Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

-i: MarvvoJaeth Mr W. A. Dew,…

Ymgeisydd Seneddol a'r Cyfreithiwr.…

Deddf lawn i Weithwyr.

(lo; mesu'r Athrawon ------

Advertising

Brawdlys y Gogledd.

Advertising

---------IPILENTYN PWY ?

- NAC ESGEULUSWOH EICH CROEN!

-. Pwy Lesola'r Tlodion ?…

Advertising

Advertising

CAPT.^N JACK.

News
Cite
Share

CAPT.^N JACK. PWMP Y PENTRA. Er fod dwr pwmp t antra Aberdaron wedi cael ei ddefnyddio gan y trigolion am flynvdd- oedd lawer, y mae y doctor widi -yhoecidi riad ydi o ddim yn ffit i gael ei yfad 'rwan. Gedir ei iwsio at olchi ac felly yn y blaen. Be by wedi digwydd i'r dwr, 'does neb yn gwbod, ond dyna r ffaith am dano fo 'rwan. Rhyw chwartor milltir o'r i>entra y mae Ffynon Fair, a dywedir fod ei dwr hi yn bur. Ond sut i'w gael i Aber- daron sy gwestiwn. Gelwir hi yn Ffynon Fair am yr arferai yr hen seintiau Pabyddol yfed dwr o honi pan yn arcs yn yr ardal ar eu ffordd i Ynvs Enlli, a rhodda3ant enw Mair iddi. yn Lleyn ac yn nghyfeiriad Clynnog amryw o ffynorau o'r un enw. Safant ar y ffordd a gy- marai yr hen eeintiau pan ar eu pererindod i ao o Ynv3 Enlli. TYNIAU GWEIGION NEFYN. Mae gan wahanol bobot walianol bethau i'w pooni. Diffyg gwaith sy'n Stiniog. Dim galwad iim lechi a llonga sy'n Mhorthinadog. Ataliad yn y gwaith o wneud rheilffordd o Beddgelert i'r Port, sy'n Meddgalc-rt a Nanti Or. Stopio gwo.th. io yn Chwarel Llanaelhaiarn. Pobol Abersoeh isio gwella eu pentra ar goat pobol Llanengan sy'n poelli pobol y lIe olaf. Cynghor Gwledig Lleyn yn gorfodi pob-I y Sarn i gael cyflenwad newydd o ddwfr sy'n distyrbio trigojion y pen ra hwnw. Ond yn Neofyn tynia, gweigion sy'n poeni y tri- golion. Tvdi ddim iW6 claddu y tynia hyn yn y tywod ar Ian y mor, oherwydd bydd y mor yn ru tirio i fyny drachofn ac yn eu gwasgaru ar hyd y glanau. Pan y bydd ladies hefo traod ten- der, neis. yn vmdrochi y,n yr haf yn nglan y mor. tydi o ddim yn beth brat iawn i'w traed nw fvnd" i fewn i'r tynig, pigog nyn. Gwneir i'r ladies feddwl mai h^n granccd mawrion fydd yn yn bavod i fyta bodia eu traed nhw. Y cwestiwn ag sy'n poeni pobol Nefyn y dvddia hvn ydi, "He nAwn ni hefo'r tvnia yma?" Trdi ddim iws f]--• <rwv 1 pobol i beidio bvta y tinned samona, ao felly rhaid trefnu moddion i gael 'madael a'r fcvn'a. Fv a wsrrymiad vw. wTlelcr bedd mawr, a chlad,der y tvnia ynddo. Wedi iddo gael ri lenwi rhedder cftreg bedd vno. ac arni y goirit: "Bedd v Tvnia Samons." WtLl IE MEWN PROFEDIGAETIT, Yr cedd Willie mew.n te parti jr dydd o'r blaen. Dyw -flo ld rhoddwr y wledd wrrh Willie. "Byt- wch crvmint a leiciwch chwi, Willie." Bwvta- c-dd Willie gymint fel nai gallai fyta chwaneg, a. c^riodd. Aeth rhvwun ato a gofvnodd iddo both cedd y mater ei fod yn crio Willie a atebodd fod rhoddwr y wledd wedi deyd wrtho am fyta erymaint a leisiai efe. ond nas gallai efe wneud hjiy Y DAIONT O FOD YN HWYR. Y Sabboth o'r blaen yr oedd hen wr braidd yn hwyr yn dyfod i'r oedfa Siaradwyd ag ef gan y gweinidog ar o\ y gwasanneth, a chyfeir- iwyd at anfwddioldeb dyfod yn hwyr i'r moddion. "Does dim daioni yn dyfod i'r bobol fydd yn bwyr yn myned i'r moddion," moddai y gweini- dog. Yr hen wr a ddywadodd, "Tydi'r dywed- iad vna. ddim yn gywir os y gwnewch chi o yn osodiad cyffredinol. Mae eithriad yn bod, cofiweh." Gofynodd y gweinidog a allai ei gyfaill roddi engraipht. o grefyddwr a fyddai yn hwyr yn dvfod i'r moddion. a fyddai yn gwncud rhyw "ddaioni vfprydol? "Gallaf," ebai yr hon wr. "Rhoddwch i mi glvwed yr engraipht, meddai y gwr parchedig. Yna dywedodd yr hen I wr vr hanes canlynol: "Mi gychwynais i i'r moddion mewn pryd heddyw. Pan yn pasio ty Mr clvwais rhvwun yn euro y ffenast, cd- rvchaia & grw&hus brcsr&t.Hwr yn y j>arJ"wr. Gwnaeth arwydd arna'i høfo'i law. Aethum at ffenast. a dviiia fo yn deyd fod pobol v ty wedi cloi y drysau ac w(')di mynd i'r capel, ac nag gallai o f.vnd i'w gvhoeddiad y bora hwnw heb i rhvwun agor v drvsau iddo. Rhedaifl i gapel teulu v tv, a dyna. lie yr oedd y gvnulleidfa yn dis^wvl i'r gwasanaeth ddechreu a'r prescethwr brb s-vrhaedd. IJwvddais i gael gafael ar y wraif a dvwedais wrthi fod v pregethwr wodi ei gloi yn ei thy hi! RVdodd v wraisr allan 0' capel, ac adrof. Yr oedd agoriadau y ty vn ei phoo^d. Agorcdd v drvsau. a rhvddhaodd y pregethwr. Pan vn vmadael o'r t.v tybiasai fod y ?wr t)at t wedi mVnd i'r oan!I. a phlodd y drv-au Oni b!11.<\i i mi hnct i ddwevd wrth v wriCY' am v precrethwr (\pc1.<1 vn nf^are^ar vn i tiiv h\ bua=a ■ v evrmll»i/H*a wedi pr^Er^th ^.n Vo'ddrw. Dvnia vr i mi fod vn hwyr, a gwelwch fod wedi pi-cfi o wasanaeth ys- pry(leI i rai I-)obol

Owaith yr Eglwys yn Nghymru.

Cymdeithas Ddirwestol Gog-ledd…

Advertising

----------Cig Afiach a Dirwy…

^j Marwolaeth y Parch Griffith…

Advertising