysgrifennydd. YN AWR YN BAROD. I Machan Mawr I I COM?DI M.BWN TAIR ACT M.BWN TAIR ACT GAN DYFNALLT, PRIS SWU.T. Mae eisoes gryn alwad am y GOMKDI BOBLOG- AI-DD lION; ac i galonogi y cwmniau fwriadant ymgymeryd a'i hactio y gaeaf hwn, rhoddwn sypynnau ° dd\vsin ac ychwaneg o gopiau am bris gostyngol anarferol. ODDIWRTH Y CYHOEDDWYR JOSEPH WILLIAMS & SONS (MERXHYR), LIMITED, SWYDDI'AR TYST.' AT «W Y DLMJU1U.N EGLWYSIG. llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys Vt amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 55., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIUJAMS &ISUNs (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr I CENNAD HEDD. PRIS DWY OBINIOO YN Y 1118 Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN RHAGFYR, 1915 OYNHWYSIAD S. Sandbrook, Yaw., Y.H., Merthyr Tydfil (gyda darlun) gan y Golygydd. Oymerwyd y Gwanwyn o'n Blwyddyn,' gan y Golygydd. 'Mae Santa Olaus yn Dod,' gan y Parch Gwilym Bees, B.A., Merthyr. Oofnodion Misol-Araith y Prifvveinidog-I Tyred Drosodd i Macedonia, a chymorth ni '-Oyflog Gweinidogion- Y Nadolig. Nodisdau Uenyddol Y Golofn Farddonol-Gobaith y Pechadur, gan Thomas Evans, Olyrjde'wen—Ein Bibiu Bach ni, gan Merthyrfab Greddf, gan Merthyrfab- Rhagoriaeth y Baban lesu, gan Idris, RbymDi Y Wers Sabothol, gau y Parch D. Earof Walters, M.A., B.D., Abertawe. I'w gael oddiwth Ddoabarthwyr yr BgII, neu o SwyddfWr Ty?t." Merthyr Tydr. rmm— ?*?' MMB1 riNE-SP Hotel! (EstabHshed over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. j Tdegraphic Address: I Pleasant, London.' ) BED, BREAKFAST, BATH  < and ATTENDANCE,. 5s. J j? PROPRIETOR—H. R. JONES. M BNNt —— "-a?B —- I— PoteU Mabwysiedir at yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a 2/3 Ohenadaethau o flaen unrhyw ——— nn arall. A GWINOEDD I/O OYMUNDEB ANFEDDWOL ?VEIjCU. Defnyddhvyd Anfonwoh $0 am ddwy botel go-aan n Parch nChhZas, sampl .'n llyfryn arbenig, yr "Purgeon' Parch hwn a rydd wybodaeth !?n  am ? gwinoedd hefyd, dyst- F ?lIer  iol?ethau oddiwrth lawer o u?e?? daeth Ley. wemidogion adnabyddns, y I sian* rhai sydd wedi en dofnyddio. —WELCH'S—- NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wlr hnfen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s Sc. pob an 0 ba ral gynrychlolan nodd uwcblsw pam' pwyt o rawnwln, wedi eu ewarantn yn rhydd oddlwrth alcohol, snrnl, slwgr, dwfr, lllw, neu nnrhyw later I roddl blai, Y mae felly, nid yn nnlg yn Ddiod Inobus a Metus, ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrllladwy I glelflon, nen Ue y mae angen maeth; adeiledydd y gwaed, torwr ayched, a chodwr chwant bwyd. Gan y CynWYI WELCH'S Nor Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gellir el roddl i glelflon gyda pherflaitn ddyogslwch. Anfonlr Potel Belnt fel campl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad 2s 0c. We\}h Grape Juice Co.; Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C Y Wers Sabothol AM 1916. GELLIR CAEL TAFLENI YN CYNWYS Y Testynau am y Flwyddyn, GAN JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), LTD., Swvddfa'r 'Tyst' a'r Cenad Hedd,' MERTHYR TYDFIL, Am Is, 6c. y Cant. Blaendal gyda'r Archeb. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu bargraffu a'u rhifnodi ynddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFJL.