Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Os am gael I Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations, BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. Coleg Y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) e Prifathraw: Syr H. R. RBICHEL, M.A., LL.D. D INCHRRUA'R tymor nesaf Hydref jed, 1915. Paratoir at gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifyggolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addyag arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir nifer o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £40 i Zio y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn sir F6n neu sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion sir Ddinbych a sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Mai 2il. Ceir pob manylion gan J. B. ILOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. >DWY FIL ODVSTION —- Bywgraffladau Byr o'r Prif Wronlaid, &a. ——— « ——— OAX Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 64 tudalen. Prit, Llian, tc.; tmlen bøpur. Ie. cludiad, Ie. vn ychwanegol; blaendal gyda'r Archtb Oddiwrth y Cyhooddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MKRTHYR), LTD., •WYDDyA'> *TYSf,' KUftYJ TVDKIi. ANTHEM NEWYDD, f 0 Aros Gyda Mi,' Can E. P. BILLS, Op#asy&W,, Ebeneser, Caerdyid. '1 Prit—Solffa, r|e. Hen Nodiaut, 5c. I'w cael oddiwrth yr Awdur-14, Wellfield-road, Cardiff. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeraowyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys M amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-38. 6c., 5s., I a 6s. 6c. Cludiad yn rhctd. Cynhwysa y Llythyr Dait Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan J OSEPH WIUJAMS & SlINS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Mertbyr r 1!,y.!)1 1 (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. | Telephone No.: 7314 Gerrard. j I M<?yMt?AMAMf<'M? Pleasant, London.' t BED, BREAKFAST, BATH  and ATTENDANCE, <?b. PROPRIETOR-H. R. JOINIES. Pote!i 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan Parch Obas. Spurgeon, Paroh W. Carlile, Parch Fuller Gooch, Oenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir et yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall, GWINOEDO CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwoh 80 am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wlr ;rd yu wir hafen y Grawnsypiaa MelasRf < dyfir. POTELI FEINT, SB 8e. pob an 0 ba ral gynrychlolan nodd uwcblaw pum' PWJI o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, lurnt. ilwgr, dwfr, lllw, neu unrbyw fat. I roddi blai, Y mae fohy, nld yn unlg yn Ddlod Iachus a Molus, ond yn mae donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-ammhrisladwy I glelflon, neu Ue y mae angen maeth; adelledydd y gwaea, torwt sychad, a chodwr chwant bwyd. Gan y cyowya WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pM y grawuwin y mae yn adierydd geUIr ei toddi 1 gleiaom gyda pherSaltn 4dyogelwch. ntr Potel Belnl fef oampL gyda maayMon lawn, yn rhad drwy y post ar dderbyntad 2m 60. Weleh Grape Juice Co., Ltd., 81, Farrincrdon Road, London. YN AWR YN BAROD. GO-REU. DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWTR SEION/V Sef HANKS UNDEB YSGOLION SABOTHOI, ANNIBYNWYR GOGLEDD PKNFRO, 1844-1914, Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH YR A WDUR. GREAT PATRIOTIC MEETING IN THE PARK HALL, CARDIFF, Wednesday, September 22nd, at 8 p.m. Mrs. PANKHURST ON "HOW TO WIN THE WAR" ADMISSION FREE. RHWYMIR LLYFBAU o BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNKUTHURIAD GOREU, YN SWYODFA'R 'TYST, MERTHYRI