Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ARGRAFFU! ARGRAFFU!! ARGRAFFU Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt fywbeth i'w argraffu at Sfffla'r'Wi'r'Cfiiilil.' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o LYTHRENNAU (Type) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a Llyfra Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymol, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL. SEILIAU'R FFYDD, SEP Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, Gin Ddeg 0 Weinidogion yr Arnibyiiwyt. Golygy"- Parcn J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B hc. a Y Wyfr Goren a Rhataf yn yr Iaith. ROWN 8VO. 305 0 DUDALENAU. PRIS 3/- NET GYDATt POST, 3/4. TAL GYDA'R AKCHEB. Dmnfoner yr Archebfon i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATEOISMAO (AR GAN) I BLANT, flan y Parch. H. T. JACOB, PmiM. C 1.- Y Deg Gorchymyn. Sel— Iii.-Y Nefoedd. III.-Y Gaethes yn Nhy Naaman, Y Td ochod yn Un Pamphledyn.—S*rll Cctnifig IOC. y Dwsln. 50 am 3s. 100 am 58. 9c. i Oladlad wedl eJ dala alii Fisandal. rw eati o Swyddfa'f TYS*. H&KYHYIJ CYMANFA BREGETHU ANNIBYNWVI MERTHYR A'R CYLCH. ANERCHIADAD A draddodwyd yn NghytoiaachMi y Gymanfa UCIIOtI yn 1910. 1811 a 1812, Mewn Lilan, 6e. Gyda'r Post, 7e. SWYDDFA'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU QABQIIWTD GAS T DIWSDBAB Barch. J. BOWEN JONES, B.A., ABKRHONDDO, 110 tudalen a ddrlun. Mewn LIU% 1[- jmlÛ. bapur, 1/6; trwy'r Post 21c. ychanegol. SWYDDFA'R "TYST," MERTHYR. i LLYFRAU CYMRAEG R WeRTH Y5 Swyddfa'r I Tyst,1 Merthyr Tydfif S. c CYMRU FU ? I'R AIFFT AC YN OL. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orci I 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 20 YR ABERTHAU. Can y Parch OWEN EVANS, D.D. g DRYCH PROFFWYDOLIAETH. Gan y Parch JOHN HUGHES 2 0 Y PARCH. W. THOMAS GWYNFE: El FYWYD A'1 WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abe?ionddu 3 O YR IESU AM GYFEILUON. G^N y Parch OWEN EVANS, D D 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE AIM Gan S. M. SAUNDERS 1 0 BYWYD A .s?ss  ROBERTS 3 TYWYSENNAU ADDFjb A  CHOFIANT Y PARCH PRYCE HOWBIA, FFESTINIOG GaD Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 ALBUM ABERHONDDU Sef' Hanes y Cofeg 0 1755 i 1880. C^wysa FyGofiaDtau a 267 0 Ddarluniau o'r MYfYrwyr 5 « COFIANT Y PARCATSFFIS; NEFYN. Gan Y Parch 0. L. ROBERTS, Lerpwl 2 0 GWAITH BARDDONOL HWFA MON 3 6 COFIANT TANYMARIAN 6 n v JT FACH. Gan y Parch D. KHAGFYR JONES Treorci 3 6 T??GION' MAES A MOR. Gan E?ioN WYN i ft Y PULPUD ANNIBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion o & DANIEL OWEN Y NOFELYDIX V ^IsAAC FOULKES 2 6 Y rm! fTv^T ? MHENTRE AN SN S. M. SAUNDERS 2 & PT SO IESU GRIST I BOB IEUAINC. Gan y Parch D. SIL YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y BEIBI, a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 6 GOLEUNI YN YR HWYR. Gan y Parch E. HERBER EVANS 3 6 DARLITHIAU GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PAL MER S TON 6 a PHANTYCELYN 2 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y ¡" Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch g OWEN EVANS, D.D. 2 § CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwauri f$ VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH ELLts, M.A., Bootle 2 0