Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

Pant-teg a Libanus, Caerfyrddin.

Graig, Rhymni.

News
Cite
Share

Graig, Rhymni. CYFARFOD ANRHKGU. | Nos Iun, Hydref 18fed, cynhaliwyd cyfarfod i anrhegu y brawd ieuanc Mr. David J. Price, arweinydd y Gobeithlu. Mae Mr. Price wedi bod yn arweinydd cerddorol yn yr adran yma o waith yr eglwys am flynyddoedd lawer, a theimlem fel eglwys mai priodol fyddai i ni gyd- nabod ei ymdrechion diflino. Felly aed at y gwaith o ddifrif er sicrhau cydnabyddiaeth syl- weddol. Ar y noson grybwylledig cynhaliwyd cyfarfod hwylus iawn o dan lywyddiaeth y Parch. Gomer James (B.), Tafarnaubach. Cafwyd ychydig | eiriau pwrpasol iawn gan y cadeirydd yn egluro amcan y cyfarfod. Dygodd dystiolaeth uchel i wasanaeth Mr. Price, nid yn unig i eglwys y Graig, ond i'r gymdogaeth yn gyffredinol. Syl- wodd mai gwaith pwysig oedd arwain plant, oblegid yr oeddis wrth hynny yn paratoi dinas- yddion y dyfodol. ■. Mr. William Edwards (diacon) Dywedodd ei fod ef yn cymeryd diddordeb yn Uwyddiant Mr. Price, oblegid yr oedd yn ei adnabod er pan yn blentyn, ac wedi byw yn ei ymvl. Cafodd ef bob amser yn barod i wneud ei oreu, ac yr oedd yn falch iawn fod yr eglwys yn sylweddoli gwerth ei wasanaeth. Yna cyflwynodd Mr. John Evans (diacon) anerchiad hardd i Mr. Price ar ran yr eglwys mewn modd deheuig iawn. Sylwodd mai hyfryd- wch iddo ef oedd cyflwyno'r anerchiad yn enw'r eglwys i frawd oedd wedi rhoddi blynyddoedd o wasanaeth diflino mewn cyleh pwysig o waith yr eglwys. Dymunai ar i Mr. Price gofio mai nid fel tal yr ystyrrid y cyflwyniad, ond fel danghoseg o'u parch a'n gwerthfawrogiad o'i lafur. Darllenwyd yr anerchiad gan ysgrifen- nydd hyn o linellau. Cydnabyddodd Mr. Price y rhodd mewn ych- ydig eiriau o dan deimladau dwys. Diolchodd i'r eglwys am ei charedigrwydd, a dywedodd mai cariad at y gwaith oedd wedi bod y cym- helliad nchaf iddo ef i wnend yr hyn oedd wedi wneud. Yr oedd y gwaith yn bleser iddo, a phenderfynai lynu wrtho cyhyd ag y gallai. Mr. W. G. Davies (diacon) Sylwodd fod Mr. Price yn haeddu cydnabyddiaeth am ei lafur. Teimlai yn falch fod yr eglwys yn cyflwyno rhodd i frawd gwir deilwng. Mr. W. S. Davies (oiacon ac arweinydd y gan) Dywedodd mai un o nodweddion amlycaf Mr. Price oedd amynedd, yr hyn oedd yn Tin o anhepgorion arweinydd llwyddiannus, ac yn enwedig i arwain plant. Dymnnai iddo bob llwyddiant yn y dyfodol. Cynghorwr W. T. Hopkin, Rhymni Pleser mawr iddo ef oedd ategu'r hyn oedd wedi cael ei ddweyd am Mr. Piice. Yr oedd ganddo syniad uchel am dano. Siaradwyd ymhellach gan Mri. Henry Bevan, Princetown A. Pritchard a Benjamin Thomas, Tafarnaubach a Gwilym R. Morris, Rhymni. Cafwyd unawdau yn ystod y cyfarfod gan Mri. George Jones a T. Idris Morris, Rhymni. Cafwyd anerchiadau barddono! gan y Mri. T. Idris Morris; Ap Dulais; T. E. Jones, Rhymni; a'r Parch. J. Gomer James, Tafarnaubach. Teimlid fod y beirdd wedi cael gwrthrych teilwng i'w hawen. Adroddwyd darn cymwys i'r am- gylcbiad gan Mr. Ben Davies yn efieithiol iawn. ,V (;IUfr diolchiadau arferol terfynAvyd cyfarfod a hir gofir trwy i Mr. T. Idris Morris ganu yr Anthem Genedlaethol. Drwg iawn gennym nad yw iecl'yo Mr. Price yn caniatau iddo fod ffyddioned ag a fu gych;' r Gobeithlu er hynny mawr hyderwn y bydd iddo gad adferiact buan i'w gyuefinol iechyd, ac y bydd i'r un ffyddlondeb ei nodwedau yn v dvfodol ag sydd wedi bod yn y gorffennol. Cyfait,

[ PORTH ERYRI.

[No title]

Advertising