Hide Articles List

17 articles on this Page

--------_----------------NODIADAU…

CLYWEDIGION.

News
Cite
Share

CLYWEDIGION. Clywais lawer o farnau aeddfed yn cael eu swnio allan fel tarandrwst mai gofyniadau babanaidd, eiddilaidd a gwirionffol oedd y rhai hyny a ofynwyd yn y Tyst ychydig amser yn ol, gan un a alwai ei hun yn "Wyliwr Arall." Gweinidog- aeth rymus y Parch. W. Rees, Llechryd, Crugy- bar, a barodd i'r fath ofyniadau llechwraidd i gael eu gofyn. Y casgliad naturiol a dynai pob un llygadgraff oddi wrth y fath gwestiynau o berthynas i'r fath ddirwestwr oedd, mai rhaid taw rhyw bryfyn dautroed o ddiottwr ac ysmygwr a ofynai y fath ffiloreg lidiog. Mae llawer adyn eto fel Dives gynt ynllosgi yn y byd hwn. Cofia di, Wyliwr Arall," mai gwell ydyw nofio yn nyfroedd edifeirwch na llosgi yn nhau digofaint. Ai tybed mai diottwr ac ysmygwr mawr ofynodd y fath ofyniadau mwgyddol. Os mai, edifarhaed mevrn sachliain a lludw, o blegid niae hyny (chwedl rhai pobl) yn (C bes nice iawn." Clywais ystori ddigrifol yn cael ei dweyd pa diydd yma, sef fod eiddilyn bychan o bregethwr "ym mhob rhyw fodd," yn myned o dy i dy gan ddywedyd fod Mr Rees yn real SJsin. Ouid oes llawer o anwybodaeth yn cael ei bradychu gan amhell i sparbil o bregethwr. Fools rush where angels fear to tread" ydyw hi o hyd. Pwy glywodd erioed o'r blaen y fath beth ? sef dweyd fod dyn ag sydd yn pregethu mai "Duwa ymddangosodd yn y cnawd" YI1 Sosin. Rhyfedd mor druenus o anwybodus oedd y pregethwr bychan hwn. Dylai ei eglwys ddechreu dysgu iddo "Rhoddmam" ar unwaith. Gelwir proffwyd a ddysgo gelwydd ody i dy yo ol iaith y Beibl yn gynffon, a chynffon yr ysbryd drwg ydyw llawer o'r pregethwyr yr oes hon. Yn y pregethwyr mae ctel gweled Satan yn eifaintioli mwyaf. Nid yw Satan Milton ond corach yn ei ymyl. Gwareder ni rhag y fath dylwyth. C:ywais fod yr holl wlad, o Gaergybi i Gaer- dydd, ac o Lanandras i Dy Ddewi, wedi cael Ilawn ddigon ar y pregethwyr crwydrol. Mae dyddiau ar ben. Pa ham na wna y gwyr hyn rywbeth heb law trampo yn dragwyddol ? Mae yn ddigol1 tebyg mai yr ateb sydd gan- ddynt wrth law. Cloddio ms gallwn," ond ns gallant adrodd y rhan arall o'r adnod mor rhwydd, "A chardotta sydd gywilyddus genym." Clywais fod 70 o appeliadau wedi dyfod fewn i eglwya wledig yn ddiweddar am supplies, a hyny cyn pen mis wedi ymadawiad eu gweinidog. Beth hawyr I A ydyw y cathau wedi myned yn amlach na'r Ilygod ? Naturiol ydyw i'r eglwys uchod yn sir B i gredu eu bod. Clywais mai symmudiad rhyfedd oedd hwnw o Penycoed i Tanygrisiau, ond un rhyfeddach fyth oedd yr un o Danygrisiau yn ol i Benycoed, yn neillduol pan gofiom na symmudodd y gwr banner y ffordd i'r lie olaf. Pa fodd y cyfrifwyd ef yn aelod a phregethwr rheolaidd felly ? Nid oes Hef na neb yn ateb. Nid oes rhyfedd fod yn y gwer- syll yn-iiieillduol i-otv yng nghylch y peth. Z, Clywais fod ambell i eglwys Ymneilldl101 wedi myned mor llygredig y dyddiau diweddaf hyn, fel y maent yn meddwi yn aelodau, diaconiaid a gweinidogion, ac mae clysgyblaeth eglwysig mor ddieithr iddynt ac ydyw i'r gwr baich drain yn y lleuad. Teg yw galw y fath eglwysi yn eglwysi Satan, y fath ddiaconiaid yn ddiaconiaid Satan, a'r fath edlychiaid o bregethwyr ag sydd yn eu boddio er mwyn elw yn bregethwyr Sitan. Byddai cael ystorm oddi wrth Dduw i buro ambell eglwys yn fwy bendithiol nag ystorni o fellt a tharanau i buro awyr afiach. 0 anadl, tyred. Clywais fod pawb o wyr y Cynghor Sirol yn addaw yn dda anghylfredin cyn myned i fewn. Ond beth y maent wedi eu wneyd ? Dim. Faint j mae ein trethi wedi ostwng'! Dim, ond ysywaeth wedi myned yn fwy. Yr oeddem yn meddwl y caem rywbeth gau y gwyr oedd yn addaw eym- maint, ond ni chawsom eto yn unig ond yr addewidion. Beth yw hyny i lenwi angen cym- deithas. I Dail crinion yw geiriau, ond ffrwythau ydyw gweitlu'edoedd.' Mae yn llawn bryd I ibellach i nelodau ein cynghorau i wneyd rhywbeth er ysgafnhau beichiau y wlad.—ALEXANDER.

[No title]

AMMANFORD.

LLANDEILO-FAWR.

FELINDRE, PENBOYR.

MANORDEILO.

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN.

ABERGORLECH.

NEW INN, SIR GAERFYRDDIN.

0 TYRED, WANWYN MWYN.,

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

UNBEN A DURIA ETH.I

I 1EUO, TYR'D AWEN,

MOESOLDEB I NI.

[No title]