Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABOTHOL YR…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

UNDEB YSGOLION SABOTHOL YR ANNIBYNWYR CYMREIG. ARHOLIAD MA WRTH, 1915. DOSBARTH IV.—Maes y Llafur, Matthew (Rhail I.). Arholwr-—Parch T. Llynfi Davies, M.A., Aber- tawe. DOSBARTH ANRHYDEDDUS (100-85). '2262 Mary Harries, Nebo, Felindre (medal aur) 94 24x5 James Edwards, Bethlehem, Rhos (medal gold centre) 89 2259 Hugh Hughes, Smyrna, Llangefni (y drydedd wobr, 10/-) 88 DOSBARTH I. (84-60). Ni chyhoeddir enw yr un dan 65 o farciau. 2483 Olwen Davies, Saron, Ynyshir. 80 2764 Hugh Hughes, Moriah, ULanllyfni. 80 (Rhannwyd y 4edd a'r 5ed wobr rhwng y ddau uchod-6/3 yr un.) 2257 Catherine Thomas, Rhosymeirch, Mon 78 2608 Evan J. Jones, Bethlehem, Dihewid 77 2438 Ellen Blodwen Roberts, Penrhyndeu- draeth 75 2809 William Morgan, Godrerhos 73 2439 Griffith J. Jones, Penrhyndeudraeth.. 72 2308 T. R. Davies, Tabernale, Ynysybwl.. 71 2209 Maggie Pugh, Llanrhaeadr 70 2563 Tom C. Evans, Glyncollen, Hermon.. 70 2737 Miriam Owen, Soar, Nefyn 70 2671 Chrissie Jones, Seion, Conwy 70 2287 William Owen, Tabernacl, Mon. 69 2800 Mary J. Morgan, Jerusalem, Gwynfe 69 2309 William Williams, Tabernacl, Ynysybwl 69 2216 Annie Roberts, Pisgah, Penypyllau 69 2506 Robert O. Jones, Tabernacl, Lerpwl.68 2632 Sarah Jane Hughes, Saron, Llanwnda 68 485a Roderick Jones, Clifton-road, Birken- head 67 2658 May Williams, Llandudno Junction.. 66 2242 W. Alun Davies, Albion Park, Caer 66 2509 Owen Herbert Roberts, Tabernacl, Ler- pwl 65 2532 Edward Henry Denman, Grove-street, Lerpwl 65 2442 Annie Williams, Bwlchtocyn 65 Braidd yn siomedig yw gweled cynifer yn Nosbarth III. Priodolwn hyn i ddau beth (1) Esgeuluso'r Llawlyfr. Ychydig o werth mewii arholiad a llawlyfr i'r pwrpas yw atebiad tebyg i'r hyn geir ar y pryd yn yr Ysgol Sul, a cheir llawer atebiad felly ymhlith y rhai hyn. (2) Diffyg ymarfer ag ysgrifennu. Gallasai'r mwyafrif yn Nosbarth III. gyrraedd yr Ail Ddosbarth yn rhwydd pe bai eu hathrawon wedi trefnu arhol- iad neu ddau ar bapur iddynt ymlaen llaw. Awgrymwn hyn i athrawon yn y dyfodol. Papurau gwir dda yw y rhai anrhydeddus—y cyntaf yn eithriadol felly. Papur ardderchog hefyd yw Rhif 2438: trueni iddo fethu mynd dros bob cwestiwn. Addawol iawn oedd Rhif 2238, ond, diftygiod(I wedi ateb tin cwestiwu yn unig. Mae ymddygiad ambell ymgeisydd yn ddyryswch i arholwr yn ei -dro. Ar y cyfan dengys y papurau 61 llafur diwyd, ac hawdd casglu i'r mwyafrif elwa nid ychydig. Diddorol oedd sylwi ar farn bersonol yr ymgeiswyr ar Demtiad Crist nid oes nemor un yn ei dderbyu yn llythrennol. DOSBARTH III.-Maes y Llafur, Hanes Israel.' Arltolwr-Parch James Abel, B.A., Tyddewi. DOSBARTH ANRHYDEDDUS (100-85). 1391 Laura Jane Thomas, Gwersyllt (medal aur). 96 1287 Hannah Lloyd, Tabernacl, Ynysybwl (medal gold centre) 95 1692 Enid Catherine Owen, Soar, Nefyn (y drydedd wobr, 10/-) 92 1615 Maggie Jones, Carmel, Llanllechid (y bedwaredd wobr, 7/6). 88 1467 Kitty Lloyd Williams, Clifton-road, Birkenhead (y burned wobr, 5/-). 87 1563 Ebenezer Thomas, Bwlchygroes 85 DOSBARTH I. 1688 Jennie Griffiths, Pisgah 82 1462 Margaret Thomas, Marsh Lane, Lerpwl 80 1561 Elizabeth Ann Richards, Bwlchyrgoes 80 1614 Cassie Edwards, Carmel, Llanllechid.. 78 1403 John Smith, Bethlehem, Rhos 73 1543 Mary Davies, Seion, Llandysul. 72 1227 Edward A. Jones, Seion, Fflint. 72 1558 Ellen Jones, Brynrhiwgaled 71 1746 Margaret Anne Davies, Godrerhos 71 1542 John Daniel Lewis, Seion, Llandysul 70 1617 Jenny Williams, Bethesda. 70 1205 Lizzie Ellis, Pendref, Llanfyllin. 70 DOSBARTH II.Niaes y Llafur, HauesJ Ies'u Grist. Arholwr-.Pti,rch T. Well Jones, Croesoswallt. DOSBARTH ANRHYDEDDUS (100-85). 6II Hannah Davies, Seion, Llandysul (medal aur) 88 3 Owen Parry, Bethel, Arfon (medal gold centre) 85 DOSBARTH I. 613 Elizabeth Jones, Seion, Uandysul (y drydedd wobr, 10/-) 83 578 David Robert Emlyn Evans, Glyncollen, j Hermon 82 126 John Idris Lewis,! Berea, Mon s 79 132 Madge Jones, Carmel, Amlwch 77 774 Keturah Hughes, Salem, Bethesda 76 133 Nellie Griffiths, Carmel, Amlwch 76 I Maggie Williams, Bethel, Arfon. 75 131 Lizzie Owen, Carmel, Amlwch 74 187 Nellie Edwards, Bethania, Dowlais. 74 925 Edwin Pierce Rowlands, Llanbedrog.. 74 493 May Roberts, Martin's Lane, Lerpwl.. 73 130 Maggie Jones, Carmel, Amlwch 73 107 Bessie Edwards, Hebron, Mon. 71 885 Jennie Williams, Pisgah 71 367 David Bowen Davies, Tylorstown 70 391 Frank Rees, Bethesda, Ton. 68 772 Gwyneth Davies, Carmel, Bethesda 68 634 Rachel Thomas, Bwlchygroes. 67 336 Alice Ellis, Bethlehem, Rhos 66 777 Jennie Griffiths, Salem, Bethesda. 66 765 David Evans Davies, Bethel, Dolwydd- elen 65 j;* 2 Ettie May Hughes, Bethel, Arfon. 65 B. D. DAVIES, Ysg. Carmel, Gwauncaegurwen.

YSTADEGAETH, &c. -I

GALWADAU.

Advertising