Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

tiMO to lose if YOU wish to share in the -reat dis- FREE PRIZES H. SaTruel is r?reseiiting to all Purchas,- rs. The windo, sat his 6 ?8?*?S?aa?*?' purchasrrs. ThewindoAsathis???'???y6/6    Kid useful Gifts at prices that Richly chased with ?? ??&??R? ???P"P??sinyour???"?? new desi r. O?lt 16' .1 -1#6 -Iva I. zE Ppith ?old Set of ,?ix F-?ectro '7 jt?s. o r It s, in ? ^e £ T?T'S PHES«wT cASE. ? ?????.. ?°? ??c?/ case. ? Cowhide le, .ei?CASE. 4/11lie ./?????????? ???-?.,? .? ?'"   e b onise, b,-kili, roiii b ,ickel pla,,ed 4,ICKL s SILV ER WRIST Hy s,)a, box. 01 1 WAT H. Fine ke? e less move, men t, accurate a iid re- r Oftenr5/6.) 1 1 6 0 N SV G, ?t LUMINOUS \11M 1 A «\V^ I to Sllews the time by ▲y»r/ l £ Olt V41% raent, perfect Fi ne jewelle4 i?i it, SVe )X?ng 8t case. IV Sterlin 9 17/6 Goli N A silverCilSe,25 S8&& bSSS" 42/1 t tv 0 Gold, 7?/) ^— GoJd, 70/) 1 V' at d"*a k er to the Admiralty. 1 e>. rAIL fares PAID. 1I V,a,c h ina k er ?o the dmir I 119 High St., Merthyr. I ] ^7  W??????&?B H And 266 Oxford Street, Swansea. YOUR Fa?0.I j A??t Newport ?dOardiS. FREE cLlautseivst e d B Also at Newport and Cardiff. 9L elusi ve Te- >0 i I S 'f?.aM.<H?.?f??.?t<, ? ?rl?nd?'???? 1 iT N yS"lamm.^TL ^?S.?o° %MWarri-tC0t t f|«f6 r9f0 KfalC ?U1 iVPRIZE! t???XJ.? ?? th???orthdnuM??? ? At Bwyiigorau Cymanlaoedd Can a, &e, DYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS. LIMITED, r Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bodwedi ychwanegu cyflawilder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisiau iselaf. Anfonor am y telerau. At Bwytfpragi Cymanfaoedd Canu, &c U Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. ? flIen. Pdt ig. GtIir" ha¡; « Swyddfa'r Tyst." Merthyr. JHHHHH** 4HHHMHHBS- 4HHHH* ¥ & ? MAE ¥ ;S æ Beecham's | ? r-: P:" i1 :c; Pills I 1..4 ik "? X gwnsud rhai peth&u yn well nag :-{.: ? Tinrhyw feddyginiaetli arall yn y byd. ¥ X Mae yn bwysig cadw mewn cof pa 'Is bethau yw y rhai liyny er mwyn deall y yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelemm llyn. Dvry ¥ BEECHAM'S PILLS gryfder Vr ¥ cylla gan sic-rhuu treuliad priodol, t syi-iiudiiiit y beil ymaith yn llwyr, ¥ rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, ¥ pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, ac fel canlyniad cadarnliant y gyiuu- drefii o iierfau yii baetiaol. Maent I Yn Wirioneddol "Jt berlau o iechyd, ac y mae iii-edcliiiit X ohonyntyn ngliyrhaedd tlawd a cliy- X foethog fel eu gilydd. Os ydych yn V X teimlo eich Iran yn dyoddpf cur yn y X pell,ynflm,gwHnllyd a phruddglwyfns, .¡ ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S ¥ X PILLS; y rhai a gyfansoddir o X gyffuriau nas dichoii iddynt eich niweidio oud yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- Y sebir mor feiddgar a chamarweiniol. ¥ Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir BEECHAM'S PILLS wedi enill ? enwogrwydd ysplenydd, ac am dair ? cenedlaeth wedi profi eu hunain yn X- r! f -11- B bl = Gyfeillion y Bobl. S 4 -——— X ? Parotoir yn )mi? ?.R Thomas Beecham 3? ? Ileleii?,, Lanes. X Gwerthir ,I mhob maD mewn blyehau :t ?????? ????HHH?- i"i£.i ¥ ¥ ODLAU COFMN CEFffYDFA— A'U'4 E y M Y D f n "?? RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw JOHN ALDEN," a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 OUDALENAU, i -+- CYHOEDOWYK: Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOI,! AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R ITYST, MERTHYR. <