Hide Articles List

12 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.

EMLYN.

--[DIOGELIR POB HAWLFRAINT.]

[No title]

ADGOFION AM LLANGYNNWR.

CAPEL CYNFAB.

--ABERBANC.1

LLANDYSSIL.

FELINDRE, PENBOYR, A'R GYMMY-DOGAETU.

ER PARCHUS GOF

ER SERCHUS GOF

News
Cite
Share

ER SERCHUS GOF Am y diweddar Hannah Davies, priod Johtt Davies, Ty'rcapel, a mini y Parch. D. 0. Davies, ficer Llanybeau, yr hon a fu farw ar y 22ain o Ragfyr, 1890, yn 78 mlwydd oed, ac » gladdwyd yn hen fynwent gys^egredig Llanfi" hangel-nwch-Gwili. Bu am flynyddau maith yn aelod ffyddlon yn yr Eglwys uchod, ac yr oedd yn garedig a chymmwynasgar bob amser, » theimlir colled ar ei hoi yn yr Eglwys a'r ardal yn gyffredinol. Mewn gorthrymder a gofidiau Ydym yma yn y byd, Colli 'r ym ein hanwyl ffryndiau Bob yn un o bryd i bryd Ar ol colli rhyw un anwyl, Arall ddaw i ben ei daith, Angeu sydd yn cyflym wsithio Net; gwneyd llawer grudd yn Ilaith. 'Does gan angeu 'run gwahaniaotii Am yr hen a'r ifanc rai, Synmud wna ef b b rhyw oedran I'r tragwyddol fyd didrai Ni rybii(l(lia ei ddyfodlid, Er fod hwnw'n peri loea, Gollwng wna ei saethau marwol Nes c.ael tcrfyn ar ein hoes. Hannah Davies o Tyrcapel Fu yn nod i'w saethau of, Cwympo wnaeth ei phabeil briddlyd, Ond ei hyshr yd aeth i'r nef. Er mai brenin dychryniadau A wnaeth iddi fanvol glwy', Ond trwy hyny cafudd afael Ar y bywyd beri'n hwy. Nid yw ef i'r Cristion duwiol Yn un niwed y pryd hyn, Y mae'r Iesu yn ci nerthu lrwy dywyilwch oer y glyn Er fod afon yr Iorddonen Swn ei dw'r yn d'od ger raw, Diogel fydd ym nnvichiau lesu Nes cyihaedda'r ochr draw. Yn nhy'r Arglwydd byddai'n ffyddlon, Yuo'n wastad gwelwyd hi Moddion eras nid esaeulnsai. .) --0" Carai'r gwaith cyn fawr ei bri Euw'r Iesu garai'n benaf O'r holl enwau fu eiioed, Ac yn nerlli yr Enw hwnw Cafodd graig o dan ti throed. Cafudd weled dyddiau lawcr- Trigain mlwydd a deunaw llawn, Ond oddi chwareufwrdd amser Cipiwyd hi ar ddu brydnawn Mae ei lie yn wagi weltd Yn y gadair ger y tzlii Y galou oedd yn llawn tosturi Sy", gorphwys yn y graian man. Deulu hoff, na. ddwys alarwch Ar ei hoi, mae hi mewn hedd, Wedi cyrhaedd gwynfyd bythol Yn y byd tu draw i'r bedd Hedd i'w llwch i dawel orphwys Hyd nes delo eogyl Duw I ddadebru'r meirw cysglyd Oil eu beddau fyny'11 fyw. Ceisiwn bawb wueyd efelychiad O'i chyinmeriad hynaws hi, Buan, buan byddwn ninnau Wedi cwrdd ag angeu du Dyma'r adeg mwyaf pwysig Yn ein banes ninnau gyd O am grefydd wna ein cludo I drigfanau'r Ganaan glyd. Glanyrafon. L. J.

[No title]