Hide Articles List

17 articles on this Page

--------_----------------NODIADAU…

CLYWEDIGION.

[No title]

AMMANFORD.

News
Cite
Share

AMMANFORD. Gwelwyd adeg pan y canfyddidenw y lie uchod yn ami yn amlwg iawn ar dudalenau y newydd- iaduron lleol. Nid felly y mae yn awr. Y mae ein gohebwyr wedi ymneillduo, a'n haul wedi myned i lawr. Ni wyddis beth sydd yn cyftif am hyn os nad yw eryr' yr "Observer" wedi eu dwyn oil yn ysglyfaeth i'w nyth i fod at wasan- aeth ei hun, canys fe ddywedir fod ganddo lit mawr o weision yn myned ar ei awgrymiad, ac yn rhedeg ymaith ar ei orchymmyn a phwy a wyr nad oes yn eu plith rhai o ysgrifenwyr y Reporter gynt ? Bernir gan rhai fod hyn yn ffaith. Beth bynag am gywirdeb y ddamcaniaeth uchod, bwriadaf anfon ychydig o nodiadau yn wythnosol i'r newyddiadur hwn am beth amser, fel y gwypo eu ddarllenwyr lluosog fod trigolion Ammanford eto'n fyw, ac i raddau helaeth yn effro. Y mae cymdeithas ddadienol y Ile yn gwisgo agwedd lewyrchus iawn, ac yn llwyddo i wneyd gwaith da. Boneddigesau a boneddigion y lie yw sefydlwyr a noddwyr y gymdeithas hon, a dy- mun >1 iawn yw eu gweled yn bresennol yn y cyfarfudydd, ac yn cymmeryd rhan ynddynt. Hyd yn hyn, hen faterion sydd wedi bod dan sylw, ond dygir Ilawer o ffurfiau newyddion arnynt i'r amIwg. Nid gormod fyddai crybwyll y dylid dadleu pan yn dadlen eyda IDWV o yni a brwdfrydedd. Byddai hyn yn ychwanegiad at ddyddordeb y cyfarfod. Nos Wener diweddaf, torwyd tir newydd. Darllenodd y foneddiges ieuanc bapyr. Y foneddiges yma oedd Miss Pritchard, dynes o'r lie, yr hon edmygir yn fawr gan ei chydnabyddion fel merch ieuanc ddysgedig a rhiuweddol. Cafwyd papyr da ganddi-blasus- fwyd rhagorol, yn dangos chwaeth a medr. Eithestyn oedd, "Poetry of Music." Canodd Mrs Phillips, Parc-yr-yn, Mri. J. Morr.'s, a D. Walters, amryw ddarnau i egluro rhai sylwadau a wnaed gan Miss Pritchard. Cadeirydd y cyfarfod oedd Watcyn Wyn. Siaradodd amryw a dygasant oil dys'iolaeth uchel i'r mwynhad gawsant wrth wrandaw ar bapyr Miss Pritchard, ac annogwyd hi yn daer i'w gyhoeddi. Gobeithio y ceir gau foneddigesau ereill i weithredu yn gyffelyb i Miss Pritchard. Y nne cymdeithas lenyddol arall yn y He. Cynnelir y cyfarfodydd yn ysgoldy y Gwynfryn. Nid ydys yn gwybod llawer iawn am dani. Dywedir mai un dosbarth yn uuig sydd yu cael mynediad i mewn. Y mae hyn, os yn wirionedd, yn sicr o fod yn ddrwg er lies y gymdeithas mewn llawer modd. Yr wyf wedi darllen hanes rhai o'r cyfarfodydd, ac yr oedd y materion dan sylw yn y cyfarfudydd yn amrywio, ac o ganlyniad, yn gofyn am gymhwysderau gwahanol i'w trafod. Mewn cymdeithasau llenyddol, caffabliad gwerthfawr yw cael un yn bresennol fydd wedi talu sylw arbenig i'r hyn a siaredir arno. Pan fydd yna un class o ddynion yn ffurfio cymdeithas, buddiol iddynt yw cyfyngu eu materion, canys pa les siarad ar antur. Carwn awgrymu i'r gymdeithas hon y priodoldeb iddynt i gadw drws agored, a chyhoeddi fud croesaw i bawb ddod i mewn.

LLANDEILO-FAWR.

FELINDRE, PENBOYR.

MANORDEILO.

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN.

ABERGORLECH.

NEW INN, SIR GAERFYRDDIN.

0 TYRED, WANWYN MWYN.,

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

UNBEN A DURIA ETH.I

I 1EUO, TYR'D AWEN,

MOESOLDEB I NI.

[No title]