Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

MELINE A'R CYLCHOEOD. I

[No title]

PRAWF 0 FERTHYR.I

TABOR, MAESYCWMVVR.! !

MOUNTAIN ASH. I

I MANCHESTER A'R CYLCH.

News
Cite
Share

I MANCHESTER A'R CYLCH. Booth street. -Cynhaliodd yr eglwys hon ei chyfarfod ptegetha blynyddol nos Sadwrn a'r Siboth, Modi 25iin a'r 26^in, pryd y gwasan- aethwyd gan y Parch T E. Thomas, Coedpoeth. Digon yw dweyd fod Mr Thomas yn pregethu gyda'i rym a'i fedr arferol. Yn odfa prydnawn Saboth cafwyd gwasanaeth Siesneg, a phreg- eth wyd gan y Parch D. W Roberts, Sfcockpart. Cymro ieuanc glftn o ardal Bwlchgwyn, ger Gwrecsam, ydyw Mr Roberts, otid gyda'r Saeson y mae wedi gwasanaethu er adeg ei ordeiuiad Daeth i Stockport ychydig gyda blwyddyn yn of, a da gennym ddeall ei fod yn hynod gymeradwy yn ei eglwys Mwynhawyd ei weinidogaeth yn fawr. Cafwyd cynulliadau rhagorol, a'r casgliadau yn uwch nag arfer. Mae nifer fawr o aelodau yr eglwys hon wedi ymnno a'r tyddin-rhai ym maes y frwydr, ae erailS yn paratoi i fyned yno. Eccles.-Achos undebol ydyw hwn, ond mae mwyafrif yr aelodau yn Annibynwyr. Mae gwedd lewyrchus arno ar hyn o bryd-niter o aelodau newyddion wedi dod y no yn ddiweddar. Nos Sadwrn a'r Saboth diweddaf, cynhaliwyd cyfarfod pregethu blynyddol yr eglwys, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch H. Ivor Jones, Caer. Yma eto cynhaliwyd gwasanaeth Saes- neg prydnawn Saboth, a phregethwyd gan Mr L. R. Ellis, M.A., gwr ieuanc addawol iawn o Lancashire College. Mae tad Mr Ellis yn bregethwr a diacon yn yr eglwys. Y GymdeUhas Ge ft ediaetitoi.- Mae rhaglen y gymdeithas hon wedi oi chyhoeddi, a chynhal- iwyd cyfarfod cyntaf y tymor nos Wener diweddaf, pryd y cafwyd darlith ar y diweddar Emlyn Evans gan ProfE. David Jenkins, Aber- ystwyth. Fel y gwyddys, yr oedd Mr Evans yn gyd olygydd y Gerddor a Mr Jenkins, ac folly daetbant i gysylitiad agos;a'u gilydd, a meddent iawer o gydymdeimlad y naill a'r Hall Talwyd. gwarogaeth uchel gan y darlith- ydd i goffadwriaeth a gwasanaeth Mr A brose Lloyd, Islwyn, Tanymarian, Dr Joseph Parry, ac eraill. Datganwyd dwy o ganeuon Emlyn yn ystod y cyfarfod, ac ar y diwedd canwyd Ti-ewon gan y dorf gydag arddeliad neilltuol Darlithwyr eraill y tymhor ydyut y Parchn D. D Williams, Lerpwl; T. Shankland, Bangor; Morgan Llewelyn; J. B. McGovern; Canon Edward Rees, M.A., D.D.; a Proff E T. Griffith, M.A. Llywydd y gymdeithas ydyw y Parch J T H. Hugnes, a'r is-lywydd y Parch iviorgan L/ieweiyn. DINESYDD.

[No title]

Advertising