Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Cymanfa Ganu Caerdydd. I

News
Cite
Share

Cymanfa Ganu Caerdydd. Cynhaliwyd y Gymanfa uchod Tachwedd 9fed a'r lOfed, a chyn diwedd yr wythnos fe aufon- ais adroddiad llawn mewn amlen wedi ei gyfeirio fel arfer i Fertbyr; ond rhywfodd, mae'n debyg na chyrhaeddodd yuo. Ni fuasai hynny o bwys gennyf o ran yr adroddiad, ond yr oedd yr amlen yn cynnwys beirniadaeth alluog Gwaunfa ar yr emyn, &c hefyd feirniad- aeth Dr Caradog Roberts ar y don i blant. Gwneir ymgais i'w cael o Swyddfa y Llythyrau Coll, ao os dont i law byddant yn y swyddfa ar fyr. Maddeuod Gwaunfa a Dr Roberts i mi os mai fy aflerwch i yn eyfeiriu y llytbyr yw yr achos eu bod ar goll Wel, am y Gymanfa, gellir dweyd ar unwaith mai dyma lanw uchaf y Gymanfa mewn c&nu, hwyl a chynhalliad am yr again mlyaedd diweddaf, bath bynnag. Cyfarfod i'w gofio oedd cwrdd y plant gyda Syr W. James Thomas yn y gadair, a chann y plant, dan arweiniad Dr Roberts, yn beth i'w hir gofto. Bendith a gwenau nef oedd eu can yn nyddiau tywyll y rhyfei. Yr oedd tine y byd gwell a'r bywyd gwyn yn nhonau Dr Parry, ae nid gormodiaith oedd y canmol fa ar arwoioyddioo y plant ac ar Mr John Beynon, arweinydd y rehearsals, am y rhagbaratoadau trwyadl wnaed ganddynt. Haplls oedd gweld y marchog caredig o'r Ynyshir yno yn mwynhau y gan ae yn adrodd sat y buodd ef ei hun yn eanu anawd Y Robin Goch' yn I Ymgom yr Adar,' a phrif wers y gan oedd- 4 Mai goreu yw bod yn garedig; A glynu fel brawd, Wrth ddyn er yn diawd, Pe'n trigo mown bwthyn mynyddig Hwyrach fod y wers a ddysgodd y pryd bwnnw wedi helpu i'w wneud y path yw heddyw-y earedieaf a'r haelionusaf o holl feisfcri glofeydd y Deheudir. Wrth yr organ yr oedd Mr E. P Mills, L.R A.M., organydd Ebenez^r, ae yr oedd ei waith yn rhagoroL Y Parch Joseph Evans, Mount Stuart oedd yn holi y plant yog Nghatecism y Parch H. M. Hughes, B A., Ebenezer. Mr Hughes hefyd oedd yn llywyddu yr ail ddydd yn odfa y bobl fawr, ond yn y cyfarfod hwnnw hefyd tonau y plant oedd yn mynd a hi. Rhoddwyd datganiad effeithiol iawn o'r anthem O'r dyfnder y Jlefais,' gwaith Mr W. T. Samuel. Yr oedd yr awdur yno ac yn mwynhau y datganiad yn ddirfawr, 'rwy'n siwr. Yr emyn goreu yn ol beirniadaeth fanwl Mr W. Thomas (Gwaunfa) oedd eiddo Mr T. G Williams, ysgrifennydd y Gymanfa. Y goreu am don i blant oedd eiddo Mr Elias Williams, Bethlehem, Splott. g^Cafwyd unawd gan Mr George Jones, ac unawd ar yr organ ymhob cyfarfod gan Dr Caradog Roberts Fel y dywedwyd uchod, cafwyd y fath hwyl a bendith fel ag i'n hysbrydoli i gychwyn eisoes i drefau ar gyfer y Gymaofa nesaf, a sicrhau gwasa. aethyrun arweinydd Gobeith- iwn y bydd honno mor Ilwyddiannus, ac hwyrach y bydd ewrnwl y rhyfei yn ciiio ae y bydd yn hawddach canu DEWI FYCHAN.

Advertising

! SENGHENNYDD. í

Advertising

MANCHESTER A'R CYLCH.

TABERNACL, PENCADER.