Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Beth Ddywed Bangor.

Family Notices

Advertising

[No title]

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.j…

Advertising

CAPTALN JACK.

Cyhuddo Dyn Mud A Byddar I…

News
Cite
Share

Cyhuddo Dyn Mud A Byddar o Dwyll. EI ANFON I'R FRiAWDiLYS. Qerbron Ynadlys Porthmadog, ddydd Gwcnor, cyhudtbwyd Demetriua WUiiaons, Gyfedlon-road, Hopkinstown, Pontypridd, 21ain mlwydd oed, o fod wedi oael arian trwy dwyll. Brlynai Mr W. Gooffge ar ran yr hedcfcgeidiwa-id, ac amddi- ffyroi Mr T. Garth Jonee. Dywedodd Mr George fod y tyatiolaethou oedd ganddo ef yn dangos, os yn wir, fod y oaroharor ors peth «mser yn myned o amgylch y wlad gan dwy41o y dyhoedd yn y modd mwyaf beiddgar a medrus. Honai fod yn arolygydd sefydliad i fyddMiaid a mwdion perthyool i siroedd Moirion, Arfon, a Dinbych. Yr oodd ganddo bapur, llythyrau, a geiriau wedi eu hargraphu ar dop y daienaiu yn dweyd am y aefvdliad; llyfrau ca»ghi a'r un goiriau arnynt, a llyfrau a<rgraphedig t gofaodi y dorbyniadau. Honid mai rhyw "Syr Artivur Fairburn" oedd y Uywydd (yr oedd en" y boneddwr i lawr am 10p 10e), ac inai "Wiliiama Williams, Yaw. a'r "Paroh Rees Williams" oedd y ewyddogion eraill, ao yntau ei hun yn arolyg- ydd. Os oedd yr enwau ar y llyfrau yn ctdilys, yr oedd y caroharor wodi caagia canoodd o bun- au. Miss Hilda Greaves, Tanyrallt, Tremadog, a ddywedodd i'r oarcharor gael 58 ganddi hi. Yn 01 y nodyn oedd ar y llyfr a welodd, yefcyriai hi mai rhyw Thomas Wright oedd y oarcharor. Cafodd hifdderbyneb oddiwrth "David Williams, Moelwyn Temperance Inn, Porthmadog," a Ilythyr yn diolch iddi am yr arian. Ye^rifenodd hi ei henw yn ei lyfr. Y ayhiuddedig oedd y "hwmaa Wright" welodd hi. Nid oedd wedi y ewyddogion eraill, ao yntau ei hun yn arolyg- ydd. OB oedd yr enwau ar y llyfrau yn ddily», yr oedd y caroharor wodi caaglu canoodd o bun- au. Miss Hilda Greaves, Tanyrallt, Tremadog, a ddywedodd i'r oarcharor gael 5» ganddi hi. Yn ol y nodyn oedd ar y llyfr a wolodd, yefcyriai hi mai rhyw Thomas Wright oedd y oarcharor. Cafodd hifdderbyneb oddiwrth "David Williams, Moelwyn Temperance Inn, Porthmadog," a Ilythyr yn diolch iddi am yr arian. Ye^rifenodd hi ei henw yn ei lyfr. Y ayhiuddedig oedd y "Tb<>m«B Wright" welodd hi. Nid oedd wedi yegrifeau «i hen-w yn y llyfr arall ddangoavryd yn y llya.^ Yr oedd yr ysgrifen yn ddynwarediad o'i -hy«grifen hi. Trwy yagrifenu y gwnai y oar- charor ei Ktin vn lia rfwt !rMi J .w.&. Kate Williams, Moelwyn Temperance Inn, a ddywododd i'r oyhuddedig letya. yno am tua thair wythnos cyn y 18fed cynfisol. Aeth i Gaornar- fon, a daeth yn 01 ar y 18fed. Talai am ei lety. Dangoeodd "handbag iddi hi, a dywedodd fod ynddo 60p. Dywedodd ei fod am anfon cenlhad. wr at fudion a byddariaid yn y dirof, a.'i fod wedi rhoddi 2p i W. Evans, Lhurfrothen (mud a. bydd- ar); ond dywedodd W. Evans mai lg gawsai gand-do. 'Bwriadai sefydlu lie i fyddariaid a mudion 1If- Mangor. Ynn. rhoddwyd tyetiolaethau gan LIow Meurig Jones, Pwliheli; J. W. Bowen, D. J. Williams, H. R Griffith, Criocieth, ao R. Noweli, Porth- madog. Oawaai y cyhuddedig arian ganddynt ar y dybiaoth ei fod yn casglu at y eefydiiad a honai. Yn y mwyafrif o aohoeion, byddai yn newid y fflgyrau i rai mwy,—newid 6c i Is, 2s 60 i 5e, etc., ao yn ffugio enwau y oyfranwyr mewn llyfr gwahanot i'r lljifr yr ysgrifenai y cyfranwyr eu henwau i lawr ynddo. Un diwr- nod, yr oedd R. Newell yn gyru i Danybwldh yn ei gerbyd, pan y. gwelodd ddyn yn oerdded ar y ffordd. Cymerodd ef i'r oerbyd. Y cyhuddedig oedd efe. Deallodd Mr Newell mai raud a byddar oodd, ac ar ol gweled y llyfrau oedd gan- ddo a. gweled fod Iarll Powyu wedi oyfranu 300p a. Mr Davies lOOp, rhoddodd yntau daleb am 10s. Profodd D. C. Pritchard, Metropolitan Bank, mat- of newidiodd y dalob, ac mai y oyhuddedig OéJl wodi ^F»gri?enu ei enw ar ei chefn. R. Casson & ddywedodd i Mr Rich. Greaves, Wern, wneud owyn wrtho ef yn nghylch y cy- huddedig. Nisgallai de erlyn oherwydd mai clere yr ynAdon oedd efe; ond rhoddodd y papyr- a.u i'r Rhingyll Jones. Er mwyn rhoddi pob chwareu teg i'r cyhuddedig, perodd ef alw yn y ewyddfa. Pan yno holodd of drwy ysgrifon, ac oddiwrth yr atebion, ystyriai y tyst fod sdJ i'r oyhuddiadau. Traddodwyd y cyhuddedig i sefyll oi trawf yn y Frawdlya.

AFIECHYD CYN-GENHADWR.

Advertising

Y nadlys Pwllheli.- --

[No title]

Advertising