Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

MELINE A'R CYLCHOEOD. I

[No title]

PRAWF 0 FERTHYR.I

TABOR, MAESYCWMVVR.! !

MOUNTAIN ASH. I

News
Cite
Share

MOUNTAIN ASH. I Nlarwolaetlt a Chladdedigneth William Jones, 8enny Cottage -Bn farw y gwr hynaws uchod nos Wener, Medi 17eg, wedi cystudd byr o ychydig wythnosau. Adwaenid ef yn dda gan dyrfa o weinidogion a myfyrwyr, a gWIl y cyfyd atgofion o'i sirioldeb diffael i feddwl 11 u o broffwydi Daw fu yn aros dan ei gronglwyd o dro i dro Brodor ydofdd o Bont Senni, Brycheiniog, a Senny Cottage oedd yr enw roddasai ar ei drigfan. Daeth i Mountain Ash thyw ddeugaiu mlynedd yn oJ, a chadwodd symledd dirodres y gwladwr Oymreig hyd ei fedd Ni fu ei garedicach erioed, ac yr oedd yn ymgnawdoliad o diriondeb a diniweid- rwydd Yr oedd ar ei oreu bob amser er gwneud cenhadon bedd yn gysurus tra ar ei aelwyd. Elai yn amserol i gwrdd a'r tfen rhag ymdrafferthu o'r ymwelydd i chwilio am y Uety Dyn distaw a di-stwr ydoedd, ac hardd- weh ei gymeriad oedd ei ysbryd llariaidd a'i Laturnobi. Er nad oedd yn euau cyhoeddus, ni ill gwell gwrandawr—stud, siriol, diolch gar a defosivnol. Can fyddai ryw werth ymhob pregeth pa luf) bynrag f ydr-lai art) i Des-rifi td cywir ohono yw'r ymadrodd hwonw-' Un o beddychol ffyddloniaid Israel Gwr toyrugar ei galon, hael ei law, a pharchus iawn o dy Dduw, achos Daw a gweision Duw. Yr oedd pawb yn hoff ohono, ac nid oedd gan neb and da, i adrodd am y gwr annwyI hwn. Prydnawn Mercher, Medi 22aiu. daeth torf o wyr bucb- eddol ynghyd i qala'r deyrnged olac o barch iddo. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch H. R. Howells, Abercynon, a'r Parch WHliarn Davies, Soar, Mountain Ash ac ar Ian y bedd gan y Parch T. Anthony a'r Parch J. B Davies, Abercwmboi a siaiadwyd gan ei weinidop-, y Parch John Phillips, yn datgan ei edmyged ohono. Amlwg oedd wrth y dyrfa hsrdd ym- gasglodd ynghyd fod William Jones bytwyn a llariaidd mewn parch mawr yn yr ardal. Os danghoswyd parch i'r marw, danghoswyd hefyd gydymdeimlad mawr a'r byw. Cafodd ei weddw hoff, yr hon sydd yn aelod amlwg a defnyddiol ym Methania, a'r ddau fab a'r unig ferch, arwyddion amlwg o serch a pharch eglwys Bethania yn neilltuol, a'r ardal yn gyffrediuol. Mae hiraeth aroom ar ol un mor hawddgar a da er hynny Ilawenychwn a diolchwn am gael ei adnabod a'i gadw cyhyd. Cyilwynwn eia cydymdeimiad llwyraf i'r weddw a'r plant yn eu hiraeth ar ol priod mor ffyddlon a thad mor dirion. Boed i Awdur pob daioni roddi i ni eto ragor o ddyuion o gyffelyb ysbryd i William Jones, Senny Cottage.

I MANCHESTER A'R CYLCH.

[No title]

Advertising