Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Beth Ddywed Bangor.

Family Notices

Advertising

[No title]

Advertising

Marchnadoedd yr Wythnos.j…

Advertising

CAPTALN JACK.

News
Cite
Share

CAPTALN JACK. FFORDD NEWYDD I WNEYD 1A,ES YN NGHiRICOIEirH. Gadbiwiuf i'r Uytitayr oanilynoi sia-rad drosbo ei bun; Criociebh, Tadhwedd 26ain. Anwyl Hen. Shipmsit,—Diar mi 'rydaoh'i yn wr disitth urwn y ffordd. yma rwan. Geliwoh fenbro, dwad round, aohco y mM yma ddflgan o to trwy -fod y fieabore wedi niadtael. Mao Captaa Jones yn coifio atodh ohi a Bila. Mae arrta'i iaio i ohi glywiad am y gwaith newydd ay wedi oyéthwyn yn oein trof nii- Tyd"w'i ddim yn niedtlwl iba gTViaabh tehyg iddb fo yn y bvd. Mwtl y Cownail wedi mynd yn fyrtetiiianM g.raian a thywod- ■ Oadriviaant y stock yn nglaa y mor. Gwerthir f tywod a'r giraian yn ol y llwyth.. Pan d'doohjjeuod'd y Oownsil gadw y stock, mi fu oryn aiarad yn nghyloh y prisiau, Buaaieon yn meddwl y baea y priarau yr un fath i bcbol agos ac o belli, or mwyn tynu busnes i'r dre, ond mi d&ru y mwyiaf rif o'r direotore gynyg eu bod i fod yn fwy i bobl belIl, yn emvvedtf i ff armwrs. Ond pan ddaetlh y mater garbron y owmni, itti ddaru i un o honyn nhw rrynyg fod r uris i fod w un faint ol round. Mae rhan o'r tywod, a'r graian yn cael eu hhYBio i rwystro y wal ay'n ftrndcfiffyn y tir rhag mynd i looar Lkafydd Jones, gaed ei thynu i lawr o'i seiliau i'r top gan y tonau gwyllbion. Old or hjmiy bydd Dafydd Jones ytn llwyddo yn ei waith. ao mi lyddl y tonau befyd yn llwyddo. Ac eto mi n-gae y CJowaml yn barod i wert'hu y tvwod a'r ig.ra,i.an aim dbwo* cheiniog y llwyth, yn enwedig l eeiii meini. Daliant !hwy allan v oant 2a 6o y bunt o dreth ar bob ty newydd a fildir yma, ao y bydd oaeil arian folly yn galiuogi y Cownail i aalu am drw-gio y mor-fuir yn nglan y mor. NJU i roi y mater fed aralll: y mae cario y ty'.vod a'r graian o Lan y mor yn tynu i lawr v mor-fur ao yn aohoai ooUedion i'r Cownsil, ond gwnoir v golled i fyny trwy gael trothi ocldiwrtli dai nerwyxidion a wmoir yma, ao at ba rai y JIlIIW vn rfbaid oael tyk-od a graian. Mae y cynllain hwn o wneyd busnes yn waoth ina chynliun tus- nee y dyn hwnw a gadwai siop fawr i werthu ugaiin ewltt am bunit hefo swlit y bunt o ddia- oount am arian parod! Mi rydw'i yn mevhu gwefid pa ddaioni df3a,w o gaol tai. nowyddian yma oa bydd i DasPvdd Jones lynou Marino'terraoe a lleoedd eraill- Tybiwoh cftii, Captan, fod carpentp-r wodi calcic leo yn eiodh Mong chi, a dhitha wodyn yn gadaoo4 rby\v\m i dynu yr oowm a'r pi-deb i ffwrdd ao yn 00 gwartbu or mwyn oael arian i IF&Icio y Jong diradhefn ? Be fasa'r owners yn dobyd am danoch chi? Mi wyiddioch yn iawn be gaeoh dhi -y sack. Mae Cownisil Oriooieth yn gneud peth mor wirioa a hyn yuo. bob tipyn. Wet, Captan, dyma fi wedi dey;d y peth pwyaioa oedd gon i yn locar fy meddwl i ddeyd wrtbooh chi- Fedirwdh chi ddim -er- awaddo aeloda y Gymdeifclias Ddadle^ol sv yma i drin mator fel hyn ag ay o gymint pwys i'r diref, yn iwsio eu hameer a'u doniau i dreio gneyd y peth bron mor ffol a dadla owestiwm tebyg i hwn, "Pa un ai ooch, molyn, Inte glas ydi'r gwynt?" Oofiwoh ohi nad ydi'r CVwnsil ddim ebo wodi penderfynu oodi harbour dttes ar longiau, er eu bod am godi rhai cur d'ai yna- diroohi- Gwolwoh fod y Part oi Oriocioth yn well na Port of Pwllheli yn yr achot3 hwn. Yn Mhwlliheii rhaid tain harbour dues &r longa, oyflhod, stairn-ars, a that ymdroohi, ond yma ddim ond air y 1 rhai olwf. Hwyrach pan orphenir y pier o yimyl oahor d'dwysreimol y casteill reit i'r Sow-ikuit, y ffurfir harbouar yma hefyd, ao y oodir harbour dues ar y orafft ddaw i mewn yno. Poflisi pob Oownsil y fForcfd bon ydi treithu pawb a pibobpeth hyd y mae yn bceibl. Mi fyd dai penrwaig yn arfer dfwad i'r bau, ond byth er pan ddaotih yw ysbryd trethu pobpeth i woithrediad aethamt oddiyno i gyd. 'Does dim eon rwan fol y bycfdai etaLwm am bomvaig Oriocioth. Wol, Captan, dyma fi wedi oyrhaoda pen y aiwrna hiafo r llytihyr hwm, a dropiai fy angor yini y fan bon. Gwyat teg i chi yna. Eicih cytaiiL Simpkin Aberoistedd Jones. ABERDARON. Gwneir jimdredhion i ffurno owmrn l wett1'lO gfwaitih iaspia G&re# y Plas. Y irae y mam yn un T^hagorol a cfoyflawndsr o hono. oeid porbliladd cyflous a diagel ar bob tywydld i fcon^gau fynd kido, gellid dathlygu y gwaith yn fuan iawn- Rhyw ofini y bydda'i na IwycWa c-weithfeycbd fel hyn tseb bortihtadd ()'r fath hyny, neu roiiffordd i giludb y oaryg i Loegr yn unioogyrdhcl. „ Y Mae chwtaireft eotta wodi cael ei ohyomvyn yn yimyl yma. Gwoithir hi ar gynALun oyd- v«aibhiod»—tffeenir y broffib a'r g-ost rbwnf y gwoithrwyr- ARDAL LLANAELHAIARN. Cwyndr yma fod dtyniom ifano yn dwad o lo- oedd eraill aA ainoanion eerolt. Tydi ou eorch ddim yn ddigon oryf erto i'w galluo- i ddlwsd yn v <fydd. Y noa yw ou haaeg hwy. Trwy nad ydyn brw ddim yn gaJilu gwelad yn y ty- wyllwch gwnaimt giryn dwrw reit emal, yn on- wedig pan yn oeosio dringo ar hyd toau tai fforraydd, gan dbri y lilechi. Pe oai y ffairm- wrs aiael ax yr TOiwelwyr fe dorid Ilotbou boblaw llechi, 'rwy'IÍ.meddtwi Rhyw dteimffiadau Lied ancsrtmytih Bydd yn myftg yr ardalwyr y diyddtau hyn yn enwedig yn myag j dhrwarelwyr- Nid yw yr awyrgyldh woitJrfaot yn dcligwvtrnwl. Ond gobeithio'r gora. MERI JR^ A'R GAS STOVE- C'eisiodd boaeddiwr "gtM stove" i'w dy, a golouodd hi- Dangoeodd hi i Men Jon, y forwyu. Yn mban yr wsnoi gofynodW y bonoddwr i Mori Jen out yr oedd y "gia« above Hitbau a ddywedodd na wolodd hi ddim ewefll gk> a than orioed. Nid oedd hi wodi rhoddi dim gLo ar y tan or yr a4W y oyaeuodd y meistr y tan, ac yr oedd ctigson o dam wodii bod yno o hyd Yr oedd Meri Jen wedi gadael y nwy i redog ao i loagi am dros wsnos o am&ar hob wybod na meddwl fod isio troi v nwy ultan pan na fyddai angoa eenvj "atove."

Cyhuddo Dyn Mud A Byddar I…

AFIECHYD CYN-GENHADWR.

Advertising

Y nadlys Pwllheli.- --

[No title]

Advertising