Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

Teyrn Talentog.

ANRHEGU HEDDWAS.

--------BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. EGLWYS ST. MAIR. Mae cyiwilleidfa SiMtanag yr eglwyis hon wedi pender.-yn-u pwircasu organ at waeamaeth v moddianau a gynliielir yn yr Ysgoddy atr noe Sul, a pha rai a fynychir gan iawer. Y BRIFEGLWYS.—Y pnegethwr yn y g was- anaeth arhenig nos Fawrth yn y Brifeglwys oedd y I anch F. P. Watkin Davies, rheithcr Llan- fairf ?chan. l^^WEST —Noe Lun, yn ngJiapel Park Hill, traddododcj y Patch Rhys J. Huwa, Bethcsda, aiierclnad dirwe^^ol. Cyjuhaliwvd v eyfarfod, uios yr hwn* y llywydiai Dr. Evan& Brynkin- oVAa^Tdd^nSh"r yr Eglwysi Rhyddion. EI CHAEL WEDI MARW.—Ddydd Mawrth oymerodd angl*ad<i M,rr Eardley, gwraig ood- iianue dirigai yn 39, Jamiesustireet, le. Deuwyd o hyd 11 dramaediig yn farw yn ei gwely y nos Sadwrn Uaenorol- Y dydd Iau cyn Jiyinv y gwdiwyd hi ddirwoddaf yn fyw, ac yn ofni fod' rnfywbeiwi wedi dagwydd, arrfomodd oymydotnon am ei mhtab, yr hwn eydd yn byw yn Hirael. Wedi myned i'r ty cafodd y mabfoded fam yn faa-w. Ni ohymlhiaJiwyd trengholiad, gan i'r ddl^ddar ° <t"niaeth feddyigol yn HEDDLYS ARBENIG —Mewn Hedddya ar- serbran. Mr W. Pug,he Z^. T" Marahall, C.B., Henry Jones CiLodon-etreet;, Betheeda. a gyhuddwyd o e«s- K011! ^;ral? a'i hlant, y rhai a bwysent ar W-axcheidwead 13ongor a Beaumaxiifi- DedfoydwyH? y diffynydd i OOdwar iniwrnod ar ddeg o ga-hariad, ond oedid am bythefnos ^edfryd mewn gwoithrod'iad yn y Sd^i bricd SJCrltaU gWaitib a byw YR YNADLYS. Dydd Mawrfch, o flaftn Mri Harry CJecc W PugJie, Thomas Roberts, Cadben N. P. Stew- a yr ^homaa Marshal], Cyhuddwyd Wm. Williams, Glanogwen Cot- MEI9' J ,les,la- 0 fod J" 'oddw yn Methesda y diffynydd. ond anfonodd lythyr yn addef ei drosedd. Dirwy, 2s 6c a'r OOStfl/ll. Am fod yn feddw yn Mangor, rhoddwyd dir- j j af "JRtau Edward Regan, Bancor. dwuyd Evan Jones- 0 Fon, o fod y,n feddw a chysga ar yr heoI. Dirwy & 60 a'r costau. Am fod yn feddw ao afreolus yn Mothesda, rhoddwyd dirwy o 2s 6c a'r costau ar John Wil liams, Rhiwlau. CYMDEITHASAU LLENYDDOL A DAD- I LEUOL. Yn nghyfarfod pythefnosol Cymdeithaa Len- yddoi Twrgwyn, nos Fawrtn, traddododd y Parch Wynn Davies anercinacl ar Jodn Bun- yan." Gwnaed sylwaciau peiiacn gan Mri T Lioyd Hugnes P. H. iwaiu,, ao ii. Stephen Jones. A ddylid cyfranu Addysg Grefyddol yn yr YsgcJion EMonol?" oedd testvn dadl rhwng aei- odau Cymdeitihasau Dadleuol Capeli Cynuileid- iaol Ebenezer a Phandref nos Lun. Cynrych- lolid Capel Ebenezer gan Mri R. J. James J G. Hugnea. a W. H. Edwards, Higii-street, a ohymerasant yr ochr gadajrnnaol; ao yn siarad dros addysg secularaidd ar ran capel Pendrei oaod Mri W. J. Roberta, Penmaenmawr, J. Eilis a John Hughes, West End. Drwy fwyafrif llat-hol y blaid seoularaidd drechodd. Mr Joila Williame lywyddai. "Penafyddiaotn" oedd testyn papyr meddylgar gan Mrs Mostyn Jones y.n LJenorfa Bcrea, Glan- adda, noa Fawrth. CYFARFOD CYSTADLEUOL TWRGWYN. Daofch nifer dda yn nghyd i Twrgwyn n06 Fawrth, pan y liywyddai Dr. J. E. Thomas ac arwomiwyd gan Mr W. R. Jones, Ysgoi y *5 L Garth. Y beirniaid oeddynt Mri D. Pryce Jonca, 0. Caerwyn Roberts, y Parch R. W. Hughes, Mri S. D. Williams, J. D. Jones, G.

BETHESDA.

BETTWSYCOED.'

CONWY.

LLANBEKIST

PENPHO^OAffNFnO.4

Advertising

PAHAM Y GODDEFWCH DDOLUR GWDDF…

"CAROL ------

Advertising

----I Marchnadoedd yr Wythnose

Advertising

Family Notices

Advertising

Advertising

iJEIL YN Y 6AUAF. •

Advertising

CAERGYBI.

CRICCTETHT '

PEN MACK NO A'lTcWM.

1 Diffyg Treuliad yn Elyn…

CAERNARFON.

TLANFAIRFECKAN.

LLANRWST.

LLANRUG. '

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

PWLLHELI.,

--------BANGOR.