Hide Articles List

17 articles on this Page

--------_----------------NODIADAU…

CLYWEDIGION.

[No title]

AMMANFORD.

LLANDEILO-FAWR.

FELINDRE, PENBOYR.

MANORDEILO.

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN.

News
Cite
Share

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN. Prydnawn dydd Mawrth, y 3ydd cytisol, gwahoddwyd plant Ysgol Sul y lie uchod i gael gwledd odea bara brith yn y Ficerdy. Daeth tyrfa luosog yng nghyd, ac ar ol i bawb gael eu diwallu, aethpwyd allan i'r cae ger llaw i chwareu. Am chwech o'r gloch yn yr hwyr, cafwyd cyrarfod adioniadol, dan lywyddiaeth y Ficer. Yr oedd yn hyfrydwch calon clywed rhai mor ieuanc yn medru canu ac adrodd mor dda. Cafwyd llawer o waith barddonol Mr D. Ehedydd Jones yn y cyfarfod, a theg yw dweyd na chlyw- som ef erioed yn canu yn fwy pwrpasol a phriodol nag a wnaeth nos Fawrth. Llawer o d ii -Ich i'r bardd o Glymerdy. Da genym ddeall ei fod yn un o athrawon yr Ysgol Sul. Gwobrwywyd y rhai mwyaf ffyddion am y flwyddyn ddiweddaf a. llyfrau buddiol a gwerthfawr gan Mrs Hughes, am eu ffyddlondeb. Cafwyd sylwadau buddiol a phwysig ar yr Ysgol Sul gan y Ficer dangosai ei gwerth a'r pwysigrwydd o fod yn ffyddion a llafurus. Dywedai fod yno rai gwedi bod mor ffyddion na chollasailt un Sul yn ystod y pum mlynedd diweddaf, ac nad oedd eisieu dweyd fod cynnydd gwybodaeth ysgrythyrol y cyfryw yn foddhaol dros ben. Mae agwedd lewyrchus ar yr Ysgol Sul uchod yn bresennol a chredwn, os ufuddhiiwn i'r cynghorion pwysig a gawsom, y gwna fyned rhag ei blaeu yn fwy llewyrchus nag erioed. Ar ol y diolchgarwch arferol, ymwa- hanwyd, a phawb gwedi cael eu llwyr foddloni.

ABERGORLECH.

NEW INN, SIR GAERFYRDDIN.

0 TYRED, WANWYN MWYN.,

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

UNBEN A DURIA ETH.I

I 1EUO, TYR'D AWEN,

MOESOLDEB I NI.

[No title]