Hide Articles List

17 articles on this Page

--------_----------------NODIADAU…

CLYWEDIGION.

[No title]

AMMANFORD.

LLANDEILO-FAWR.

FELINDRE, PENBOYR.

MANORDEILO.

LLANFIHANGEL-RHOS-Y-CORN.

ABERGORLECH.

NEW INN, SIR GAERFYRDDIN.

0 TYRED, WANWYN MWYN.,

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

UNBEN A DURIA ETH.I

News
Cite
Share

UNBEN A DURIA ETH. At Olygydd Y JOURNAL. I SYR,—Y mae atnaf awydd i ddweyd g.tir yn fyr wrthych, sef fod dadleu brwd wedi bod yma yng nghylch yr ysgrif ddiweddar a ymddangos- odd yn y JOURNAL, yn son am dreuliau y gwa- hanol wledydd, yr hon ysgrif oedd yn dweyd fed y gwledydd lie mae gwerinlywodraeth yn fwy costfawr i'r deiliaid na'r gwledydd lie mae breniniaeth. Ond, mae y mwyafrif o ddigon yn yr ardal yma yn dweyd fel arall yn hollol, ac mai gwerinlywodraeth fydd yn debyg iawn o fod yn Lluegr hefyd. I Pan syrthia'r aur wialen, Pan elo un i'r nef, Bydd Prydain Fawr yn bloeddio, I 'Gwerinlywodraeth gref.' Hefyd, y maent yn dweyd eu bod yn credu fod yr awdwr wedi darngudclio rhan helaeth o'r gwir- ionedd pan y mae yn dodi lawr ftigytau .treulion Lloegr, ac nad yw yn son yr un gair am amryw o syiniau, mcgys deugain mil o arian llogell blynyddol y mae Tywysog Cyniru yn gael deg mil o bunnau yn flynyddol o arian llogell y mae Tywyso.-es Cymru yn gael chwech mil o bunnau yu flynyddol o arian llogell y mae pob un o ferched y Frenines yn gael a phum mil ar hugain nen ragor y mae pob un o'r bechgyn ereill (heb law y Tywysog) yn gael heb law symiau mawrion, megys o ddpg mil ar hugain i drigain mil o bunnau fel rhodd briodasol iddynt oil ar ddydd eu priodas. Ac onid yw yr wyron yn cael amryw filoedd o buniiau bob blwyddyn 1 ac oni fu y Frellines yn begian am ry w drigain mil o bunnau yn ychwanegol i'w hwyron y flwyddyn o'r blaen, ac yn awgrymu y buasai yn dyfod ar yr un neges yn fuan eto 1 Ac onid yw Tywysog Cyniru yn cael amryw filoedd o bunnau bob blwyddyn am ryw enw o waith mewn cyssylltiad a'r fyddin ? Eto, y mae o bymtheg mIll. ddeg mil ar hugain o bunnau yn cael eu gwario yn fynych i gadw f3 llong nen longau y teulu breninol mewn cywair priodol I Ac os bydd aI: un o'r teulu breninol eisieu myned am drip i un neu rai o wledydd tramor, pa nifer o filoedd o bunnau fydd yn rhaid i seneddwyr Prydain Fawr hleidIeisio i'r cyfryw o ariiln y werin bobl yr adeg hono ? Y mae hyny wedi dygwydd amryw droion yn yi oes hon. Ac onid yw cefnder y Frenines (Due o Cambridge) yn cael rhyw ugain mil o bunnau yn flynyddol am fod yn field marshal, yr hyn a allai unrhyw ddyn sydd yn brofiadol ei wneyd ara burn cant o bunnau yn rhwydd iawn ? Ac o bosibl, y mae y teulu breninol yn cael lluaws o symiau ereill nad ydyra yn gotio ar yr adeg hon. Eto, y mae amryw bersonau yn y Ty Uchaf yn cael miloedd o bunnau bob blwyddyn am wneyd dim, ond yn hytrach rhwystro mesurau daionus i ddyfod yn gyfraith er lies y werin. Dylasai y symian mawr- ion hyny gael eu gadael i'r bobl, ac iddynt hivy- than fyned i'w ffordd. Hefyd, y mae aelodau y Cyfrin-gynghor yn cael tua phedair mil a thrigain ,,y 1:1 o bunnau bob blwyddyn, a dwy lil o bunnau i bob cyii-brifwninidog tra fyddo byw, ar ol iddo fod unwaith yn brifweinidog. Ond mae rhai yn dweyd nad yw Mr. Gladstone yn en derbyn pan na byddo mewn swydd. Eto, yng nghylch y tir- oedd, &c., roddodd y Frenines i fyny i'r senedd cr mwyn iddi gael yr arian sonedig yn yr ysgrif, I y mae amryw yn yr ardal yma yn methu deall pa fodd y daeth un person yn berchen ar gymmaint o eiddo. Y macnt yn credu fod rhyw gam- chwareu wedi bud yn yr oesoedd o'r blaen, fel sydd eto yn yr oes hon, a bod un neu rai o'r eyn- freninoedd wedi bod yn rhy drachwantus trwy berchenogi tir a ddylasai llawer o hono fod yn eiddo i'r bobl, ac y maent yn dweyd y bydd yn rhaid i bethau ddyfod i well trefu cyn hir. Ni soniodd yr awdwr yr un gair am y tair mil ar ddeg a thrigain ( £ 73,000) y mae y Frenines yn dderbyn oddi wrth gyIlid Puciaeth Lancaster bob blwyddyn, yn gwneyd cyfanswm ei derbyn- iadau i bedwar cant pum deg ac wyth o filoedd o bunnau bob blwyddyn ( £ 458,000) Ac eto y mae yn ymofyn rha^or Felly, yr ydym ni yma yn credu fod yr awdwr am ein twyllo yn wirfoddol. Ond buasai yn ddymunol genym iddo roddi y cyf; if yn fwy inanwl, a rholdi gwybod trwy ba ffordd y daeth y cyfryw fretiin yn berchen ar yr holl diroedd a berchenogir gan y teulu breniiiol; canys, fel yr ydym yn deall, nid oedd y frenines ond o ddeutu deuniw oed pan yr esgynodd i'r orsedd. Felly, meddyliwn nas gallasai fod wedi eu hennill mewn ffordd onest, ond yn unig trwy enedigaethfraint. Carwn gael y manylion gwir- ioneddol mewn cyssylltiad a'r matter dan sylw. Yr eiddoch dros y werin, Llangado. GLANWENDON. [Nid ydym yn credn ei bod o un lies yn y byd ymdiechu eich dwyn chwi allan o'r llwybr cul, aD umichrog yr ydych yn droedio i'r ffordd a arwaio i gydnabydd acth gwir north ac urddas ein tfurf- lywodraeth ardderchog yn ei hollelfenau hanfodol. Ithed trwy eich ysgrif wytliien yn llawn gwenwy" tua,, at ciii Bret)hiii(-s a'r teulu breiiin(-I, ;c Yll wir,debygem,tuagat bobsefydliad,ond gwerinlyw odraetli ytdffrostgar. Yn yr ysgrif y cyfciriwch at it cymliarwyd cstau uniongyrchol Unbenaeth ein gwlad ag Unbeniaid gwledydd ereill) a rhain drachefn a chost gwerinlywodraeth. Er nad addefwn hyn yn gywir, yr ydym yn foddlon cynnwys y grants a wneir i aelodau ereill o'r teulu, a bydd genym eto ymyl go dda dros am- I ddiffyn y ffurf-lywodraeth a dros^lwyddwyd i ni am ganrifoedd fel e!ifeddiaeth ogoneddus, a chyfiawn addnrn ein gwlad. Saif y ftigyrau fel y canlyn EI Mawrhydi R385,000 Aelodau ereill o'r teulu 152,000 £ 537,000 Tyner allan — Cy 1 lid oddi wrth eti- feddiaeth y Goron a roddwyd i'r genedli £ 396,000 Eto, cynnyrch canghenau llai o gyllid etifeddol a roddwyd i fyny fC8,000 £ 404,000 Holl gost ein Breniniaeth i'r treth- dalwyr ze 1-3, 000 Byddai yr un mor deg i chwi gynnwys cyflog po'isman Llangadog, yn eich rhestr a chyflog y Due o Cambridge fel Field Marshall, a'r Tywysog am ei swydd yntau. Ond ef allai nad oes hedd- geidwaid yn angenrheidiol yn yr un lie phreswylia cofnogwyr gwerin-lywodrat-th <rref." Pan y dywedwch nad yw mab neu ferch i etifeddu meddiannau eu rhieni, bydd rhyw fath o esguS genych i ofyn am etifeddiaethau ei Mawrhydi- Nid ydym yn credu y gwna hyd yn nod y Radical mwyaf haerllug hyn. () bMthed eeisiadan ach- Jysurol, dywedodd Mr Gladstone yn Nhy y Cyffredin, Gorphenaf 4ydd, 1889, nad oeddym yn awr (sef yn y teyrnasiad piesennol) yn clywed dim am danynt. Derbynia Ymherawdwr Rwsi9 R2,450,000 Ymherawdwr Awstria, £ 775,000 Brenin Prwsia, 1610,000 a Brenin yr Eidal, £ 614,000. Yn yr Unol Dalaethau maey gost fel v canlyn ¥ Cyflõ yr Arlywydd E10,000 Ardreth Ty, gweinidogion, ttc., allan o'r trethi £3,000 Cyfl >g yr Is-lywydd £1,600 76 o Seneddwyr (Ty Arglwyddi yr America). £ 76,000 325 o Gynnrychiolwyr y Congress (eu Ty Cyffredin) £ 325,000 Treuliau tlitili,) a ganiateir iddynt. E15,000 Cania^eir at bapyr, newyddiaduron, &c., E25 yr un yn flynyddol R10,025 E442,625 Cyflogau Llywodraeth wyr Talaethau a Thiriogaethau £ 34,000 Cyflogau 6,148 o aelodau seneddol yr uchod. £ 491,600 Cyfanswm £ 969,025 Cyfrifir hefyd fod yr aflonyddweh ar fasnach yn unig ar adeg etholiad ArlywyJd newydd bob pedair blynedd yn yr Unol Dalaethau, yn dwyn colled i bobl yr America o ddeng miliwn o hunnau. Arbcdid y SWill hwn pe byddai pen y Wladwr- laeth yn etifeddol. Cost gwerin-lywodraetb Ffrainc fel yma Cyflog yr Arlywydd £ 48,000 300 o Seneddwyr (Ty yr Arglwyddi) £ l80,000 558 o Gynnrychiolwyr Taledig (Ty y Cyffredin) £ 210,240 Cyfanswm £ 438,240 Amlwg yw, gan hyny, fo 1 Breniniaeth Seisnig yn llawer llai costus na gwerin-lywodraethau America a Ffrainc. —GOL.J

I 1EUO, TYR'D AWEN,

MOESOLDEB I NI.

[No title]