Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Vmdfechion Cwn Defaid yn Aber.

[No title]

Advertising

---ABER.

-------------BANGOR.

Advertising

[No title]

------------'----BETHESDA.

BETTWSYCOED.

CRICCIETH.

.-----------------LLANFAIRFECHAN.

Advertising

CAERNARFON.

--.------------CONWV.

LLANWNDAT

LLANDUDNO.

---------LLANLLYFNI.

-----.---LUSO JUNCTION.

TOWYN (Deganwy.)

----------__---Ingoedd Sciatica,…

News
Cite
Share

Ingoedd Sciatica, Un o Ddynion Mwyaf Adnabyddus Lerpwl yn desgrifio y modd y terfyn wyd ei Boenau gan Dr. Williams' Pink Pills. Rhingyll wedi ysnneillduo o'r heddlu yw A William Longridge, a deil yn awr earle o yr ddiriedaeth yn un o'r ariandai pwysieaf yu Le pwl. Mae yn 55ain mlwydd oed, a bu eyeylitiad am flynyddau lawer a Hed<l!u Lerp. ac mao yn awr yn denbyn blwydd-dal. Caiü¿ ainryw webrwyon gan Gymdeithas Ddyngarcl Uong-ddryHiadaa Lerpwl, ac y mae yn wr fawr berchir drwy'r ddinas. Yn ddiweddar ymoeodwyd arno gan Sciatir Hym, fel ag y eyfyngwyd ef i'w am bun wyt-hnos a thri diwrnod. Llwyr wellhawyd « gan Dr. WTilliams' Pink Pills, a. dy wed :—"Ni wyf wedi tcimlo unrhyw arwydd o Sciatica a.r < hynv, A CIIOS SYML. "Beth ccdJ. achos cich anhwyldeb?" gofJ wyd iddo g-&n alwodd gy-chg ef yn dy, yn 354, Sootland-ioad, Lerpwl. "Dim ond cael cryndod, wedi gwlychu nhraed: atebodd. "Yn gyntaf, teimlais gry dtod yn d'ed troeof, a throdd hyn yn arwyddk o Grydeymalau. Yna dechreuais d»;imlo fel j wedi fy mharlyeu yn y modd gwaethaf, ac r gallwn eyinud heb h<:>en fel nodwydda-u poethioi yn rhedog i lawr fy n-ghluniau a'm eoesau gwnaeth y poenau Sciatica hyn fi brOTh yn wall gi-f. Pan y cynygiv.n gerdded deuwn mor wa. fel y byddai raid i mi droi yn ol gartref. Daet fy mghoee chwith bron yn Mt. William Longridgt- Cured o' A<ulj Sciatica by Dr. Williams Pink Pills. I ddiffi wyth, &c ar adegau elai poenau ytnsociJK d.rwof at fy nhraed. Am oriau trown a throsw gan olid, a (i lsgynal y chwyr, od-diar fy nhalcer Cynghorai meddygon bob m-athau o gyffuria-u ond yr coorlwu fel pe yn gwaethygu. Yna aeth um dan driniaeth feddygol, ond eynyddai p«^j 11.U y Sciatica. "Talodd fy ch-waer ymweliad a mi a cheis iodd genyf roddi prawf ar Dr. Williams' Pin* Pills. Prvnodd fy mhriod rai a. ehymerais j dognau yn rheoJaidd. Cefais ychydig fudd a pharheaiis. gyda'r feddyginiaeth. YR UNIG FEDDYGINJAETH HFFiEITHIOtL. "Yn fuan, g wellheads gymaint fel y teimlaif yn sicr mai Dr. Willi Pink PilW oedd feddyginiaeth i'm gossod ar fy tihraed. Mewr yehydig wythnoeau gallais godi. Gallwn Iwyts a threulio fy mwyd, ac yna declireuais gymeryc y.ir.arffriad heb deimlo poen. Oymerodd f: ngweiihad le rai misoed-'i yn ol, ac er hyny nit wyf wedi teimlo unrhyw arwydd o boenau Scia tica. "Gwellhawyd fi gan Dr. Williams' Pink Pill for Palc, People, a chredaf mai fy nyledewydt yw hysbysu galluoedd gwellhaol y feddyginiaetl hon. Cefais fod Dr. W'illiamiS, Pink Pills wed adnewyddu fy nghyfansoddiad gienol, ac wed mawhu a chyfoethogi fy ngwaed." Mae y jhai ag sydd yn dioddef oddiwrth Scia- tic-do angen Gwacd Newydd, Pur, a Chyfoethcg, a. ehyflenwir hwn gan Dr. Williams' Pink PilJs for Pale People, pa rai eydd wedi gwelia liawer o Sciatica, Crydcyroaiau, Parlyt?, Dawr« St. Vit,uo, GymalwRt, Neuralgia, a Chmr Pen, Nid oes ond y pelonau gwirioneddol yn gwella, a dylid gwrthod efelychiadau gan øu bod. yn waetri na difudd. Y pelei i ag sydd wedi gweila yw Dr. Willia-ine' Pint Pilk for Pale People (saith gair). Gcllir eu e**e! gan yr holl ddelwyr5 neu yn urdongytrel.ol gan y Dr. Williaans' M-cdi- cino Company, 46, Ilolbom Viaduct, London, yn rhad en cludiad, 2s 9c a.m un blwch, neu 135 9c am elwo" blweh.

- - - .. s LLANBERIS.