Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

MELINE A'R CYLCHOEOD. I

[No title]

PRAWF 0 FERTHYR.I

News
Cite
Share

PRAWF 0 FERTHYR. I Ac nid yn unig prawf o Ferthyr, ond prawf ag oedd wedi dal holiad amser. Amhosibl fyddai cael allan dystiolaeth inwy argylioedtl- iadol. Gorffenuaf 2iain, 1909, Mr F. Overbury, 25 Ernest-street, Merthyr Tydfil, a ddywedodd Diameu mai annwyd a ddygodd ymlaeu yr anhwylder ar fy arennau. Cawn ar ainserau boenau marwaidd parhaus ar draws fv mein- gefn a'm llwynau. Weithiau yr oeddynt o natur drywanol, a theimlwn hwynt yn boenus iawr gan fod yn rhaid i mi blygn cymaint gyda'm gwaith fel gas-stoker. Blinid fi hefyd gan ben- ysgafnder a phoenau yn fy mhen, a blinid fi hefyd gan anhwylder troethol. Yr oeddwn wedi treio pob math arall o foddion, ond heb gael dim lies oddiwrthynt yna dechreuais gyda Doan's Backache Kidney Pills. Cefais y rhai hyn y moddion goreu oeddwn wedi gynieryd at anhwylder yr arennau. Cred- wyf eu bod yn ardderchog, a bydd i mi bob amser en eymeradwyo. (Arwyddwyd) F. Over- bury Mehefin 18fed, 1915-yn agos i chweblynedd yn ddiweddarach dywedai Mr. Overbury: 'Mae fy iechyd yn dda, ac yr wyf wedi bod yn rhydd 0 anhwylder yr arennau er's amser maith. Gwell- haodd pelennau Doan fi dros chwe blynedd yn 01, ac nid wyf byth yn peidio cynghori pawb i'w cy- meryd sydd yn dioddef fel yr oeddwn i.' Teifl annwyd a'r cryd bwysau trwm ar yr arennau, oherwydd caeant i fyny y chwysdyllau, fel ag y mae'r amliureddau a ddylent basio trwy y croen yn cael eu cyfleu gan yr arennau. Mae annwyd felly yn un o'r achosion mwyaf cyff- redin o anhwyld-erau peryglus yr arennau a'r bledren a budcliol yw cymeryd cwrs o Doan's Backache Kidney Pills pan yn gwella oddiwrth annwyd neu yr anwydwst. Cynorthwya hyn yr arennau yn y gwaith ychwanegol deflir arnynt, ac amddiifynna hyn chwi rhag poen yn y cefn, crydcymalau, dyfrglwyf, grafel ac anhwylderau troethol poenus. Pris 2/9 y blwch, chwe blwch 13/9, gan yr holl fasnachwyr, neu oddiwrth Foster-McClellan Co., 8, Wells-street, Oxford-street, I/ondon, W. Peidiwch a gofyn am beleunau at y cefn neu yr arennau — gofymiwch yn am Doan's Backache Kidney Pills, yr un fath ag a" afodd Mr Overbury. 3

TABOR, MAESYCWMVVR.! !

MOUNTAIN ASH. I

I MANCHESTER A'R CYLCH.

[No title]

Advertising