Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Miss Bennett wedi ei Gwella.

Advertising

Athrawbn Sir Gaernarfon. ------

CYNRYCHIOLWYR I COPENHAGEN.…

PLENTYN PWY ?

BRONWST V GAUAF.

Profedi,gaeth Mr Lloyd George.…

IBywoiiaeth -Capel Garmon,

!Profeciiga-eth Rheithor.

iCaernarfon a Mr Lloyd George,…

[Ethoiiad West liull. IT---;-

au Allan Forwyr Tramor. ----

Advertising

TAN MEWN FFERM.

Advertising

Advertising

Senedd- Coleg Aberystwyth…

Advertising

[No title]

Eglwys y 5antes Fair, Bangor.

Ysbytty Mon ac Arfon.

News
Cite
Share

Ysbytty Mon ac Arfon. CYFARFOD BLYNYDDOL. Cynhaliwyd cyiartod biynyoaol iiywodraethwyr Yspytty Mon ac Art on yn yr fcspytty, Bangor, dctyctd Gwener, o dan iywyddiaetn Mr Harry Ciegg. Y oanlyn ceir ychydig ddyfyniadau o'r ad- roddiad blynyddol:- "Bu Yspytiy Mon ac Arfoa yn caru ei g\\a;th defnyddiol a dyngarol yn mlaen yn ysted y deuddeng mia a.t%t1 heibio gydag eileitnioirwydd a ctiyniideb. "ii n gynar ar y flwyddyn ymddiswyddodd Dr. Middleweek o fod yn Feddyg y Ty, wedi derbyn oiiono benodiad arall, ac fin holynwyd gan Dr. Joiinstane, yr hwn ag sydd, bytn er nyny, wedi cytlawnx dyledawyddau y swydd mewn modd eifoithiol. "Mae diolch eto yn ddyledus i'r Staff Fedd-" ygol am lafur Uwyddianus ac annitfygiol ar hyd blwyddyn arall gyda r cleifion a'r dioddefwyr a aethant drwy wardiau y satydliad. Cyflawnwyd llawer llaw-weitnred feddygol bwysig, ac y mae yn anmhosibl gor-liwio y m.anteislon ag sydd yn deilliaw o'r sylw a'r gofal mawt gYlOIorir gan y scalf feddygol o'r cleifion. "Bu llawer o gyfeillion y sefydliad farw. Dy- munir yn arbenig cyfeirio at y diweddar Ar- glwydd Penrhyn, yr hwn a gymerodd-y fath ddyddordeb dwin a bywiog yn y sefydliad yn yatod ei fywyd, gan ymweled a'r deiliaid, myn- ychu y cyfarfodydd, a phob amser yn gwneuthur a allai er gwneuthur y sefydliad yn fwy defn- yddiol, tra ar yr un pryd mai efe oedd y prif gyfranwr i'w thrysorfeydd. Mae genym hefyd i ofidio fod Gertrude Lady Penrhyn yn analluog i fod yn aelod weithgar o Bwyllgor y Ty. "Dymunir drwy hyn gydiiabod yn ddiolchgar y rhoddion o bob math i'r yspytty yn ystod y flwyddyn sydd newydd derfynu. M'r cyfryw roddion y.n bur dderbyniol. "Mae Casgliadau Dydd Sadwrn tuag at yr Y8- pytty wedi eu trefnu yn rhagorol gan yr am- rywiol Bwyllgorau Lfool, ac yr ydym yn ddy- ledus i'r boneddigion a'r boneddigesau hyny a gymerasant ran mor weithgar gyda'r cyfryw, a thrwy hyny ohwyddo cymaint ar drysorfa yr Ys- pytty. "Mae cyfraniad mawr arall i'w roddi o dry- sorfa yr Yspytty tuag at unioni cyfrifon y Provi- dent Dispensary." Cyfanswm y derbyniadau am y flwyddyn yd- oedd 1324p 0a 4c, yn gadaol gweddill yn ddyledus i'r tryaoryddion o 754p. Y prif dderbyniadau oeddynt 434p mewn liogau, a 222p 138 10c oddi- wrth gasgliadau Sadwrn yr Y bytty. Or swii olaf daeth 104p 13s lc o Fangor, 27p 7s 5c o'r Felinheli, 27p Os 5c o Beaumaris, 30p 128 Ie o Borthaethwy, lip Os 7c o Lanfair P.G., 9p 38 7o o Fethesda, 7p Is 6o o Landagt-ir;, v. bp ;5" 2o o Lanfairfechan. Cyflwynodd Corphoraeth Bangor awm o 5p, rhan o'r swm dalwyd gan y cyhoedd am weled yr ystafellopdd Brenhinol ar achlysur ymweliad y Brenhin; casglwyd 8p mewn "cycle parade" yn Mangor, a chaed 3p 10s, sef arian dalwyd am fynediad i arwerthiant Castell Pen- rhyn. Mr Harry Clegg (y cadeirydd) a sylwodd fod easgliadau eglwyei- air Gaernarfon rywbath yn debyg i'r flwyddyn ddiweddaf, ond yr oedd cas- gliadau eglwysi Mon 15p yn llai. Y flwvddyn ddiweddaf anfonodd 16 o eglwysi gyfraniadau, end eleni ni chyfranodd ond unarddeg o ho.nynt. Am gapoli air Gaernarfon yr oedd eu cyfraniadau hwy yn fwy o 6p, ond rhai Mon yn Uai o 26p; ond y flwyddyn ddiweddaf yr oedd Cyfarfod Misol Mon wedi cyfranu 20p, yr hwn swm ni ddaeth i law y flwyddyn hon hyd yn hyn. Yr Ysgrifenydd (Mr Smith) a ddywedodd, gyda golwg ar hyn, fod dau y aniad o .Op yn un wedi eu derbyn yflwyddyu ddiweddaf, ond bwriadwyd i un o honynt fod at y flwyddyn lion. Hefyd, dywedodd fod Cyfarfod Misol Arfon wedi anfon cyfraniad o 19p. Wrth ateb cwestiynau yn nglyn &'r lleiliad yn y cyfraniadau, eglurodd yr ysg-rifenydd fod marwolaeth Arzlwydd Penrhyn wedi gw.neud gwahaniaeth o 50p. Yr oedd yr Arglwydd Penrhyn presenol, fodd bynag, wedi add-3w 25p. Ar gynygiad y Cadoirvdd, yn cael ei eilio gan Mr Priestley, mabwysiadwyd yr adroddiad. Ar gvnygiad Deon Bangor, ail-etholwyd Mr Flarry Clegs: yn llywydd, ac ail-ethoiwyd v Pwyll- gor Cyffredinol, gan ychwanegu yr Arglwydd ao Arglwyddes Penrhyn presonol. Etholwyd Ar- glwydd Penrhyn yn ymddiriedolwr y sefvd'.iad yn lie ei ddiwoddar dad. Tsrfynwyd v ^faifocl gyda diolchiadau i'r swyddogion mygedoL <

Advertising