Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Te Biff Vr Milwm. ------

-"---Owyr y Ddwy Poneddiges.

[No title]

News
Cite
Share

Mr Herlert Robert, A.S., a Mr William Jonas, A.R., oedd y prif siaradwyr rri^-wn cyfar- fód Rhyddfrydol yn Llangollen r.os lau. Pasnvyd pleuiiairi o ymddirieda<}th yn y IJywodraeth. ""r-. .t\,t{ .Lea i "lœ\œ tizp &ores .1 he Leading Liverpool Furnishing Stores 1 IS 10,9* CASH or on 1 THE |o IV^/l'N V^Vs^lL, BOLD ST., EASY HIRE TERMS. I jt Lowest Prices in the Kingdom. Free De ivery. 1 )) CALL OR SEND FOR CATALOGUE AND TERMS, FREE. B j „ GEORGES Pile & Gravel Pills GEORG GRAVEL PIZ LLS Anwyl Syr,-Diolch yn fawr i ohwi am eoh iiieddygiaiaeth weahfawr gwuaoeth lea sylweddoi i mi. Yr dym bob amser ytt oadw eich peieni yn y ty, ao edrychwn arn- ynt fal rhai o'r pethar. byny ag ydynt yn angearheidiol at gysur a dedwyddwch teolu- aidd. Mae i'oh Peieni gamuoiiaeth øJI. tfedinoi, ao yn becdifaddeu nid heb deilyng. dod. Nis gwn ton un Feddyginiaeth yn Nghymru mown cymaint o f nac yebwaith wedi cwneud cymaint o ddaioni. Edryohir arnuch gan fiioedd fei cymxvynaswr i'oh oenedl. Ni fu genyf erioed neixuwr o ym- ddiried aiewn Patent Medicines, ond ystjnwyf yr eiddoch chwi yn eithriad anrhydeddua. Gobeithiwyf y cewch flyn. yddau lawer t wneud lIe. i gleiflon ein gwtad. D. OLIVER EDWARDS, (Gweinidog). MEWN BLYCHAU. Is ijc a 2a 9oTRUN. DRWY Y POST, 1. 3d 3. YB UN, PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., BLIRWAIN, ABEBDABE. ARIAMOL. DIM TAUADAU YN MLAEN LLA W. I Benthyg Arian yn Gyfrinachol YN SYMIAU MAWRION NE UFYCHAIN (heb fod dsa;610). AR PROMISSORY NOTE YN UNIG. MAE >r toil Symi&U ienihyoiwyd yn ystod yr ugain miynecid diweddat, gan jr UII 6ydd a'i enw isod, yn eyr-Laodd UWCHLAW £ 1,250,000. Apeiier am Prospectus a Theierau, un ai yn I bereonoi yate trwy iythyr, at George Payne a'i Feibion 3, Uresceac tiottd, ttnyl, 8IFYDUWYD 187 0. MAE Cymdeithas Toiitayoiol Qenedlaethoi WEDI ei sefydiu &'i chofreetru yn arbeiug 'V to ya unol a Deddf Senedcioi i roadi Benthyoiadau Preifat hb ffurtiud Swyddt^ydd Jienthyciol i bob doabarth (UVXJJOD a Merchcd). 0 bp i lOp AR ADDEWID YSGRIFENEDIG SYML I AD- lJALV. at uarhyw angen umongyrchol, i Gychvvyn Buanea, Dodrefnu eich Ty, l'aiu Rheut lieu Drethi, neu unriiyw arremn proitat araii. Geiur tAiu r benthyciad yn oi mewn symiau byebam, neu ge.iir cadw'r arian arc. o tiwyddyn i- bum miynedd trwy dalu y Hog yn umg. Gan tod gaaym gyfaiaf mawr bob atnser yn baiod i'w tuddsoddi, gailwn fcninyoa yn gyiiym a rhad. Ni-d yw Peiider o dumi pwys. Mae'r Lo- a'r Ad daiiad yr oeaf yn L!otJ¡r a. Chymru. llhoddir yr Arian. yn nhy y bentriyci-sr ei hunau oe dymuna, gau arbod iddo felly y draui a'r arailerlh o'u hyxnofyc. Gwarentir y ccdwir pob- I peth yn gyfrinachol, ao yr ymddygir yn wyneb agored. Ni ciiyet ddun i ohwi, fe orbyd 1 enwi bunoedd irwy apel-to naill ai yn bereonoi ncu trwy iythyr am em TaSen Pad i't NATIONAL LOAN SOCIETY, 41, CORPORATION-STRL, LT, MANOEINION. .1 non i'r GANGHEN SWYDDFA DROS OGLEDD CYMRU, 11, DEAN-STREET. BANGOR. CASH ACCOMMODATION ee TO &SIOOO, i,c)an £5 repay £ 6. Loan £ 30 rvpey B36. LOOJI £ 1C repay 1;12. Loop, j650 repay L60. Loan £ 15 ropay 218. I/oart £100 repay B120. APPLY, MANAGER, THE PLOUGH HOUSE, BANGOR. 2045c PEIDIWCH BENTHYCA VN KICH TREF I EICII ULIN, LLE YR ADNABYDDIR CHW1 A'R BENTIIYCIWR. ANFONWCII am PRC'SPECTUS RHAD, A aim ond dwoyd pa uwm eydd arnooh eisieu. Nid yw yn coatio dim i chwi, ond fe arbeda bunoedd. Mae'r B. F. Co. wedi ei goTrestru gan y Senodd i RO DDI ARIAN YN GYFtti.V ACHOL, o lOp i 5000p, i bob doabarth, hei» Ffurfcau arfvsrol Swyddfeydd Menthyca. Liog ac Ad-daiiadau Lleiaf yn Lioegr. lOp—l&s. yn EJBOI. 40p—643 yn Fisgl 15p—24g yn Fiaol. Op—14p yn Fisol. 2Op—52« yn Fiaot. lOOp—7p yn Fuo;. 20p-62. yn Fiaot. loop-7p yn Fuo;. Dun meichiafon yn angftnrhcidiol. gylw buan gewiatiiiu o'r ardal hon. Telir y/najih fenthyo- iadau preeenol a chynyddir hwy. BRITISH FINANCE CO., 82, Market-street, Manchester. Telegrama "MONETARY," Mau- cheeter. Nat. TeL No. 642- g CASH ACCOMMODATION. £5 to X5,000 on these Terms Loan, 1;5 Repay, £6,. „ jeio „ £12. B15 £ 18. £2U .••• 1, „ 30 „ £36. .f Apply, W. JACKSON, Tile t iuugh Houae. liangor. LOANS igio TO £1000 ON THESE TERMS. Loan £10 ropay 912. 1 Loan £50 ropay 260. Loan £ 20 repay £ 24. Loan £ 100 repay £ 120. Loan £ 30 repay £ 36. Loan £ 200 repay £ 240. APPLY. MANAGER. 29. ELL-STREET, KENSINGTON. LIVERPOOL. C ARIANOL BENTHYCili AiUAN YN OL PUMP Y CANT Y FLWi DDYN, o £ 10 1 £ S000 ar VVyeU a Lite Po.iciea. ht>fyd ar Ncdya aadaw Symi, yn ci gradd bach lawn o etw, L'W nttd. dalu yn f*n-.s>mm.u yn Fisol, Chwarterol ue>x Haner-blynyuuoi 1 Uai-ddalwyr cymfoL Gail yr a.na.n aros yn oi elov yn uaig. Gwarentir J gyfrmach tanyiaf. Dim gwrtnwynebiad L bell- tier. Ni wrthodir byth ^eis.aaau y geiilir cii. bynu arnynt. Vignfenwch am prospectua rh&d, gan amgau stamp ac ainten a'r cytemacl amo t'r g»ir lentnyowr, JOHN KOSE, 29, BUCKING- HAM-ROAD, TUE BROOK, LI V EHJt,<_>OIj. Laiigncriau: 14S. HiGIi-SXKEiiT, BAN GO R a 67, MOSTYN • STKEET, Liandudno. Sel. yctlwyd iBb7. g X20 to £btOOO Advanced BY PRIVATE LENDER ON SIMPLE PROMISSORY NOTES. jV"0 BILLS Oi SA1.E taken and absolute i.1 privacy guaran;«ed. Fjrai latter of appli- canon receives prompt attention, and intenomg iiorrowera arc waited upon oy a representative, who 1a empowered to complete transaction un ierma mutuany arranged. NO CHARUJb. beuu mad<?r.l!1iNX1^ £ i B U»i.KSS AC1'U AltL i COJd- tbpocnu (f'UotftUoij# for fi-horfc > vv.rlw in oonbaonce tu- C. WfilLS, toriiflM Ciianil)3f.5, UiciSMi. -7- MOAiKYt MON. MONkY. ~— |^UUL«ERTON R1MMER, 63. ST. JOHN'S, X? ROAD, W A'i'luiilXJO, Li VEKJeOOi^ fAWNBRuKER and J EW ELI Jili, Caab advancea to any amount on Uoid and Silver Plate, Jewellery, Goid and Silver Watch** etc, Deaiinga by poet; a tpucia J ty, all parcels re^ ceive prompt attention; hignest pricee given. £ iO TO £ 1000 ON THESE TERMS. Ijj-dkti £10 repay JE:11 10s Loan JMO repav £ 56 10s Loan a4) ry £23. j Lvar; i;100 repay JB113 Loan £ 3U repay £ ;4 10.. O¡¡'ll £200 repay je227 APPLY, MANAGER, 25. EASTGATE-ROW. CHESTER. 2044o I 1,'< 10s oes arnoch eisieu | || inwyntaau iechyd CIH, eisieu bod yn lielni ■ X a fflt." ac yn barod i walth « chwareu. Z M abodmewnsoiyllla^vmhwyslgymaryd b pleser yn aniffyIchiadau by wyd, rbaid i m v chwi sjadw eich corph mewn cyflwrprl- J ■ rdol, ac i fod yn slcr o hyn n.ls coliwcb ■ 7 wneyd dim yn well na cbymer>d do^n Z P yn awr ac yn y man o Baechatn'a PIHs, 4 d pa ral. trwy yru annihuredd allan o'r 4 y corph, a clluogant y cy Ha a'r i fu i wneyd y ■ eu gwaith yn briodol, fel y byddweb yn f| V aM I f 2 ymgadw yn iach 2 B a nuvyr.hau bywyd. Pan fyddo rbyw- m 7 betb yn afreolaidd yn nsrlyn a'rcorpb, ac 7 ■ anhwy!c?eraumegij cur yn y pen, rnwy- B X medd, y beit, ac anhwytderau ertlHl yn 2 y codi oddiar y cyl'aa'rat'u yn ymddtingfos, J ■ celr fod Beecham'a Pills yn elieithlol ■ iawn, ac yn rbeddi rbyddhad buan. I 7 ■ led yn iach 8 ■ a byw yn hir a ■ ywdymuniad naturlol pawb, aclsicrhau ■ 7 hyl» gfwna BBECHAM'S FILLS iwy nag ■ unrhyw feddyelniaeih a rail at gadw y I L cylla irewn trefn, a'r aiumewn cyilwr Z 7 priodoi: Mae'r Hailh dara'.viadol fod P ■ Chwe' Mill* a o- Flychau n'r Olits hyn ■ 7 yn cael en gwerthu bob blwyddyn, ac B hyfyd eu bod yn cacl en dcfr.yddlo yn ■ Z rbeoJuluJ mown miloedd o gartretl, yn y dtilgo'ii o brawf o'u gwertVi fwlrk icdd. J ■ ol.; Cymerant y Ho Maenaf fel mtddyf- fa 7 Iniaath ddyo^el. ac y g-elllr dlbyr.u arnl. ■ Os oua arnoch eisieu bod yniacb a byw ■ Z yn hir Z 7 CYMERWCH J Beecbams PiHs -fa Gwerthl»iiwyiitynmhobm»a rnewn Blychju, h 7 Pris. 1:0. lie. (55 pills) a 2s. 9c. (t6S pills). v CySwynwyd y gwvbrwyon yn Y sgol Sirol yr A t.Prrnaw; ddycld lau. IJywyddai Mr J. Daviea CDytVryiij. Cyflwynodd MrS Gwynoro Davies y gvvobrau, iI. thrudtiodvsdd y Proft'uswr Hudson Williams (Bangor) am<tt:hiad ar nwysigrwydd am- gj'Ic'noedd fol cym-rthwy addysgol. .Argraphwyd Chyhoeddwyd d~os y "Ncrth Wales Chronicle" Conipaay. Ltd. gan John S^'pheM«?on Edwards, vn y ''North VVa!o« Chronicle" a r "G*aii»" Printing Works, S^'pheM«?on Edwards, vn y Sortb W&to< Chronicle" a r its Printing Works, Caxton Uouso,. IliRh atro.ei. Bangor, vn Mhiwyf r?i Sir Gaerr.arf&n. —Dydd Mawrta. TAOHVSODD 2O, 1907.