Hide Articles List

12 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.1

[DIOGELIR POB HAWLFRAINT.]…

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1893.

G E I F R.

DYFFRYN CLETTWR.

LLANDEILO. I'

LLANYMDDYFRI.

| CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

News
Cite
Share

CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD. At Olygydd Y J'OURNAL. SYR, -Drwg genyf fod eich parchus ohebydd Mr Davies, Llanybyther, ar 01 ysgrifenu llythyr mor faith wedi syrthio mor fyr o ateb fy ngofyniadau yn y llythyr cyntaf, er hyny, yr wyf yn barod i addef fod Mr D. yn trin rhai o'i faterion i foddlonrwydd ond yr wyf yn dweyd eto nad yw yn cyffwrdd a chymmaint ag un pwynt ag yr oeddwn yn galw ei sylw ato. Ni ddywedais i fod y boneddwr gafudd y wobr am y solo bariton yn annheilwng, ond mai nid efe ddylasai ei chael yn ol y feirniadaeth, yr hyn yr ydwyf yn barod i sefyll wrtho heddyw eto ac unwaith yn chwaneg er mwyn adgofio Mr D rhoddwyd y feirniadaeth yma. Gwaith hawdd yw penderfynu y goreu yn y gystadleuaeth hon, ,,y pedwar wedi cynnyg a thri o honynt yn denorion, felly, dim ond un bariton sydd wedi cynuyg ac iddo ef y dyfernir y wobr." A t hra. y mae M r D. yn gwybod iddo roddi gwobr i'r un boneddwr am ganu tenor mewn denawd yn y gystadleuaeth nesaf, pa fodd y mae yn gallu cyssoni a choll- farnu tenor am gynnyg ar y bariton solo, a gwobrwyo bariton am ganu tenor ? Sylwer, nid am ei fod wedi rhoddi gwell datgani-id yn ol y feirniadaeth, ond am mai efe oedd yr unig bariton a gynnygiodd y cafodd y wobr. Gwyr Mr D. yn eithaf da mai rhoddi gwobr am y datganiad goreu a ddylasai wiieyu, una nid felly 3 Y mae Mr D. am i ni ddeall nad yw yn siarad am berffeithrwydd am nad oedd perffeithrwydd i'w gael y noson hono Wrth son am y parti o wrywod, dywed Mr D. fod yn hawdd iawn ateb fy ligofyniad am ei fod wedi cymmeryd notes o'r holl gystadlenaethau, ac ef allai, Mr B. meddai, pe gwnawn nod. allan yroll o'r ddiffygion, y byddech fel y bachgen hwnw a ofynodd i phrenulogist a wnelai ddarllen ei ben, a'r atebiad oedd y gwnelai, ac ar ei waith yn gosod ei law ar ei beu, dywedodd fod yn well ganddo beidio rhoddi gwybod beth oedd cynnwysiad y coryn. A ydyw yn bosibl fod Mr D. yn ymwybodol fod ei ben yntau o dan law phrenologist yn awr, ac mai ond efe yn unig gaiff wybod ei gynnwys. Er dangos sicrwydd iddo fy mod wrth y gorchwyl, craffed ar yr hyn wyf yn myned yw ddweyd am yr anghyssonderau yn<* nglyn a l feirniadaeth ar ganu corau y plant a'r hyn a ddywed efe ei hun am ganu corau meib'ion Fel y dywedais yn fy Hylhyr cynta? fod y beirniaid wedi cymmeryd gofal neillduol i <rvd- mnaiu y darnau a'u gllydd, ac fy mod yn gweled hyny yn berffaith deg, ond nad oeddwn yn deall pa ham na fuasai y boneddigion yn mabwysiadu yr un egwyddor i feirniadu yn y gystadleuaeth nesaf, set cystadleuaeth y corau meibion. Yn awr, yii Ile fy ateb, y mae Mr D. yn myned ym mlaen i ddwrdio y ddau barti cyntaf am na fuasent wedi dewis darnau i daro eu lleisiau yn well, ac nad oeddynt wedi arfer cydleisio y„ ddigon da. ^JaWr'J°S,yW Mr D" yn teiml° fod ganddo hawl Ii ddweyd hyn am y partis, sef y dylasent fod wedi dewis darnau i daro eu lleisiau yn well, pa fodd y mae yn gallu cyfiawnhau ei hun am <^yd- mharu y ddau ddarn yng nghystadleuaeth cornu y plant; o blcgid nid wyf yn gweled yn well na hyn, os oedd cydmariaeth o'r darnau yn deg me«n un gystadleuaeth, pa 1mm nad oedd yr un peth ym mhob cystadleuaeth 1 ai tybed fod gan y ffaith fechan hon rywbeth i wneyd a'r peth fod cor plant Cribbm yn colli os na fabwysiedid rhyw gynllun gan y beirniaid ac ar y llaw arall, fod y parti yn colh os gwnelai yrun peth, neu fod cor plant Cnbbin yn colli os na fuasent yn cydmharu y darnau a n gilydd, ac fod Parti Cribbin yn colli os y cydmerir y darnau. Dyma un peth eto y carwn alw ei sylw ato, pa fodd y mae ef yn cysoni dywediadau fel hyn am y partis, fod gormod o frychau ar y datganiadau, fel mai gwell oedd ganddo beidio eu dweyd, ac yn y fan dywed fod y datganiadau yn Ilawer mwy o werth na'r arian A ym mlaen wedyn i ofyn a ydyw yn bosibi peidio gwneyd cam a'r harmoni wrt h godi hanner ton neu don 1 Dywedaf fod yn bosibl gwneyd llai wrth godi na gostwng cymmaint a hyny, yr hyn, sef codi hanner ton, sydd becliod anfaddeuol medd efe, ac y mae ganddo yr anrhydedd o fod y cyntaf a glywais crioed yn dweyd hyny, ond clywais lawer o gondemnio ar ostwng hanner tôn, ac y mae Mr D. o bosibl yn edrych mwy ar gadw y cywair nil. gwneyd chwareu teg a meddwl y geiriau fyddo yn cael eu canu ac onid yw codiad o hanner ton yn ddangoseg eglur fod y cantorion yn ymestyn at ysbryd y darn fyddont yn ei ganu'? Ond, fel y dywedodd y diweddar Mynyddog, Qs cregin gwag fydd yn y sach I cregin aaaw allan, bobl fach." Gair yn fyr eto ar y prif ddarn. Y mae yr hyn I a ddywed Mr D. yn y fan hon eto yn hollol allan o'r pwynt, ac yn dangos ei fod yn hollol anwyb- odus o'r darn, fel y mae wecli ei gynghaneddu gan yr awdwr. Yn awr, gan mai ton Dr. Parry oedd y pwyllgor yn ofyn, pa ham na fuasai Mr D. wedi mynu gweled y gwreiddiol, ac nid ym- foddloni ar ryw imitation Undodaidd o honi wrth ba un yr oedd yn barnu y dadganiadau ? Eto am y geiriau, ni soma air yn ei arawd ac yn y fan hon, yr wyf yn gofyn i Mr D. aros ac ystyried yn bwyllog, a oedd gwneyd cyfiawnder yn beth posibl dan yr amgylchiadau canlynol •—Yn gyntaf, anwybodaeth hollol 0 gynghaneddiad y gwreiddiol y don. Yn ail, anwybodaeth hollol ar ba eiriau yr oedd y don i gael ei chanu. Yr wyf yn seilio y cyntaf oddi ar ymdrech Mr D. i osgoi z, fy nghwestiwn, ac yr wyf yn seilio yr ail oddi°ar ffaith mai i mi yn bersonol y gofynwyd am I fenthyg y llyfr er cael gweled ar ba eiriau yr oedd y don I gael ei chanu. Yn awr, wrth derfynu, yr wyf yn cael dau anghyssondeb mawr yn Ilythyr fy nghyfaill. Yn y lie cyntaf, gallwn gasglu mai dim ond ymgais deg i osod allan feddwl a theimlad y teiriau a boddloni. Yn yr ail le, y mae yn condemnio codi hanner ton. yr hyn lawer pryd tydd bron yn ammhosibl heb gymhorth harmon- ium, ac fod yn well ganddo wneyd cam a'r mynegiant nag a'r harmoni. Beth bynag am y c Ls,liadati hyn, yr wyf yn gobeithio, er i Mr D. e'Hiw fy anwybodaeth i mi, ei fod ef yn Ilwyr alluog i osod goleuni gwell a chymmeriad dys- gleiriach iddo ei hun ger bron darllenwyr llluosoc y JOUR.NAL. Yr eiddoch, BARITONE. °

IN MEMORIAM.

A WELWCH CHWI "FI 1"

MOELFRE.

ANERCHIAD