Hide Articles List

17 articles on this Page

--------_----------------NODIADAU…

CLYWEDIGION.

[No title]

AMMANFORD.

LLANDEILO-FAWR.

FELINDRE, PENBOYR.

MANORDEILO.

News
Cite
Share

MANORDEILO. MARWOLAETH SYDYN.—Mawr ydyw y hutai a gludir o ddydd i ddydd o fyd o amser i'r byd mawr ysbrydol. Fel y canodd y bardd- Son am farw glywir yma, Son am farw glywir draw." Y mae angeu, hen elyn y ddynoliaeth yn brysur wrth ei waith o hyd, yn tori i lawr, ac yn galw am ein cyfeillion a'n ffryndiau oddi wrthym. Ni pharcha efe y penllwyd, ac ni thostnria wrth y bibin diniwed. Beiddia fyned i mewn i neuadd yr ymherawdwr yn ogystal a hwthyn y cardotyn. Mae yn ymweled a phob dosbarth o ddynion, y mawr fel y bach, y cryf fel y gwan, cyfoethog fel y tlawd, a'r da fel y drwg. Felly y mae wedi ymwneyd a ni yma yn ddiweddar yn y lie hwn. Cipiodd 'Florence Mary,' anwyl blentyn Mr a Mrs Harries, Caemawr, yn wyth rulwydd oed, yn nhlysni ei bywyd, yn hardd fel blodau gardd yr ail-fyd. Dydd Sadwrn, lonawr y 31ain, ymaflodd yr inflammation yn ei chyfansoddiad egwan, ac am chwarter i chwech y Sabbath canlynol, ehedodd ei henaid at Dduw yr hwn a'i rhoes, o wlad y gofidiau a'r arteithiau, "i wlad sydd well i fyw." Claddwyd ei gwe Idillinn marwol dydd I Iau y5ed cyfisol yng ngladdfa Capel y Bedyddwyr, Waunglyndaf, Liansudwm. Darlletiwyd, gweddï- wyd a siaradwyd ychydig o eiriau pwrpasol ar yr achlysur yn y ty gan y Parch. Moses Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Cwm Ifor. Wedi canu Milwyr Iesu," un o hoff emynau y fechan ym- adawedig, cychynwynoddyrorymdaith angladdol, yn cynnwys o ddeutu deg ar hugain o gerbydau, a'r elorgerbyd yn cynnwys y corff, i dalu iddi y gymwynas olaf, drwy ei hebrwng i "dy ei hir gartref." Cyrhaeddwyd y gladdfa yn Llansadwrn am dri o'r gloch yn y prydnawn, a gweinyddwyd yn doddedig ac effeithiol yn y capel gan y Parch. Moses Jones, ac ar lan y bedd gan y Parchedigion D. S. Davies, Waunglyndaf, a W. Albati Lloyd, curad St. Paul's, Caledfwlch. Yna gosodwyd Ftf rence i orwedd yn ei dystaw fedd hyd foreu'r adgyfodiad. Hofftd 'Florrie'yn fawr gaii l'awb a'i hadwaenai. Hi oedd annwylyn y teulu, a bydd ei hymadroddion yn fyw yn y cof am hir amser. Canai lawer o emynau y Cyssegr, ac yr oedd yn hynod fedrus ar y Sol-ffa. I Ond iiiae'r Ilais soniarus wedi dechreu yr 'aiitlieiu' ddiddarfod, gan ei chwareu a'i bysedd claer yn lion ar danau tynion y delynaur. Rhieni na wyl weh am eich anwylyd, canys y mae'n ddyogel ym mynwes yr lesu. Ni chas yr hardd flodeuyn hyn A ga'dd mor syn ei symmud, Ond prin ymddangos pa mor hardd Yw blodau gardd y bywyd.—D. P. S.

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN.

ABERGORLECH.

NEW INN, SIR GAERFYRDDIN.

0 TYRED, WANWYN MWYN.,

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

UNBEN A DURIA ETH.I

I 1EUO, TYR'D AWEN,

MOESOLDEB I NI.

[No title]