Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

-i: MarvvoJaeth Mr W. A. Dew,…

News
Cite
Share

i MarvvoJaeth Mr W. A. Dew, Bangor. Gofidua genym or--<)dl oofnodi marwolaoth Mr W. A. Dew, Well field, BaTtgor, yr hyn a gyrni- erodd le yn ei drigfod yo.iydig cyn wyt-h o'r gloclh toreu Gwener- AGrKodj y newydd prud-doidd y gofid a'r synUod mwyaf yn y dJmaa, gan na wyddai'r mwyafrif o'r trigoli-on iiid (.-odd Air Dow yn ei gysne&n. iechyd a'i fod ,;1ll diiio&ni. Nid cedd Mr Dew- yn -mwynhau ei ieohyd a-riierol Or's jta-iih am^ar, ory yr oedd yn abl 1 dddyn oi ddyiedswyddau fol a-rwertihwr, ac yr oedd y g-adwadau yn y cyeinad1 hwnw wedi bed yn lJicwog anarforol yn ystod yr ychydig fisoedd diweddaf- Yn didlw&ddair 3 iedwyd arworthiaratau pWYIg yn Sir Caernar- fon iddo, a ddvddiau liiun a Mawrth yr wjti^i- noo ddiweddaf bu yn a-rwain arwerthiant ddod1- ,rei n yn Mrynoelh Du, yn Mon. Nos Fawrth, iodd byn-ag, cymorodd ei waeleJ ffurf ddi- fri-iotl, ao fe woinjxldwyd a;-no gan Dr- E- J. Lloyd- Ddjdtt Mcrchor gwwethvgiodd, ac ym- gymg'iioradd Dr. Elliott (Cae-r) a Dr. Lloyd, ond ioreu GAenar bu farw Mr w el y nodwyd, a phriodoilriid1 oi fiirwolae-th i tetniant y galon, L-lod-aenodd. Y nawydd yn juan, ac yr oedd arwyddion o i'w oanfv»j vn y mwyafrif o faanachdai Bangor, tra y cybwfanid y faner ar half-mast ar Adeiladau'r GoijMKiraoto.- Ganwyd Mr WiUiam Arthur De^v- ar y 26ain o Uhftvefnor, 1851, ac yr oodd ytn fab i'r diwedd- ar Mr William Dew, yr hwo a 6odydlodd y ffirtn onwog o arwerthwyr tag sydd wodi onill enwog- rwyddl inawr iel y cyfryw er's droe ihanor oanrif beliia-oh. Wedi gadael (1olcg Iyerpwl, We y cwbthaodd ei addysg o daft hyfFoird-diant Dr. Howson, pnentisiwyd1 Mr Dow gyùa'r Mri Mills a Fleifcaher, iurolygvvyr ac ys.bad-oruohwylwyr, yn Birkenhead. Ar ol hyny, ymgynierc-dd a pheir-. ia-nwia-itih am both a.m¡'KIr,' ao y-rba r. fod yn wert-hwir anifeiliaid a.m vchvdisr. vn Kr- worbhwr cyffredmol, ao yn 1373 ymunodd' mewn partneriaoth a'i dad yn y flirinr idwactnir fyth or thyny fol eiddo'r Mri Dew a'i Fab- Er Hydr.oc, 1885. (pan y bu Mr Dow yr hynaf farw), Mr W- A- Dew fu unig aeJod y (firm, a chwadwod'd i fyny ci honw da, Daeth Mr Dew yn \od o SefydLiad Ar- worthwyr y Doyrn-as Gyfunol vn 1887, ac an- rhyd,-d,dod y Sefydliad hwn ef yn 1890 drwy roddi iddo sedkl ar ei Gynghoir, ac ar 01 hyny fe'i dyrohafwyd yn llywydd y Se'vdliad. Yr ood'd Mr Dew yn aelod o Sefvdliad yr Arolyg- wyr hefyd- 9 Mae magwyr anreij iaid oaitrof yn NgogLodd Cyrnru dan ddyled i'r diweddur Mr Dew am ei ymdrechion ar eu rihan fel, v^grifenydd myged- ol Cymaithas Gwartheg DutOn^Gog-I'eo'd Cymru, ac. fel golygydd yr "Herd Book," gwnaetih wiaifah raagoroi i'r gymdt-nifchas, yn yr hon y cymM-odd ei did ddvddiordob "mawr. Gollir doBgnfio Rirm y diwcddkr Mr Dew fel y flaenaf yn niy.Sig arwort.tiw-yir Gogledd Cymru, ac yr oedd iddto d'a fel pris-iwr, yn e'lnved' ig ar eiddo tirol. Yr oedd ei enw yn gvsyjltiol a'r hail brif arweivhiantau yn y rhan hon o'r wlad, ao ni dd'ygid urwhyw eiddo o bwye i'r farch,nad ma ymddiriedid pi-ort-hian,t y oYffryw i Mr Dew. Gwnaeth cysylltiad Mr Dow ag ar- wonlihiantau eidtfo y diweddar Ardal- ydd Mon lawer da'r (firm yn hysbys y tu Ihwtnt i ororau Cymru. Cymerodd Mr Dew1, yn ei flynyddau boreuar, dldyddordeb mawr yn mhobJ a p-bethau dinas Bangor, ac Jei hied'rrfceg-id ao fe'i perch id yn fawr gan bob dosbartli o'r bobl- Yr oedd o dueddfryd Ion a chaldnog. a mawr ood'd ei bob- logr vvyicLd- Yr oedd yn ktilod gweitihgar a de". nyd'diol o'r pwy^gor vir ymddiriedwyd iddynt i ddwyn oddianrgyJeh ymgorfforiad y ddinas, ao fe'i heShoiwyd yn aelod o'r Cynghor Dincsig cyntaf. Fe'i aiwhyd-ed'd'wvd a'r awydd o Faer yn 1892-3, ac ife'i ILanwod-d g-ydag wrddas. Yr oedd yn aelod o Gvfrin, a- "Leek Lodge" y Seuri RJiyd'Hon, a bu )1fi y gadair. P]giw\xswr ydoedd a Cheidwa,dwr cadarn, ac yr oedd yn aeicd o Glwb Cyfairascddladal Mon ao Arfon. G-edv woddw, tair meroh (Mr3 Kennedy, Mrs WiJitiains-Meyriok. a Mrs TAloyd Griffith).'a dau fab {Mr W. C. p. Dew a Mr Noel Dew) i alaru eu colled* gyda'r irhad y ffyna'r cyd'ymdeimlad I llwj'ra. YR -.I.DD Cymerodd yr -a.ngJ&i:ld'.fe ddydid- Llun, yn Myinwent. Glanadda. Er o nod wed d a.ii^hyho^dd oaed amlygiadau o alar a pharch drwy'y ddinas oil, canys yr ocdd lien ar ffencetri y rr bron ar hyd y ffordd i'r gladdfa, a'r baiieri ar yr adeiladaiu cyhoeddus yn "half-mast." Gweimyddwyd gan y Parchn. Ddoon Bangor a'r Arohddiacon Morgan. Y prif alarwyr oeddymtMri W.-C. P. Dew a Mr Noel Dew (meibion), Mr Sam R. Derw (brawd), Mr Kennedy, Mr Lloyd Griffith, a Mr Williams-Meyriok (meibion-yn_ng.hyfraith). Ar flaen yr orymdaith yr oedd Milwriad Syr Thomas Marshall, C.B., Cadben N. P. Stewart Mr Eric Piatt, Mr H. C. Vincent., Mr H. Lloyd Carter, Mr W. Pugho, Mr Bertie Rowlands Mr F. Bell its, Dr. E. O. Price, Mr Sam Lewis, Mr John Pritchard,, Mr James Smith, Dr. Grey Edwards, a Mr J. S. Edwards. Mewn da.u gerbyd cludid y blo-deudyreh hardd a lluiosog, a. ddanfonwyd o hobrhan o'r wiad, gan gynwya un oddiwrth Mr Apsheton-Smith a Llywydd Sefydliad yr Ariwerthwyr, Llundain. 6

Ymgeisydd Seneddol a'r Cyfreithiwr.…

Deddf lawn i Weithwyr.

(lo; mesu'r Athrawon ------

Advertising

Brawdlys y Gogledd.

Advertising

---------IPILENTYN PWY ?

- NAC ESGEULUSWOH EICH CROEN!

-. Pwy Lesola'r Tlodion ?…

Advertising

Advertising

CAPT.^N JACK.

Owaith yr Eglwys yn Nghymru.

Cymdeithas Ddirwestol Gog-ledd…

Advertising

----------Cig Afiach a Dirwy…

^j Marwolaeth y Parch Griffith…

Advertising