Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Vmdfechion Cwn Defaid yn Aber.

[No title]

Advertising

---ABER.

-------------BANGOR.

Advertising

[No title]

------------'----BETHESDA.

BETTWSYCOED.

CRICCIETH.

.-----------------LLANFAIRFECHAN.

Advertising

CAERNARFON.

--.------------CONWV.

LLANWNDAT

LLANDUDNO.

---------LLANLLYFNI.

-----.---LUSO JUNCTION.

TOWYN (Deganwy.)

----------__---Ingoedd Sciatica,…

- - - .. s LLANBERIS.

News
Cite
Share

s LLANBERIS. CTIWARELI LLM^I YN NEWFOUND- CHWARELI LI,ECikil YN NEWFOUND- LAND.—'Mr p. J (QwJJyM), Oaeraarfv-i gN t. a T agritei ia o la-, peii eiuwed igbl: 'Ar ein ifordd i ¡yuy r wbd aeiaem aeibio TrnIltv Bay, lie y mae Birittarwa Cove, ao y mae y ,-ti.a y o)iw £ ux>J Jlechi goi-eu yn y wlad. Perohenop- ir hwy gan y Mri Curry 0 Llanb-.rie. Cymry; yw v rlian fwyaf o'u gnneitluvyr 1 tfvd'. W 2(H priodi nueireJied Newiound'and, ac wedi ymeef- ydlu yn y wlad." "DAFJTIIANT 0 LANBERIS. -Gohebydd i'r "Dryeh" a. ysgrifeiia o Wa^diiiigton: "No wydd dd'yfodia.id i S¡¡ü.kan!Ø ydyw Tliomas .1 Roberts, Robert fJoyd Jones. Reos Jonee, 0- WiJliam*?- Y mae tadau dau o horivnt yn r" flaenoriaid, un gyda'r Annibynwyr, a r Hall gyda'r M.C. Dsethant o Lanberis. PRIODAS.—Meth-u byw ei hunan a. wnaetli Mr John Wiliiftins, 10, v Llain Wen If. Un beweu efe a aeith a Alies Cathejrine Davies, gwasariaelihyddes gyda Dr. Lloyd' Williams, at alloir Io»r i Lan ein plwyf i'r Riheithov on rhwymo yn un yn r.ghwlwm tynn priodas- Lwo cld-a iddyrrt- DWY AWR 0 AJi)LONIANT.—Dyna gsufwyd yn y Neuadd Gerddbml nœ lau. Yr ocdd Ap Harri, y taJBeisydJ a'r dynwaredwr Cymreig. yn bresenol. Tafiai ei la is i liellter, yn ogys- tal ag yn yniyl. Cafwyd hwvj awr, meddir, a'r rhyneddod' fwyat ydoedd syilu ar y (ltriiin- iau syunu-Joll. ADIX>NIANT ARALL— Yn Nghymdeithas Lenyddol Rehoooth now Wener, darllenwyd papyr gan Alltud P-eris ar "Dewi Arion," a darlieinwyd papyr arall gan. Mr Abraham Wil- 1-iaims, ieu., Pen y Bryn, ar "Dewi Peris Joro,s "-pa-p- rliag-oml- Y.r üed{) y ddau Ddewi yn gefndsryd. ond fel beirdd yr oeddynt yn medd,} nodw^-dVlion gwahaiiol. Pen campwr y gyn^hansidd gaeth ydoedd Deiwi Arfon. Di- btrieiai Dewi l'eris gaetfiiwed a ohanodd yn y mMiirau rJiydd'ion. Ritod-iodd Dcrwi Arfic-a ffarwel foreu i'r ohwarel. Bu i Perie vn ohwairelwr, ac yn ohwa-KMwr da livd ei farw, ac hynododd. ei bun hefyd feJ hyrnatiaethwr. r- MARW'N MON: M CLADDU YN ARFON. Pryxkvawn Sadwrn, yn Roce Hi1!J, nid nepejl o Reithordy Rhosybcl, Mon, ile y preswyliai, o dan ofal a naw da1 y Parch AToan is Rc berte J. Mtrs Roberts, ei nita hi, bu fit.rw, ar ol yoiiyd ig ddyddaau o gystudd trwm, "ii 76 mlwydd oo< Mrs Daviee, gwed'dw y diweddar Mr John Davies, prif-oi'uohwyliwT Cnwarehiu Dinorwie. GT.asanaefciiodd ei merd), Miss S:i»rah (Salhe) Davics, ar ei hanwyl am yn ei huriau divvetid- af, gyda llafurus gariad- Hi.1, hunodd yn da- v.iel—tawel iaw-n, ao yn union fd v bu hi fyw- Effeflfchiodd marwoiaeth ei p'biLan.t—Katie, yn 27 iwlwydd oed, a Griffith yn 44 mlwydd ocxl-ao yn enwedig marw ei dau lab John Reed a Hughie yn No Affrig, o dwymyn boeth, yn dd'vvya ar ei tbejmiadau- Ond diau mae pro fedig.\et!b fwyai ei by wyd ydoedd colli ei piiri- od bymtxneg mJyrjwld yn oh gr proli o wen y byd, hi a brof()\1 hefyd lawer o ofidu ea&fii- au siom. Y mao idii yn aros, heblaw y feroii a grybwyllwyd, fab j'n Amerig, sef Air Ellis Daviets. Daethpwyd a'i gweddillwai m-arwol i fooh y tool-c yn inynwient- Peris iikilydd Mercher. Ya dilyn yr eLwr-gorbyd yr oedd pedAvar o gerbyd- au. Yn y oerbyd eyntaf yr oedd 3ra: Arch-LI oou Morgan, Pi-efoVa^uh; Parcii Morria Ro- bemtis, RlivORybM; Mr L. Wilson ttoberto. Aber- maw; a M Arthur Williams, vJaernarfon. Ail getrbyd: Mibb Saraih paviee (meroh), Mrs RoO- berts, RheitJiordy (nithl, Mif-.3 R<-i>c;rt6, eto; Miss Bei-ry Roborts, eio; Mrs Owen (nitih); Mise Berry Owen a Mr^MacGill, Llaneroiiy- medd (cyfailj mynwe^el i'r teulu)- Trydyctd g,orb-Vd: Mm Morris, Bron Fucbcn (nith) a Mrs Ifiornab, liidiart. y Clo, Dmoiwic; Mr R A. Davies, Ty Ddewi, Dincio-wio; a Mr R. Hmv Ilugiies. Alilendaie, Llanberis (nai). Ped- wx-rydki oerbyd: Paroh E. B. Thomas, B.A., rheitliior Ijiaiiberis: Paroh R. Hughes (B), (brawtfryn-u-ghyr:.raith); Miss Jennie Hughes, eto (nvth), a Mre R- Lloyd Jonee, Caernarfon. Yn yr trwy wahodcliad, vr oedd Mrs John Ellis Jones (priod Elidirfabi, a Mrs Grif- fith. Ty'n 7 Llaji. DarlJtnodd y Parch E. B. Tliomae y gwt&- arieeth angladdol yi yr eglwys, a'r ArcJidHiac^n Morgan, ar lan y beod yn ddwy-s iawn. Taen- wyd plet.h uordhau ar y bedd nes yr oedd ei wyneb fel gardld flodau. Gwywa y b!o<bu hyn, ond ni wywa rhimveddau Airs Dav-'es Nid oes yn amos yn awr o feroh«! sian Ha^t^y Glan y Bala end lire Hughes, Dol Ptaria- I