Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

Teyrn Talentog.

ANRHEGU HEDDWAS.

--------BANGOR.

BETHESDA.

BETTWSYCOED.'

CONWY.

LLANBEKIST

PENPHO^OAffNFnO.4

Advertising

PAHAM Y GODDEFWCH DDOLUR GWDDF…

"CAROL ------

Advertising

----I Marchnadoedd yr Wythnose

Advertising

Family Notices

Advertising

Advertising

iJEIL YN Y 6AUAF. •

Advertising

CAERGYBI.

CRICCTETHT '

PEN MACK NO A'lTcWM.

1 Diffyg Treuliad yn Elyn…

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. TYSTEBU.—Ma<o .nudiad ar droed i gyd- iiabotl gwacana-Jti. Mr r. liail, oyn-iywour ao-iiwr y etrciiar, a irs ilail, yn a. gwa- ,ii.,iol l udiatiau yn y droi. Xnxauawant am PortAmoitUi ya iuan CcjNUADai^i ii BABYDDOL. Yn y Guild Hall, oios cui, eyenwynoua y i-aicii Daa a."muur gemiadaeUi Baoyfiaol. Gwajiouctwyu ac aieb- wyd cs-^ -d oy uyiliaaaa iuawnon, Ar act.iiysar ci bnouas, anrueg- odd ^weitiiwyr y Mri G. a J. P. Gregory eucyil- wenrnwr, Mr Jonu W liillwns, i.Jt-aiKji-^iieei., u thebot ariau nardd. lleiyd, caiodd i' aioi mawr gan aeloOau Ysgol Sabbouiol iibenezer. YR YbGOL isinUJu.—1 olynu Miss Menai Rowlands (Bangor), yr hon sydd yn attach, penodwyd Miss Pollard yn athrawee yn yr Ysgol Sirol, a llanwyd awydd arall aeth yn wag gan Misi Gladys Maddock. Y.C.A—Yn Yscatelloedd y Y.W.C.A., nos Fawrth, 'raddododd Mrs R. Davies, Treborth Hall, ddarlith ddydiorol ar "Waith y Orym- deitha?." Llywyddii Mrs Norman I)avi.ts. Canodd Mrs Fraser yn ystod y cyiariod, a gwnaed sylwadau gan Mrs Darbisiiire a Mrs Norman Davies. YK HEDDLYS.—Y"n yr heddlys, foreu Liun, gorhron y Maa." ac ynadon eraill, anwywyd J Gallagher, Caernarfon, i 10a a'r costau am ddelnydlio iai--h anweddus. ac am adaei i'w simnai fyned ar t'an gorcr ymynwyd i William Morris, ilaiulre-street, dalu'r costau. A lN(jLADD.—Dydd jaun bu angladd Mr Ibonras Roberts, 8, Tithebun-street, tad Mr J. T. Roberta, olero Cyughor Sir Gaernajfon, a ASr Nath. Roberts. Y Parch E. Jameo Jouep wa,.3.tnaeti-ai, a'r prif alarwyr oeddynt. Mri J T Rob-rts a Nath. Roberts (mt-ibion), Master Clyn Roberts (wyr), Dr. Na.th Roberts, Lerpwl (nai); Mr Nath. Robarts, Dinbych (bnawd), William LloyJ. Gelert-sta^et (cefnder); a Mri Williams. R. a T. H. Toleman, R. E. Evans, Llanberis, a J. Jones, Dinorwrc-street CLWB GWNIO URDD Y FRIALLEN.— Cynhaliwyd te blynyddol Clwb Gwnio Urdd y FriaJlen yn y Clwb Ceidwadol, ddydd Mawrth, pan yr eisteddodd tua 120 wrth y byrddau. Yr oedd y trefniadau yn 11 aw Mrs Cousins, yn cael ei chynorthwyo gan Mrs Owen (Hwlffordd), Mrs Alfred Richards, Mrs Whiskin Mrs Williams (Church-street), Mrs Wood Edwards, y Missf s Prichard (Tower House), V. ao M. Hayes, M. Ransoine, F. Rowlands B. Cousins, M. Owen a G. Capon. Cymerwyd rhan mewn rhaglen gerddorol gan y Misses Hamer, yn oael eu cyn ort.hwvo can Mrs Brad wen Jones a Miss Dun- gerddorol gan y Missos Hamer, yn oael eu cyn ort.hwvo can Mrs Bradwen Jones a Miss Dun- lop. Anerchwyd y cyfarfod gan y Cynghorwyr Alfred Richards, Armstrong ac Evans. M ARAYQLAKTII- — Cofnodir marwolaeth miss Jane Barlow, 2, CaoLle-street., yr hyn a gymieirodd le nos Sul aar ol dioddef mieoedd o gyistudd, a hyrfy mewn modd hynod o dawel a oirwgmaoh, yn 58 mlwydd oed- Ail ferch yd- codd i'r diwedcSar Mr Owen Banlow, Itong- adeiladydd. Yr oedd yn hynod am ei chym- wvn.asgarwoli. ao yn eior o fod vn un o ragor- ohon y ddaooar, yn fawr ei phardi gan bawb o'i chvdlnabod, ao yn aalod ffyddlawin o eglwys Moriah, a bydd yn ch-witih iawn yn enwedig i'r Ysgol Sabbotibod, ar ei hoi, gam ei bod vn un o'r aiefodau mwyal. definyddiol- Mawr gyd- ymdieimlir a'i hunig ohwaer Miss Elizabeth Barlofw, Castle-stMneet; ei brawd, Mr William E. Barlow, 415. Mill-eitire^t. Lerpwl; a'i bnawd- yn-ngaiyfraith, Mr Samuel Roberts, o'r NeHsoJi Emporium- Cymer y .gdaddedgaetlh le boreu Mercheir (angladd p.reirat). MARWOLAETH Y PARCH OWEN WILLIAMS. Cofnodir marwolaeth y Parch Owen Williams, gweinidog gyda'r Wesleyaid, yr hyn a gymer- odd le yn ei gartref, Bryn Aber, Caernarfon, nos Fawrth, ar ol dioddef ychydig ddyddiau o gys tudd. Cafodd ymosodiad o'r parlys boreu ddydd Gwener, yr hyn a wnaeth ei gyflwr, yn ymarferol, yn anobeithiol. Yr oedd yn ei 78ain flwydd o'i oedran, ac yn un o weinidogion hynaf yr enwad, ac yr oedd wedi bod ar yr un adeg yn un o'r pregethwyr mwyaf grymus ar y cylchdeithiau Cymreig. Brodor ydoedd o Llan- ddyfuan, Mon; ac ymgymerodd a gwaith y weinidogaoth heb fod o dan addysg golegol. Dechreuodd ar waith ei gylchdaith gyntaf yn 1856, a daeth yn uwchrif yn 1890, ao yr oedd wedi fcrigianau byth er hyny yn Nghaeruarfon. Yn myeg y gweithiau gyhoeddodd yr oedd ar- graphiad Cymraeg o'r Testament Newydd, yr hwn a. gyfieithodd o'r Groeg. Bu yn eistedd am amryw flynyddoedd ar Fwrdd Gwarcheid- wa,id Caernarfon a Bwrdd Ysgol Caernarfon, i'r hwn yr oedd yn is-gadeirvdd. ac vr oedd yn aelod hefyd o Bwyllgor y Llyfrgell Rydd. Cymerodd y gladdedigaeth, yr hon oedd yn un gyhoeddus i ddynion, Ie yn Nghladda Gy- hoeddus Glanadda, Bangor, dydd Llun.

TLANFAIRFECKAN.

LLANRWST.

LLANRUG. '

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

PWLLHELI.,

--------BANGOR.