Skip to main content
Hide Articles List

34 articles on this Page

-I CYFARFOD DIOLCHGARWCH AM…

YMDDYGLAD ANHEILWN G MEWNi…

Y FRENHINRS..

YICTOPJA DDA

YN BALMORAL,

BANGOR A BADEN-POWELL.

YR HENADUR HENRY LEWIS,

[No title]

--_-----------_------YSGYFAIN-T…

AMLWCH. !

BEAUMARIS. j

BRYNGWRAN.

CAERGYBI. -

COEDANA.

LLANFAETHLU!

LLANGADWALADR (Bodorgan).

LLANGEFNI.

LLYS YR YNADON.

LLANGWYLLOG.

LLANWENLLWYFO.

PENMYNYDD.

PORTH AMLWCH.

RHOSYBOL.

SEION, LLANDRYGARN.

..-----VALLEY.

---------------Llith rdramsyddcl…

Advertising

Dan Lythyr Oddiwrth "w n Ifan…

Advertising

|YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.

| RHOSYBOL.

jLLANFAIR P. G.'

IGYM AN FA DDIRWESTOIL MON.

LLANDEGFAN.

News
Cite
Share

LLANDEGFAN. Cyngherdd.—Cynhaliwyd cyngherdd Yn Ysgol y Bwrdd nos Sadwrn diweddaf, dan lywyddiaeth Mr J. Coulthard, Baron Hill. Cymerwyd rhan gan y Misses Brocklebank, Plas Llandegfan, ar y crwth a'r berdoneg; Miss G. Williams, Bethesda, a Mr Eleaaar Williams mewn adrodd. Dadganwyd lll1- awdau, etc., gan Miss M. Rdchaxdson, Mr R.'Jones, Bethesda, a Tegfan. Cyfeiliwvd gan Mrs Tegfan Roberts. Cafwyd cyfarfod rhagorol, a disgwylir elw da at y capel nawydd.—Gohebydd.