Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

-i: MarvvoJaeth Mr W. A. Dew,…

Ymgeisydd Seneddol a'r Cyfreithiwr.…

Deddf lawn i Weithwyr.

(lo; mesu'r Athrawon ------

Advertising

Brawdlys y Gogledd.

Advertising

---------IPILENTYN PWY ?

- NAC ESGEULUSWOH EICH CROEN!

News
Cite
Share

NAC ESGEULUSWOH EICH CROEN! Awgrymiadau Qwerthfawr at y Gauht. Mao'n debyg na bylweddola y bobi hyny ddy- oddafaiab yn awx od-diwrth d'dwytaw tKWWig a theimlad anifyr ar eu lnwynebau. gydd-au, a broiohiau, y gall arwatn i learnt y oroen a aohosa go-si rnawr, \r hwn fydd yn ariihawrid iawn cael ymwared. Nalo aimgihofiwcih fod arwynebedd y croen yn oaeil ei wisgo ymaith a'i adnewyddu drwy dXI- iant croen newydd'. Nao angboliwcii fod dydd- iau blaith. ao oar Rliagfyr vn gwneud i'r croein d-ori. M os y iloniwir y tyUau ohwys rywfodd daw yr aranihurdeb allan yn y oroein newydd yn lie cael oi (Iaflu vmaith yn y fford-d arferol. Nao doriad neu ddo-luir rhag ofn gwaed-wemvyniad ncu enyniad. Zam-Buk yw in odd ygmi a ettih wrth we ri w y nioA oreu y byd!. Os mai codh,ni adhotswyd gan cer.el lSydnl yw yr anhwyldeb, oh wydd ao enyniad odd'iwrth "dor- iadau" diwrnod go!ohi, neu dd'oluriau anwyd wedi ei aohosi drwy fynycih rwbio—oedwoli eioh blwoh o Za.m-Buk wrth law a defnydd'iwch ef yn hielaeth a. diattreg- Maoe y balm gwellhaol liwni yn ddyledus am ei lwydd a'i dd'ylanwad rfhyfedd ar y croen i suddon lljisieuol pvc-Uhaol cy-'oethog, a'r dull y maQ y sud-don hyn wedi ou d'arpai u. Gweitihreda Zam-Buk Law yn Haw a Natur fed y teilynga ei haniad mturiol- Mown aohos o doriad, yisigaldiad, I-Icog-iad, etais, neu unriiyw dariad agored, oi waith on-ataf fydd llad/d y pryifetaeh ydvnt yn fytth-breaenod vn yr a'.vyr, ac a orphwysant ar y oig noothgan aclhofi enyniad a gw aed wen wy ni ad. WedIi difa'r boen ac atal yr enyniad, ac adnewyddu rediadau pwjisig y croen i wditth""),rwoh oyn- ort.hwya Zanv-Buk i wella y nhanau afia-ch a d'olurus drwy iaoh, ao yai diuSweddaf gor- dhuddia yr olil gyd.a ohroen pryd. erth.,— mewon un wedd yn debvg i'r "croon" ffurfia ar wymiab owpalIlJaid o "cocoa" wedi ei adae4 i SERYILT- Mae y gwaiiJl !hwn o ail-fywiogi mor fallwi fol y bttwa4 yn ang-virlveidioit ioliwvdd-"dr oryf i wylio v gwaitih o wneuthur v m.:ln-W1Ø ne- wydd. Cyffelybir y gwaiith i adeiLadvdd' yn ♦oodti nhiee o dai. Gwneir celloadd nswycMiooi nes y yr hoil arwyniebedd doiluirus ac afiaoh. Gydia. galwg ar y gwaibh vma, gwahan- iacitha Zam-Buk oefdiwrth, ac y mae yn an- mfhriaiadwy weU na phob eii a chymysgedd.au rha.d Yr hyn svlwa y dyoddefydd fwyaf a.rno fel y panheir gydta'r cymhrwyui-adau o Zam-Buk yw y lleddfir pob om-a a doluir yn gyflvm. Mown adhias o afieohyd y croen atelir poen y rhanau Ilo^gawil, pyoha y toriad'au a ohaagliadau i fyny ac arnt yn llai ac yn y diwedd. didlo,-i i drefn ddeKrydol Zam-Buk, ymiidir pob arwydd ym- aith- Nid1 cdryoha y en mor dda, ac nid yw yn wir mor fedd.a!, cyfain, nac mor iaoh drwyddo, a'r croen »yAd wedi cael cymhwysiadail ami o Zam-Buk. Mae y perffeitt hwn yn fwy na. "dvfnder cro.en" gan y gwelwn fod oi-oen iach (wadji ei iarfiau gan Zam-Buk) yn dylan- wadu ar y gweddil!! o'r corph Nis gallwoh ffordd'io esgeuhiiso eich oroein. Rhoddwch mown cyfiwr perffaith drwy "driniaetli gampllS Zam- fiuk.

-. Pwy Lesola'r Tlodion ?…

Advertising

Advertising

CAPT.^N JACK.

Owaith yr Eglwys yn Nghymru.

Cymdeithas Ddirwestol Gog-ledd…

Advertising

----------Cig Afiach a Dirwy…

^j Marwolaeth y Parch Griffith…

Advertising