Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

G watta.I

Trysorfa Coleg Bangor. ------

Yr Ystorm Fawr.

RIIYDDFRYDWYR ARFON.

Newyddion Boreu Llun.

Dirprwyaeth Rhaib y Mor. --

Nodachfa Eghvysig yn Ngholwyn.

Mae'r Nyo Ddywed Pobl Bangor…

Advertising

Trychineb mewn Glofa Gymreig-'

ADDYSGWYR MALDWYN. øf

Advertising

Ystad y Faenol.

News
Cite
Share

Ystad y Faenol. ARWERTHIANT FFERMYDD YN LLEYN. CYNYGION BYWIOG A PHRISIAU DA. Dyddiau Mawrth, Morcher, ao lau, cynhal- rwyd arwerthiant pwysig iawn a.r ffermydd a thiroedd at adeiladu, etc., yn Lleyn, pertiiynol i Yetad y Faenol, Yn yr hyebyi&ebion, enwyd y Mri W. A. Dew a'i Fab fel arwerthwyr, ond bu fe.m Mr W. A. Dew y dydd Gwenec blaenorol, yr hyn a barodd gyffro a gofid mawr yn myisg pawb a fwri-adent gynyg prynu yn yr arwerth- iant. Yr oedd Mr Dew yn foneddwr a gerid yn ddirfawr yn y wlad fel dyn ac fel arwerthwr, Darfu i Mr Alexander, Caerdydd, cyfaill myn- weuol i'r ymadawedig, ymgymeryd a'r aoróh- wyi o werthu yr eiddo, gan gael ei gynorth- wyo gan Mr W. C. P. Dew, mab hynaf yr ym- adiawcdig. Cyflawnodd Mr Alexander ei ddy- ledewydda.u yn foddhaol iawn, ac nid oes ond y clod mwyaf yn ddyledus i Mr W. C. P. Dew am y dull y oynortihwyodd e-fe yn y gwaith yn ystod y tri diwrnod. Dangosodd fedr a riiwyddineb mawr fel arwerthwr. Yr oedd liawer o bobl yn bresenol yn Neuadd Drefol PwiPlieli, lie y cyn- helid yn arwerthiant, bob dydd, y rhif lluoeooaf ddlydd Merohej-, trwy fod y farchnad yn cael ei chynal y diwrnod hwnw. Y cytfreitihwyr ceddynt Mri Hastic, Llundain, a Mri Lloyd Carter, Vincent, a'u Cyf., Bangor a Ghacrnarfon. DYDD MAWRTH. Datyanodd Mr Alexander ei ofid fod yr am- ser wedi rhedeg cyn dechreu. Y boreu nwnw y daetnai efe i'r dref. Cymerwyd peth amser iddo fyned oddia-mgylch i weld yr eiddo. Cyfeir- iodd at farvvolaeth ei gyfaiil, a dywedodd ei fod ef (Mr Alexander) yn-o fel cynrychiolydd yr yim- adawedig. Baneddwr goneet a chywir oedd Mr Dew. Ymdrechai Mr Alexa.nde.r ga.rio yr ar- werthiant yn mlaen ar yr un llinellau ag y bu- aaai Mr Dew yn wneud pe yno. Enillasoi yr ymadawedig ymddiriedaeth pawb. Dyruhafcdd y ewydd o arwerthwr i eafle uchcl iawn. Nid oedd Mr Alexander yno am nad oedd nob o deulu Mr Dew yn alluog i gyflawni y gwiaith, ond oherwydd fod profedigaeth y tculu mor fawr fel nas gillai Mr W. C. P. Dew deimlo yn iawn dan yr amigylchiadau i fynoo. drwy yr oil or gwaith. Cynygiodd bleidlais o gydymdeim- lad a'r teulu. Cofnog-od-J Mr Richard Roberts, cyfreithiwr, a dywedodd fod Mr Alexander wedi dyfod yno i gynorthiwyo Mr W. C. P. De.w, yr hwn oedd i ga.rio yn mlaen arwerthiant mor bwyaig tra- nceth ar ol claddu ei dad. Yr oedd yr ym- adjawedig yn gyfaiil y tenantiaid bob ameer. DESGRIFIAD YR ElDDO. Desgrifiodid Mr Alexander yr eiddo oedd i gael ei werthu. Perthynai i Mr Aseiheton- Smith, a chynwysa-i fformdai, lleoedd at gadw defiid, tir i adeiladu tai arno, tiroedd pori, etc. Rho^iid yn ysitod yr arwerthiant gyfleusderau i'r tenantiaid brynu eu ffermydd. Perthynai i rai o'r lotiau wert'h ar wahan i ystyriaethau amaethyddoh Gellid eu dadblygu yn niglyn a darparu lleoedd i ymwelwyr, etc. PIUSIAU A'R PRYNWYR. Yna awd yn mlaen hefo'r gwerthu. Cynygiwyd yn gyntai lotiau 1 i 4, Talyfan, Llaiitgian, yn meddiant Mr W. Adams. Gwerth- wyd i Mr M. T. Morris, Caernarfon, am 710p, dros Mr O. Morris Owen, Ariandy y National Provincial, Llundain. Latiau 5 a 6, Tanybryn (tenant, Mr Hugh William,?.). Gwerthwyd am 870p i'r tenant, yn nignanol uchei gymerad wy aeth. Yr oedd un boneddwr yn cynyg yn gaJed yn ei erfoyn. Lot 7, Nythyoaown (tenant, Mrs Mary Wil- liams). Prynwyd gan y tenant am 980p. Lot 8, Ty'nycoed (tenant, Mr John Jones). Tyawyd yn ol am 1400p. Lot 9, Tanymynydd, plwyi Llanbedrog. Caed cynyg oaled am hwn, a phrynwyd yn y diwedd gan y tenant, Mr Evan R Jones, am 715p. Lot 10, Cae Diows. Y cynyg uchaf wnaed gan y tenant, Mr O. Owens, sef 800p. Tynwyd yn ol. Lot 11, Bodwrog (tenant, Mr Richard Wil- liejiie). Gwerthwyd i Mr John Owen, 19, Churcfh-street, Blaenau Ffestiniog, am 1275p. Lot 12, Geufron. Prynwyd gan'y tenant, Mrs Jane Evans, aan 120p. Lot 13, Bysooch, yn m-eddiant Mre D. Mack- intosh. Prynwyd gan Mr H. Hughes, ar ran ei chiwaer, am 15Gp. Lot 14, Gareg Fawr, yn meddiant eynrychiol- wyr y ddiweddar Mrs Euzabetih Pritohard a Miss L. J. Waltere. Prynwyd gan Mr Owen Williams, ar ran y oynryahiolydd. Lot 15, Tanymynydd, yn meddiant oynrych- iolwyr Airs E. Pritchard. Prynwyd gan Mr' Owen Williams, dros y cynrydhioJwyx, am 120p. Lot 16, Tanymynydd (tenant, Mr W. Wallis). Prynwyd gan y tenant am liOp. Lot 17, Tanymynydd (tenant, Mr D. Evans). Prynwyd gan y tenant am 120p. Lot 18, Tanymynydd <tena.ru, Mrs Mary Evans). Gwerthwyd i'r tenants am lOOp. Lot 19, Chwarel Settfo Tanymynydd a Mynydd Tir Cwm-wd. Tynwyd yn oi. am 22Op. Lot 20, Oerddwr. Prynwyd gan y tenant, Mr Robert Owen Jones, am 460p. Lot 21, M-uxiau ac Y 'Rhedyn (tenant, Mr O. Griffith Jones). Tynwyd yn oJ. Lo.t 22, Shop, yn moddiant Mr O. Griffith Jones. Tymvyd yn ol. Lot 23, Braich. Prynwyd gan Mr Evan Jones, tenant, am 300p. Lot 24, Rhandir Fawr (tenant, Mr J. Ro- berts). Gwerthwyd i Mr M. T. Morris, Caer- narfon, am 2500p, ar ran Mr O. Mwrris Owen, IJundain. • Y cynyg uTvchaJ gaed am lot 25, Ty'nymur, oedd 1150p. Tynwyd yn ol. Lot 26, Bryncethin. Prynwyd gan y tenant, Mr D. Evans, am 540p. Lot 27, Bryncetiim Mawr. PTynwyd gan Mr J Jones, tenant, am 660p. Y cynyg uwohaf gaed am Castell March (lot- iau 28 a 29) oedd 7500p. Tynwyd yn ol. Lotiau 30 a 31, Faoh. Tynwyd yu ol am 2700p. Lot 32, Craig-y-Mor (prydkeol), liMn o Cas- feell (rhfydd-ddahsidjol), la. 2r. ofp. a dynwyd i mewn- Lotiau 33 a 34, 2a. Or. 32p, tir at adeilad'u, ger y Fach a Castell. Abe.soch, wertnwyd i Mr Winterbotham am 190p. Aeth Lotiau 35, 36, 37 a b8 ger yr un lie, i'r uin pryn-wr am 300p. Ni wertfiwyd Lot 39 (Glanaber). Aeth rhent Glasfor (Lot 40) i Mr Hugth Hughes, Aberystwyth, am 80p. Lotiau 41 a 42 (tir at adeiladu yn Abereooh) hrynwyd gan Dr. R- H. Griffith. Nefyn ao Abersooh, am 60p- Rbadi o Castell (Lot 44) la. 2.r. 16p., werth- wyd i Mr J. Herbert Thomas, Nefyn. pria, 160p Rhan arall o Castell, la 2r. 36p. aeth am 40p i'r Parcfti H. It Roberta, rheitbor, Lkm- engan. Melin Sooh a'r ty, 7a. 5r. 39p., werthwyd i Mir R. O. Partridge, Abersooh, am 760p. Di- weddwyd y gwaitlh am y diwrnod! yn awr- Y dtcbyniadau oed dyn t 9280p. DYDD MERCHER. Cynorthwywyd Mr Alexander gan Mr W. C- P. JJew i wertnu rhai o'r lotiau fieddv-w. lJang- osodd ^.edlmei-wydd mawr- Etg-lur ydoedd fod dyddordeb dwfn yn cael ea deimlo yn y g-wieit^rediaaau- IAanwyd' rhem- au helaeth o'r oriel heddyw. PRISIAU A PHRYNWYR. Wedi i Mr AJexander ail adrodd rhan o'r hyn ddywedasai dydd MawTth, dechreuoctd -r y gwaith. (Jreigirwen oedd y lie cyntaf gynygiwyd. Ei aoeuaetii 42a. 2r. Op- Aeth yr eiddo am 1500p, i Mr it. Tnotmas. y tenant. Lotiau 47 a 48 (Fronoleu a LLeferin), 41a. 2r. Op-, a ddaeth yn eiddo i Mrs Jane oohnsom am 7UOp. Cynygiwyd 200p i ddedhtreu am Penybryn, la. 2r. Op., gan Mrs Laura Roberts, y tenant- Rnedodd y cynygion i iyny yn gyflym. ond cafodd y tenant y lie am 410p Unwyd Lotiau 50, 51. 52. 53, 55 a &,i Cyn- wyeerut Llytnyrdy Abersooh, rhan o Benar View, Glandon, y.r Odyn, Benar leaf Cottage, ty cyonod. etc. Cododd rhywun wrtnwynebiad i'r lino, ond dywedodd MT Alexander fod yr eiddo yn oael ei ddal yn ymar-eroj, gan un tenant. Tynwyd y gwrthwynebiad yn ol- Prynwyd y crwbl gan Mr R. O. Roberts, y tenant, am 1350p. Ni werthwyd ardireth (ground rent) y Vaynol Hotel- Yn wepaf oyrtygiwyd Benar Isaf a Benar House, 5 aoeir- 300p oedd y oynvgiad oynitaf. Ajebnpwyd i fymy i 700p, ao yna dorbvrniwyd lOp a 5p fed cynygion, a tbarawyd yr eiddo i lawir am 760p i Mr Mai ley, BronthaAog, Aber- sooh. Pan ddaothpwyd at Lot 59 cynygiwyd i fyny hyd 420p, a dywedodd Mar Alexander fod Mr S. Andrewes yn baxod, drwyddo c-f, i roddi 425p am yr adioinfa (Pan Benar). Cododd Mr Wm. Williams, Tyddyn Cailod Abemsoeh, 5p eto, a daeth efe yn eobifeddwt y lie am 450p Ni phirynwyd ground rent Aber House, Aber- aooh- PrynodnJ Mrs Ellen Davies, y bonant, ground rent Rose Vilia, am 120p. Mr Wm- Thomas, Gerallt, Nefyn, oedd prynwr 4a. 2r. Op o ram o Benar, am 385p. Mr Artlnen 0. Owen, PwiHieJi, ar ran owsraw. roddodd 700p am ran arail yn nieaw 5a. 2r. On. Efe hefyd brynodd Pen lienar a Morfa Fain- yin, am 190p- Prynwyd ground rent Carisbrooke gan Dr. R. H- Griffith, y tenant am 170p- Lotiau 67 a 68 (Bmar Mawir neu Benar Uohaf, yn nghyda. tir pari (y cwbl tua 9a. 2r Op),

Ystad y Faenol.