Hide Articles List

17 articles on this Page

--------_----------------NODIADAU…

CLYWEDIGION.

[No title]

AMMANFORD.

LLANDEILO-FAWR.

News
Cite
Share

LLANDEILO-FAWR. ETHOLIADAU.-N,id oes nemawr i ddref yn y Dywysogaeth mor fyw am etholiadau a'r dref fechan uchod. Gyda fod un ystorm heibio, bydd y cymylau yn ymgasglu o'r awyrgylch yn dno, ac .1 y folly yii eiii rhybuddit) fid arall ,,er Ilaw. Gyda fod Mr. William Jones, Canton, wedi cael C.C. ar ol ei cnw, dyma etholiad y Bwrdd Ysgol yn ein goddiweddyd. Safai deuddeg am naw sedd. Bu yma ymdrechfa boeth a'r syndod mawr yn awr sydd yn meddiannu y lluaws yw, fod y bon- eddwr caredig o Dreib wedi cael ei adael ar oI- boneddwr sydd wedi cael ei eni a'i fagu yn y I'e boneddwr sydd wedi cyfranu yn haelionus at wahanol achosion yn y dref a'r cylch. Pa Ie, tybed, oedd y gwahannl enwadau ddydd yr ethol- iad ? Os ydyw Mr. Hughes yn Eglwyswr mewn proffes, y mae hefyd yn lihyddfrydwr pur, nid yn unig mewn gair, ond hefyd mewn gweithred. Byddai gwyr y sectau yma yn derbyn ei aur melyn ychydig yn cfr gyda gwen siriol a llygad lion, ac ynta yn cyfranu gyda chalon' gynhes, yn !lawn o deimlad byw am wneyd daioni i bawb. Y mae llaweroedd o dylodion wedi bod yn ei fen- dithio y gauafau oer sydd wedi myned heibio wrth ymdwymo ger y tan cysurus roddodd ef iddynt yn rhwydd ao yn rhad a phe medrai y dosbarth hwn, buasai yn ei sedd yn eithaf diogel. Ond Ah! beth am enwadau cylch Llandeilo? Beth am y Rhyddfrydwyr gwresog a'r Radical- iaid potth? G wnaethant hwy, fel arfer, rhoddi prawf ychvvanegol o'u cyfnewidioldeb. Hyn sydd yn nodweddn eu blaenf-lr mawr, sef y G.O.M. Dywedir nad oes yr un person sydd yn gyssylltiedig a hwn yn cael gwaith mwy caled a chysson na'i olch-wraig, a hyny am ei fod yn newid ei ffront mor fynych. Felly gellir dy- wedyd am ei ganlynwyr yn y rhan hon o'r sir, fel y prawf eu hymddygiadau yn y tair blynedd sydd wedi myned heibio. Ni synem glywed fod Mr Hughes wedi dyfod allan o'u canol hwynt ac ym- ddidoli, ac wrth hyn byddai yn gwneyd yn llygad ei le. DIOLCHGARWCH. Dydd Sadwrn diweddaf clywaom Mr. William Thomas, Tycornel, o'r dref hon, yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'ch gohebydd, yr Hebog," am hysbysu darllen wyr y JOURNAL am y wledd fawr fythgofiadwy ddar- parwyd yn ei dy ef nos etholiad y Cynghor Sirol, gyda'r amcan o ddathlu dychweliad buddugol- iaethus gweinidog parchus y Tabernacl. Nid oedd sicrwydd yn y dref ym mha dy yr oedd y bwrdd wedi ei arlwyo, ond yn awr y mae William ei hunan yn dyst. Ac yn wir y mae llawer yn y dref yn teimlo am y siomedigaeth fawr hon a gafodd Mr. Thomas a'i gyfeillion. Boddodd y cyn-ddiluwiaid gynt yn ymyl yr arch, a chollwyd hwynt, ond yr oedd Noah a'i eiddo yn ddiogel yn yr arch. Cafodd pobl y Corner House y fra;tit o goginio a darparu y wledd, arlwyo y byrddau a'r trugareddau blasus a phrisfawr, ond collwyd y frwydr, collwyd yr archwaeth, ac ni chaTwyd mwynhau y wledd. Trueni am danynt Ond am Mr. Jones a'i nifer fawr gefnogwyr, yr oedd- ynt hwy yn llawen a chysurus, yn ddiogel yn arch buddugoliaeth a mynydd dymunol Ararat. Pur debyg y cewch ryIV gymmaint ar y pen hwn eto gan yr Hebog ei hunan. CYFARFODYDD YMWELIADOL. Y mae yn ar- feriad gan Annibynwyr cylch Llandeilo i gynnal y cyfarfodydd hyn yn fisol. Yng nghapel Siloh, Penybank, y cynnaliwyd y rhai diweddaf, sef dydd Mercher. y 4ydd cyfisol. Yr oedd gwein- idogion y cylch yn bur gryno yno, a phregethwyd gan y Parchedigion Bowen, Penygroes Richards, Myddfai Williams, Llanymddyfri a Jones, Manordeilo. Yr oedd y tywydd yn ddyinunol a'r cynnulleidfaoedd yn lluosog, ond nid oedd y pregethau morawchus a byw ag y clywsom hwynt. Teimlem fod eisieu yr eneiniad oddi wrth y Sanct- aidd hwnw. Dangosodd yr eglwys garedigrwydd mawr i'r dyeithriaid, a hyderwn y telir hwynt mewn bandithion.—TREFWR.

FELINDRE, PENBOYR.

MANORDEILO.

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN.

ABERGORLECH.

NEW INN, SIR GAERFYRDDIN.

0 TYRED, WANWYN MWYN.,

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

UNBEN A DURIA ETH.I

I 1EUO, TYR'D AWEN,

MOESOLDEB I NI.

[No title]