Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

YMDDEOLIAD MR JOHN LLOYD,…

News
Cite
Share

YMDDEOLIAD MR JOHN LLOYD, YSGOL FEISTR, PENYDARREN. FEL John Lloyd plaen yr adwaenir -y dyn Am dano a sonnir; Ie, y gwr annwyl gerir Yma'r hynt am dymor hir. Tyfodd yn Aborteifl,-ei lwysle, Yn laslanc llawn tlysni; Gwyddom mai awyr gweddi Yr hen saint fu'i fraint a'i fri. Duwiol o hyd fa ei duedd,—cadarn Y cododd mewn huchedd; Y mae'n awr yn byw mewn hedd, Nwyfas yw ei dangnefedd. I'w hanes a'i allu, os syllwia,-bri Ein brawd a edmygwn Yn foddns iawn canfyddwn Amryw waith y Cymro hwn. Ei gyntaf fad ddeadell,-y bugail Wnai bagad yu well well; Meddai Ilu-Ni bu o bell Dro eystal i Drecastell. Lie mae trech gwyr na'r bechgyn-a luniai Mor lanwedd i'w ganlyn ? Para i ddod mae'i glod drwy'r glyn, Dan redeg o Dwyn'rodyn t E' diriaiym Mhendarren,-a lledai Yn Iladol ei aden; Yma'n bod o hyd, m a-) n beng Bonheddwr, yn byw'n addien. Athraw drwy'i oes f u'n meithrin-yn dyner Ein doniau cyffredin; To 'rol t6, am dro, fu'n dri I gywiro ein gwerin. Bin hathraw sydd bron yu eithriad,-y ewbl Disgyblai mewn cariad; i tl A'i b lant yw'n siarad, Yn t )ag ceir swyn hen dad. Rhoddodd ei gyfarwyddyd-i gannoedd 'N ogoniant i'w bywyd; Hen gofion am dano gyfyd, A'i rinian'n byw'n mhob rhan o'n byd. Ei hanes fel dinesydd—a erys Yn iraidd drwy'n briydd; Cry' y deil ym mhynciau'r dydd- Gwawl ydyw fel gweledydd. Gwleidyddwr mae'n glod iddo,-y lluoedd Sy'n llawen i'w wrando; Saif o'i ol Ryddfrydol fro Astud i'w waith yn tystio. Y Gwarcheidwad mad a mwyn,—o*^galon, Sy'n gwylied pob achwyn; Ei sylw da ga bob rhyw gwyn, A'i ddeddfu ef sydd addfwy n. Eglut bregethwr hygly w,< Ei haeddiant' Gyhoedda er adfyw; Dweyd am hyn a fyn wrth fyw Yn haelrodd i ddynolryw. Cerddor mewn bri ac urddas,-a beirniad Heb wyrni o'i gwmpas; Ac awenydd rydd a'i ras Enaid ei gerdd yn wyniap. Ai ymlaen ddeugain mlynedd,—a'i arch- I'w orchwyl heb ffaeledd [waeth Erbyn hyn mae'n wyn ei wedd Yn eiriannu gan rinwedd. Ei nawnddydd fyddo'n hindda,-dedwydd- Doed iddo drwy'i yrfa [wch Caed fyd llawn 0 bob dawn da- Yna'i anfon i Wynfa. Y patriarch, rhaid ei barchu,—a'r awen I ruo ei ganu Rhagor,-rhaid yw anrhegu- Mawrhau y coeth Gymro cu. Merfchyr Tydfil, MSBTHYBFAB. Ei ysgol gyntaf. t Ei ail ysgol.

I Ebenezer, Castellnewydd…

 Lloyd-street, Llanelli.

Advertising