Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

-i: MarvvoJaeth Mr W. A. Dew,…

Ymgeisydd Seneddol a'r Cyfreithiwr.…

Deddf lawn i Weithwyr.

(lo; mesu'r Athrawon ------

Advertising

Brawdlys y Gogledd.

Advertising

Advertising
Cite
Share

¡- ,,¡;1R'l£:"S.UI ABHSYLDERAD GIEUOLI I jf Tdij\t TO LUCkw V Peleni byeha.in at anhwyiderau gieuol mawrion |9j I H fi I meg is dyepepsia gieuol, our pen, poen ya y H I O j| EftO |4]fA| TU ll 0 I ceifn, poen yn y galon, curia-d y galon, pen H I II U I y.sgiainder, Uewyg, lludded, sciatica, iselder Hi | 1 ^'tt MAkT f EPTAIN I Oi ysbryd, digalondid pruddglwyfedd, hyUfria, jg U vtK<Air« M J diffvg owsg, ac anhwyiderau yr afu a'r elwlod S C ft flf IT WITM n fr yw Coleman's "Nervlettes." Mae'r oil a H U jy uchod yn bod oherwydd g we rid i d gieuol. H u NERVLETTtS# d t 7 sawl a gymer beleni rhyddhaol at yr B if anihwylderau hyn yn gwneuthu.r y gwendid B gieuol yn fwy amlwg a.'r anhwyldeb yn waoith. B Ni wneir gweliiantau parhaol gan fywiogrwydd B I gael Ymwared o'r | MR FRED CRIPPS, cyn-aelod o'r West Coast of Africa. 11 (m Constabulary, yagrifena- o 113, Rock Avenue, Gillingham, H Ieimlad LlDddfidi^' YDS Kent, dydaiedig Hydinef 30ain, 1907: — "Yohydig linella.u i'oh — O J hyabyau am yr effaith ryfedidol gafodd eich 'Nervlet.tes' arraaf. Dyodd«fak oddiwrth "deimlad liuddodig," nas gallai unpeth ei ymlid ymaith nes i mi roddi prawf ar Coleman's 'Nervlettes.' Teimlais benyagafn- der a lludded allaf olrha-in yn glir fel effaith clefyd gefais yn Cape Coast CVujtlo rai misoedd yn ol. Mae eich medd-yginiaeth. gieuol gampus wedi gwneud i mi deimlo yn fywiog iawri eto; mae fy ngiau yn gryfach, fy ymenydd yn gliriacb, a'm hiechyd cyffredinol yn well o lawer, yr oil mi groda.f a aohoswyd gan y 'Nervlettes' rhagorol hyn. Gafalai am cu oael bob amser wrth law yn y dyfodol. Anforiais rai i fy hen gyfaill. Sub-Inspeotor Allen, West African Coast Constabulary, pa rai nid oe,s genytf amheuaeth fyddant ddefnyddiol." COLEMAN'S NERVLEHES YN RHAD. I FWYNHAU BYWYD. ARWYDDWCH Y FFURFLEN HON. Alao rchoo yn dueddol iawn i wendid Eniw gieuol, ac ni raid eynu at hyn pan y oofiwn y gymenant le yn eu natur. Cydemad Pe byddai merohed Lloegr ond yn Kwybod aID alluoedd cryfhooi "Norvlettes" .I a rhoi prawf rhad arnynt byddai yohvvanog ° nerth yn y genedl a ll&wer mwy o fwyn- Cwalia, iiha^fyr lOfed, 1907. had mewn iecliyd a nerth.. Wedi pra.w{ rhad geliir cael "Nerviettes" I gacl y feddyginiae-th rhyfeddol hon yn gan unrhyw fferyllvdd .ncu yfetordy am rhad, anfonweh doron i J. Chapman a'i Is l^c, 2s 9c neu 4 6c y goutrel; ircu an- Gwmni, Cyf., Norwich, neu g&llwch an.fotn fonweh lythyrnoclan aon y miaint sydd eisieu post gerdyn, os y crybwyllwch y newydd- yn uniongyrchol i J. Chapman a'i Gwmni, B ladur hwn. Cyf., Norwich. B Anfonweh y Toron yn uniongyrchol i J. Chapman a'i Gwmni, Cyf., Norwich. B

---------IPILENTYN PWY ?

- NAC ESGEULUSWOH EICH CROEN!

-. Pwy Lesola'r Tlodion ?…

Advertising

Advertising

CAPT.^N JACK.

Owaith yr Eglwys yn Nghymru.

Cymdeithas Ddirwestol Gog-ledd…

Advertising

----------Cig Afiach a Dirwy…

^j Marwolaeth y Parch Griffith…

Advertising