Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

SATURDAY'S FIXTURES.

SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE…

GOLF AT BARRY.I

BARRY TRADES AND LABOUR COUNCIL.…

Cyfarfodydd Hinef-BlynyddoI…

News
Cite
Share

[DAIT OLYGIAETH ALLTUD.] Cyfarfodydd Hinef-BlynyddoI Salem, Barri Doc. Dydd Sul a nos Lun nesaf, Tach. oed a'r 6fed, cynhelir cyfarfodydd blynyddol Eglwys Gymreig Salem, Barri Doc. Pregethir ar yr achlysur gan y Parch J. D. Thomas, Gelli, Penfro. Decbreuir yr oedfaou-Sul, un-ar- ddeg, baner awr wedi dau, a chwech; nos LIllI am saitb. Prydnawn dydd Llun, am ddau o'r gloch, cynhelir cyfarfod ymadawol, pryd y cyflwynir anerchiad gan yr eglwys i'r Parch T. M. Rees, y gweinidog, ar ei ymddiswyddkd. Deallwn fod Mr Rees yn bwriadu dychwelyd i'r ardal y trigai cyn ei ddyfodiad i Barri. Mae wedi gweinidogaethu ar Salem am rai blynyddoedd bellach, ac y mae anerchiad ym- adawol yr eglwys iddo yn dyst o'u parch dwfn tuag ato ef a'i deulu ac o'u dymuniadau da iddo yn ei faes newydd. Disgwylir gweinidogion y cylch, o bob enwad, i fod yn bresenol yn y cyfarfod prydnawn Llun, ac yn ddiambeu ceir areithiau teilwng o wrandawiad ac efrydiaetb. Feallai mai yr hyn ddyoddefa Barri fwyaf o'j blegid ydyw absenoldeb lleygwyr yuiroddgar a dylanwadol fel adgyfnerthion i'n gweinidogion. Mae achos y Bedyddwyr Cymreig yn y cylcb hwn wedi derbyn symbyliad drwy symudiad yr Henadur W. R. Edwards o hen dref y cof- golofnau — Caerfyrddin — i'r ardal. Mae y boneddwr tra-aduabyddus bwn wedi bod yn un o brif golofnau yr enwad yn Neheudir Cymru am dros chwarter canrif. Er prysured oedd gyda'i fasnacbdy eang, ac er cymaint y galw- 11 aaau mynyen ac amrywioi ar ei amser tra yn llanw cylcboedd cyhoeddus yn yr hen dref ar Ian y Tywi, ni ddarfu iddo ar un adeg laesu ei afliel yn yr aebas syctd rnor agos at ei galon; nit, llafuriai mewn amser ac allan o amser er byrwyddo y gwaith yn ei flapn, ac y nine olion ei lafur dib:tid ar Eglwys ac Ysgol Sul y Tabernacl, Caerfyrddin, fel cof-arwyddion au- nileadwy o'i ymdrecbion o blaid ei enwad a chrefydd yn gyffredinol. Eisiau ychwaneg o ddynion o ysbryd, gallu, dylanwad, ac hunan- aberth y boneddwr hwn sydd ar ein hpglwysi yn gyffredinol yn Barri, ac yna lleiheir nifer mynychwyr ein clybiau llygredig, diraddol, a cha. Eglwys Crist ei safle briodol gan gyui- deithau. Gobeithiwn weled cynulliad da yn mhob oedfa, yn lllha rai y cesglir tuag at leihau y ddyled.

Y Tymhorau a'r Bywyd Dynol.

ICONGREGATIONALISM IN !AMERICA.…

PUBLIC LIBRARIES OF BARRY.…

SUDDEN DEATH AT BARRY. -

BARRY DOCK TIDE TABLE FOR…

[No title]

MONDAY.

PAWNBROKER AND "MASTER MARINER."…

STEALING AN ARTICLE OF DOMESTIC…

THEATRE ROYAL, CADOXTON.

BARRY PUBLIC WORKS COMMITTEE

THROUGH READING THE FOOTBALL…

DEPARTURE OF MR JOHN WARD.

" FRIDAY.

Advertising

BURNING ACCIDENT AT BARRY…

IGLAMORGAN MAIDS AT LONDON…

THE ROYAL WELSH LADIES' CHOIR.

[No title]

BARRY DISTRICT RAINFALL.