Hide Articles List

12 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.1

[DIOGELIR POB HAWLFRAINT.]…

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1893.

G E I F R.

DYFFRYN CLETTWR.

LLANDEILO. I'

LLANYMDDYFRI.

| CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

IN MEMORIAM.

A WELWCH CHWI "FI 1"

MOELFRE.

News
Cite
Share

MOELFRE. [BUDDUGOL YN EISTEDDFOD SARON, LLANGELER, CALAN 1891.] Uwch byd-enwog Gwm Treale,1 Ddim mor bell ag Eden chwaith, 1 x mae safle ddaiaryddol, | A rhyfeddol Moelfre faith Rhyd, a Phenbryncoch yn ymyl, Bwlchydomen dinas hardd, Wrfch ci odrou tyvryaogaidd, Dyma faes i awen bardd. Lie nodedig yw Pen Moelfre j I awenydd gael mwynhad, I Ceir meddylial1 o frig eithin, ] Ac o'r grug sydd dan ein tra'd, Yn y mawn, a'r cerig gwynion Ceir barddoniaeth bur ddi-len, Ambell ddafad yma ac acw j Yn farddonol godi'i phen. f Ysbryd pob ymwelydd egwan Yma yn y fan a gwyd— Hut ardderchog am refreshment i Ar ei goryn yw Waunlwyd § Ceir golygfa fendigedig | Ar ddiwrnod clir o'i ben, I Gweled prydferth Balas Charlie, Gwel'd Cwmceri, a Threwen. Gweled Cnwc-y-Fforest enwog, j Gweled Castell Emlyn dre',°' Gweled coedydd, gweled dolydd, Gwel'd i'r gogledd, gwel'd i'r de'; Gwel'd barddonol afon Teifi Fel rhyw neidr droellog fawr, Gweled salmons yn d'od fyny s Braidd cyn rhoi y bait i lawr. I Gweled Foel Cwmcerwyn anferth, Freni fawr, Carningli draw, Pa raid crwydro, geUir enwi Bryniau uchel sydd ger llaw Mae'r hen Lwydgoed mewn gwyleidd-dra Ger ei fron yn plygu lawr, Domen Seba fel 'stol dair-troed Fach yn ymyl Moelfre mawr. Mae'n hwyrhau -mae'n dechreu oeri- Cyfyd niwl a tharth i'w frig, Rhaid prysuro tuag adref, Trwy Blaenbran, a thrwy Bencrug Dyma fi'n dystewi bellach, ° Ar fy nhafod rhoddwyd stop, Carwn ganu tUwy-ond rhewodd Fy holl awen ar ei dop.-ADDA JONES.

ANERCHIAD