Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Beth Ddywed Bangor.

Family Notices

Advertising

[No title]

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.j…

Advertising

CAPTALN JACK.

Cyhuddo Dyn Mud A Byddar I…

AFIECHYD CYN-GENHADWR.

Advertising

Y nadlys Pwllheli.- --

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S 0 Pile & Gravel Pills O.RG ILE\ GRAV PILLS Aawyl Syr,-DioIch yn fawr I AwI- eich meddyginiaeth worthfawr: gwnaeth be (sylweddol i mi. Yr dym bob amaer yn cadw eioh peleni yn y ty, ao edryohwn am- ynt fel rhai o'r pethau hyny ag ydynt yn •Hgenrheidiol at gysur a dedwyddwch aidd. Maa i'oh Peleni ganxaoliaeth gfft- redinol, ao yn beodifaddeu nid beb deibua- dod. Nis awn am un Feddyginiaeth yn Nghymru mewn oymaint o f-r, nao yeEwaltk wedi gwneud cymaint o ddaioni. Edryohte arnoeh gan filoedd fel cymwynaswr fob oenedl. Ni fu ganyf erieed nemawr 0 yía- ddiried mewn Patent Medioiueg, ond ystyriwyf yr eiddoch chwi yn eithriad anrhydeddus. Gobeithiwyf y oewoh flyn* yddau lawer i wneud lies i gleifion ein gwilao ;0.. OLIVER EDWARDS, (Gweinidog)c MEWN BLYCHAU, It 110 2a 90 YR UN. DRWY Y POST. li lei « II YN PERCHENOQi J. E. GEORGE, M.R.P.S. HIRWAIN, AB Eli DARE. ———————————————————————— AKIANOU DIM TALIADAU YN MLAEN LLAW. Benthyg Arian yn GyMnachol YN SYMIAU MAWR10N NE UFYCHAIN (heb fod diln 210). AR PROMISSORY NOTE YN UNIG. MAE yr holl Symiau fenthyoiwyd yn y«tod yt ugain mlynedd diweddaf, gaa yr un 6ydd ai enw isod, yn cyrhaedd UWCHLAW £ 1,250,000. Apelier am Prospectus a Thelerau, un ai yn bersonol ynte trwy lythyr, at George Payne a'i Feibion 3, Crescent Road, Rhyl, SBFYDLWYO 1870. MAB Cymdeitliaa FentAyoiol Qtnodlaetliol WEDI ei eefydlu a'i ohofreetru yn arbenig ao yn unol a Deddf Senedaol i roddj Benthyciadau Preifat heb ffurfiad Swyddfejrdd Benthyoiol i bob dosbarth (Dyruon a Merched), 0 5p i 10p AR ADDEWID YSGRIFENEDIG SYML I AD-DA-LU. at unrhyw angen unaongyronoi, i uycnwyn liuanes, Dodrefnu eich Ty, Taiu Rhent neu Dxethi, neu unrhyw amcan preifat arail. Gellir ta.lu'r bcnthyciad yn oi mewn symiau bychain, nou gellir odw'r arian am o flwyddyn i bum' nuynaod trwy dalu y Hog yn urug. Gan fod gonym gyfaiaf mawr bob amser yn barod i'w iuddsodai, gailwn fenthyoa yn gyiiym a rhad. Ntd yw Pehder o ddim pwys. Mou'r Llog a'r Ad-daaad yr leaf yn Lioegr a Chymru. Rhoddir yr Arian yn nhy y bentHyciwr ei hunan 06 dymuna, gan arbcd iddo felly y draul &'r dratterth o'u hymofyn. Gwarentir y cedwir pob- peth yn gyfrinachol, ao yr ymddygir yn wyneb agored. Ni chyst ddim i ohwi, fe erbyd i onwi buiiuoedicil trwy apolio mill ai yn bereoooJ neu trwy lytnyr am ein Taflen Had i'r NATIONAL LOAN SOCIETY, 41, CORPORATION-STREET, MANCEINION. neu i'r GANGHEN SWYDDFA DROS OGLEDD CYMRU, 11, DEAN-STREET. BAaNGo& CASH ACCOMMODATION £ 5 to £1000. Loan £ 5, repay £ 6. I/xui £ 30, repay £ 36. Loan £ 10, repay £ 12. Loan £ 50, repay £ 60. Loan £ 15, repay £ 18. I Loan £ 100, repay £ 120. APPLY, W. JAOKSON. THE PLOUGH, A HOUSE, BANGOR. 2048o FEIDIWCH BENTHYCA YN BIOH TREF EICH HUN. LLE YR ADNABYDDIR CHWI A'R BENTHYCIWR. ANFONWCH am PROSPECTUS RHAD, A dim ond dweyd pa swin sydd arnooh eisieu. Nid yw yn costio dun i chwi, ond f. arbeda bunoedd. Mae'r B. F. Co. wedi ei gofrestru gan y Senedd i RODDI ARIAN YN GYFRlN- ACiiOL, o lOp i 5000p, i bob dosbarth, heb Ffurtiau arferol Swyddfeydd Menthyca. Llog ac Ad-daliadau Lleuif yn Lloegr. lOp—16s yn FwoL 40p—64s yn Fisol. 16p—84s yn Fisol. Op—4p yn FisoL 20p—32s yn FisoL | lOOp—7p yn FisoL Dim meichiafon yn angenrheidiol. Sylw buan i geisiadau o'r ardal bon. Telir ymaith fenthyo- iadau presenol a ohynyddir hwy. BRITISH FINANCE CO., 82, Market-street, Manchester. Telegrams: "MONETARY," Man- Chester. N&t. TeL No. 642. g LOANS £10 TO 81000 ON THESE TERMS. Loan £ 10 repay £ 12. (Loan £ 50 repay £ 60. Loan £ 20 repay £ 24. Loan £ 100 repay £ 120. Loan £ 30 repay £ 36. Ili0«un £ 200 repaj £ 240. APPLY, W. JACKSON, 29, FELL-STREET, KENSINGTON. LIVERPOOL. o X20 to £ 5»000 Advanced BY PRIVATE LENDER ON SIMPLE PROMISSORY NOTES. NO BILLS OF SALE taken, and absolute privacy guaranteed. First letter of appli- cation receives prompt attention, and intending Borrowers are waited upon by a Representative, who is empowered to complete transaction on Terma mutually arranged. No CHARGE being made UNLESS BUSINESS ACTUALLY COM- PLETED. Special Quotations for short Loans. Write in confidence to— C. StLLS, corridor Cfcambars, Leicester. MONEY. MONEY. MONEY. FULLERTON RIMMER, 63, ST. JOHN'S- JC ROAD, WATERLOO, LIVERPOOL, PAWNBROKER and JEWELLER. Caeh ad- vanced to any amount on Gold and Silver Plate, Jowellery, Gold and Silver Watches, etc. Deal- ings by post a Speciality; all Parcels receive prompt attention; Highest Prioes given. Yn ol ei ewyllys ag sydd newydd ei phrofi gadavvodd y diweddar Fil. Richard Lloyd Wil- liams, Bodgwilym, Dinbych, eiddo gwerth 9661p ar ci ol. I CHRISTMAS PRESENTS THE FINEST SHOW OF FURNISHING GOODS OUT OF LONDON g I 'PIONEER, BOLD ST., LIVERPOOL. I ™ ■ lne -A- J > I Railway Station in UreatBritain. g 1& :00 ARIANOt. BENTHYCIR ARlAN YN OL PUMP § CANT Y FLWYDDYN. o £ 10 i ABOOOr ar Wystl a Life Policies, hefyd at Nod/a AddlP Syml, yn ol gradd bach iawn o elw, i'w haP dalu yn fan-symiau yn Fisol, QhwarteioL OOff Haner-blynyddol i Dai-ddalwyr YWIL Q*>* yr arian aros yn ol elw yn unig. Gwarentir f gyfrinaoh fanylaf. Dim gwrthwynebiad i Mf der. Ni wrthodir byth geisiadau y gellir df bynu arnynt. Ysgrifenwoh. am preepeotus cbMm gaa amgau stamp ao amlen a'r cyfeiriad arno ff gwir fenthyowr, JOHN ROSE, 29, BUCJEUNCr HAM-ROAD, TUE BROOK, LIVERPOOL Canghenau: 148, HIGH-STREET, BANGOR, 0 67, MOSTYN • STREET, r.1^ ycllwyd 1887. g &SIO TO iSIO00 ON THESB TERMS. Loan £ 10 repay £ 11 IQslLoan £ 50 repay £ 66 Loan £ 20 repay £ 23. ILoeji £ 106 *epe<r £ 113 Loan £ 30 repay £ 34 lOljLoan £ 260 repay £ 881 APPLY, W. JACKSON, SB, BASMAT* ROW, OHESTE3EL Os oes arnoch eisleu ■ tnwynhau lechyd da, eisieu bMlyn fasiol ■ X a Ifit," ac yn barod i walth aonwarsu, A V a bod mewn sefyllfa gymhwys I gymsrytf 7 L pleser yn amgylchiadau bywydi, rhald 1 ■ P chwi sradw eich corph mewn cyflwr pri- x ■ odot, ac I fod yn star e hyn nis tellwoh I 7 wneyd dim yn well na chymeryd dogn | I yn awr ac yn y man e Beecham'a Pills, J j pa rai, trwy yru anmhursdd allan s'f ■ 7 cerph,a allnegant ycyUa a'rafu 1 wneyd 7 ■ eu gwaith yn briodol, lei y byddwch ys ■ aW I | ymgadw yn iach < cy- ■ a mwynhau bywyd. Pan fyddo rhyw I 7 both yn afreolaldd yn nglyn a'r cerph, ao Z ■ aahwyldorau mogis cur yo y pen, rbwy- I A medd, y bell, ao anhwyiderau erelll yn | 9 codi oddiar ycylla a'r aluynymddanfoa, 9 m celr fod Beecham's Pills yn affelthiol ■ V lawn, ac yn rhoddi rbyddhad buan. I M fod yn iach 1 t a byw yn hlr I ■ yw dymunlad naturlol pawb, aclalcrhaa p 7 hyn gwna BEBCHAM'S FILLS fwy nag I unrhyw feddyginiaeth arall at gadw f I L cylla mewn trefn, a'r afu mewn oyflwr ■ 5 prlodol. Mae'r ffalth darewladol foi C ■ Chwe* Mlllwn o Flychan o'r Pills hyn ■ 7 yn cael eu gwerthu bob blwyddyn* ao 2 ■ hefyd eu bod yn cael eu defnyddle yn ■ Z rheolaldd mewn miloedd e gartrefl. ya J y ddigon o brawt o'u gworth gwiriono"- f m ol. Cymerant y lie blaenaf tel meddy*" ■ Inlaeth ddyogel, ac y gellir dlbyna arm. J ■ Os oes arnoeh eisieu bod yn Iach a hyw I Z yn hlr 4 7 CYMERWCH I BeecDams | Pi lis L GwerthirfawyntynaifcobnunmewaBlyokaUf ■ 7 Prta, Is. lie. (56 pills)* Zs. 9c. ((68 plU4> t V I ——. BOOK FOR MARRIED WOMEN. THOUSANDS of Women hare written it is the beet Book they have ever NM and recommend it to their friends. The Cox, tents of the first and of the Thirteenth Chaf ters every Wolman should know. 180.000 ClopiiW of tbåa Book h. re already been Sold. It is Cost free, in envelope, for Postal Order, le 2m y DR. T. R. ALLINSON, 97 Room, t Spanish-plaoe, Manohester-square, London, W. Spanish-plaoe, Manohester-square, London. W. .-J ) 'I'l'l t3 MABMEP i £ INFORMATION OF WT4k UTieftrMki «e rHR ■ MARRIED. pam nkntrmtod A I boon to every metriea perr*. rail free. I ATKINSON'S, 0, HILL ITRRKT. ■ BOOK FOR THE MARRIED. Over 200 pages of valuable information and adc vice to teach the married and marriageable hot to conduct themselves; also treating of oommoij diseases, those peculiar to women, and the general ca.re &nd treatment; largely illustrated; by a Medical Expert. From all Booksellers, Is nettl or direot, post free, for P.O. Is 2d, MOORS WII LI MS and CO.. Raveohill-road. Belfast. Arg raphwvd a Chyhoeddwyd dtoa y "NortH Wales Chroniole" Company. Ltd., gan JøbIt Stephenson Edwards, yn y "North Walof Chronicle" a'r "Gwalia" Printing WorlA Caxton Houee, High-street, Bangor, vn Mhiwfl Bangor yn Sir Gaernarfon.— Dydd Mawrt% Rhagfyr 3, XSvfi. yr 3, XSvfi.