Hide Articles List

12 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.

EMLYN.

--[DIOGELIR POB HAWLFRAINT.]

[No title]

ADGOFION AM LLANGYNNWR.

CAPEL CYNFAB.

News
Cite
Share

CAPEL CYNFAB. Pan ar ymweliad a chyfaill yn ag >8 i Lanym" ddyfri yr wythnos ddiweddaf, daeth i'm clustiau y newydd fod cyfarfod adloniadol i gael ei gynnal ar nos Fercher yn ysgoldy y lie uchod. Pender- fynais fyned yno, am fud yr hysbysiadau ar y rhaglen yn ymddangos mor addawol. Cyrhaedd- ais y cyfarfod ychydig fynydau ar ol iddo ddechreu. Er fod yr bin yn wrthwynebus, yr oedd y lie yn orlawn. Canfyddais Ficer Lledrod yn y gadair, a'r Parch. J. Williams o Lanym- ddyfri yn llywyddu y gweithrediadau, ac yn beirniadu y gwahanol ymgeiswyr yn eu hym- drechion i gael gwobrau am ganu, areithio, ac ysgrifenu traethodau ar amaethyddiaeth a llvsieuaeth. Yr oerld vn u1 Ai flfVnnrwlliwim o I ,x vtuu j ij oi I:5JUUUl"lJl\rU ar brydiau gan y cadeirydd parchedig. Pan y dywedaf fod dros ddwsin yn cystadlu ar yr iiiiawdau, gellir gwybod fod hy n yn waith an- hawdd. Ond nid diffyg arf ar was gwych, medd yr hen ddiareb. Yr oeddwn yn gwybod o'r blaen fod Mr Williams yn faglor yn y celfyddydau, a dangosodd hyny gydadeheurwydd yn ygelfyddyd o ganu ar y noson uchod. Peidied neb a meddwl gofyn i'r Parchedig J. Williams, B. A., i ddyfod i feiruiadu cerddoriaeth os na fydd y cystadleuwyr wedi parotoi yn dda ar gyfer hyny, neu gwae i'r gwr a ddelo o dan bwys ei trrewyll Jifeiriol ef. Yr oedd y canu yn rhagorol, a'r areithio hefyd yn bur dda. Ni chawsom ein hunain mewn cywair i waeddi encore erioed yn fwy na phan ganwyd y Tri Bugail gau fechgyn Llandulas, ae yn wir, gorfu ar y beimiad, yr hwn oedd wedi bod drwy y cyfarfod yn dal y wialen yn ei law, ac yn ei defnyddio am achos bach iawn weithiau, do, gorfu arno i'w thaflu i Jawr a dywedyd, gan gtiro ei ddwylaw, Well done, boys." Yr wyf wedi bod mewn cannoedd o gyfarfodydd o'r fath trwy fy oes, ond ni fum erioed mewn un mwy trefnus, a'r gweithrediadau yn myned yn y blaen yn fwy hwylus. Y mae hyn, mae yn debJg, i'w briodoli yn gyfangwbl i'r offeiriad publo.widd sydd yn gweinyddu yn y lie hwn. Yr oedd ei ymddang- osiad tawel a digyflro ar yr e3gynlawr yn fy ad,rofio o'r des-riifad roddir o Wellington ar faes Waterloo, fel un ag oedd wedi perffeithio ei gynlluniau cyn dydd y frwydr. Y mae y gwrtaith meddyliol a gymmer le o flaen cyfarfodydd cys- tadleuol o'r fath hyn a thueddiad efFeithiol ynddo i ddyrchafu chwaeth yr ieuenctyd. Parhaed y gwaith da hwn ym mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn.— YMDEITHYDD.

--ABERBANC.1

LLANDYSSIL.

FELINDRE, PENBOYR, A'R GYMMY-DOGAETU.

ER PARCHUS GOF

ER SERCHUS GOF

[No title]