Hide Articles List

12 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.

EMLYN.

--[DIOGELIR POB HAWLFRAINT.]

[No title]

ADGOFION AM LLANGYNNWR.

CAPEL CYNFAB.

--ABERBANC.1

LLANDYSSIL.

News
Cite
Share

LLANDYSSIL. BRWYDP,AU. Mae yn dra thebyg fod ferwydrau poeth a phwysig i gael euhymladd yn y p'.wyf hwn cyn pen nemawr o amser. Y frwydr gyntaf fydd etholiad Bwrdd Ys^ol, a'r ail fydd etholiad Gwarcheidwaid y Tlodion. Pe byddai materion o'r fath yn cael eu psnderfynu yn heddyehol mewn plwyf-gyrddau neu festris, byddai yn ddymunol iawn, ond hyn fynychaf nis gellir, neu o'r hyn leiaf nis gwneir, gan gymmaint awydd rhai personau am swyddi, byddent nvr ddistadl ag y byddont, a'r canlyniad yw talu cl treuliau yr etholiadau. Ag etho!iad y Bwrdd Ysgol y mae a fynwyf yn benaf yn y llinellau hyn. Dywedir ei fod yn llawn bryd i'r hen Fwrdd eneilio o'r maes, a hyn yn debyg sydd yn rhaid iddynt wneuthur slow coaches ydynt wedi bod, acymacyroesyngofyn mwy o fywyd, mwy o wybodaeth, a mwy o allu na phan eu dewiswyd gyntaf, o leiaf y mwyafrif o honyn, i fod yn aelodau o'r bwrdd. Er fod Mr Charles L'oyd yn ynad heddwch ac yn M.A. Mr Thomas Thomas yn hen ysgolfeistr profiadol; Mr Phillips yn un o weinidogion mwyaf publo^aidd yr Independiaid yn sir Aberteifi a Mr Rees Thomas a Mr David Thomas yn sefyll yn uchel mewn deall a synwyr eyftredin, neu anghyffredin 03 myncr, eto nid ydynt i fyny i ofynion yr oes. Y maent yn rhy old fashioned ym mhob peth. Cyhuddir hwynt o fod yn rhy arbedus o arian y trethdalwyr. Y mae yr ysgoldai a adeilasant mor ddiolwg nes y mae yn ddolur llygaid i bawb o chwaeth gwrteithiedig i edrych arnynt. Nid cynnildeb er IllwJn arbed y bobl sydd yn gorfod talu, yw pwnc y dydd. Mae yr hen Fwrdd wedi camsynied yn ddirfawr yn hyn. Dywedir, os gwir yw. eu bod wedi colli grant y llywodraeth am y flwyddyn ddiweddaf o herwydd gwrthod o honyut helaethu y British School (yn awr dan y bwrdd) yn y pentref hwn, er mwyn y plant a gyrchant yma o bhryfydd ereill tu allan i'r district. Osgwir hyn, y mae yn rhy ddrwg, ac allan a'r hen Fwrdd bob jack o honynt. Y mae pobl plwyf Llaudyssil yn ddigon cyfoethog i adeiladu ysg.ddai i gynnwys plant yr holl blwyfydd amgylchynol. Wel, pwy geir i lanw lie yr hen aelodau ? Mae genyf ddau neu dri mewn golwg, ond y mae llawer rhagor i'w cael. Dyna un, sef Mr (gwyr digon pwy wyf yn feddwl), nid yn unig yn gymhwys i'r swydd, ond yn awyddus am dani. Byddai hwn ei hunan yn ddigon o fwrdd pe na cheid neb arall. Y mae yn fath o Shah bychan, ac nid bychan iawn chwaith. Edryclier arn-) gin riti fel cadben iachawdwriaeth wleidyddoI plwyf Llan- dyssil, a gobeithio y gwna'r Caste martin Liberals, a'r pure shorthorn Radicals fod yn un a'u gilydd i bleidleisio drosto yn fwyaf tebyg mai cross ydyw rhwng y ddau freed. Trueni a cholled fyddai gadael allan o'r Bwrdd newydd un mor gyflawn o gymhwysderau. Un arall eto sydd wedi bod ar ei look-out am swydd er ys blynyddau yw Mr T. F. E. Un o'r pure shorthorn Radicals yw hwn, ac un o arweinyddion y blaid. Y mae wedi weled llawer o'r byd, ac y mae yn siaradwr ffraeth mewn Seisneg a Chymraeg, yn ddadleuwr di-ildio, beth bynag yw y pwnc, a gobeithio y bydd yn Ilwyddiannu3 i gael sedd ar Fwrdd Ysgol ei blwyf ddydd yr etholiad. Gwnaed y Bedyddwyr a'r Undodiaid i fod o'i blaid, o blegid y mae perthynas rhyngddo a'r ddau cllwad parchus hyn. Siaredir hefyd am Mr J. D. W. fel un arall. teilwng a chymhwys iawn i fod yn un o aelodau Rhyddfrydig nen Radicalaidd y Bwrdd. Gobeithio na adewir ef ar ol; ond rhaid i mi ddweyd fod dau beth neillduol yn ei erbyn, sef ei fod yn deall canu yn rhy dda, ac yn cyftill- achu gormod a'r Eglwyswyr yn -y Ile h IV n trwy bresennoli ei hunan yn eu cyngherddau. Nid yw hyn yn fawr o ddrwg. Esgus >dir ef. Pe cae ei ddewis, gwnai aelod gwir ddefnyddiol a gobeithio y bydd i Thomas Lewis a Billo i ym- drechu yn ddewr o'i blaid. Hyn-vna y tro hwn.-A. Z..

FELINDRE, PENBOYR, A'R GYMMY-DOGAETU.

ER PARCHUS GOF

ER SERCHUS GOF

[No title]