Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

NODIADAU YR WYTHNOS.1

[DIOGELIR POB HAWLFRAINT.]…

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1893.

G E I F R.

DYFFRYN CLETTWR.

LLANDEILO. I'

LLANYMDDYFRI.

| CYFARFOD CYSTADLEUOL YSTRAD.

IN MEMORIAM.

News
Cite
Share

IN MEMORIAM. "There is no flock, however watched and tended, But one dead lamb is there There is no fireside, howso'er defended, But has one vacant chair Mae profiad chwerw yn dysgu pawb mai gwir ydyw y geiriau osodir allan mor brydferth yn y pennill uchod t) waith y bardd Longfellow, ond y waith hon mae genym y gorchwyl prudd o gofnodi marwolaeth dau oeniy fach—sef dwy ferch fechan i Mr a LMrs Dan Rees, Penrock, Crugybar, y rhai a fuont feirw o fewn wythnos i'w oilydd-Wiiiifred, yr henaf ar y 6fed o'r mis hwn (Ionawr). yn chwech mlwydd oed. Claddwyd hi ar y 9fed (anlynol ym mynwent Caio. Margaret Anne yn ei dwy flwydd a hanner oed ahedodd at yr Hwn a'i rhoes ar nos Fercher y 14eg, ac a gladdwyd yn ochr ei chwaer dydd Gwener ar ol hyny, y naill o'r croxip a'r llall o'r Dvptheric Crottp Cydymdeimlir yn fawr a'r rhieni yn y brofedigaeth lem hon, ond bydded iddyut sugno cysns o'r ffaith fod y ddwy lili dyner fu yma am dymhor yng n^ardd y ddaiar yn blaguro yn ogoneddus yng ngardd y Baradwys nefol, dan ofal ein Iesu bendigedig, lie ni ddaw awel groes byth i'w niweidio. Ceisiwch esgyn rieni anwyl atynt i'r lie nad oes galar, poen na chur, byth yu blino trigolion Salem lan.—ANELLYDD.

A WELWCH CHWI "FI 1"

MOELFRE.

ANERCHIAD