Skip to main content
Hide Articles List

34 articles on this Page

-I CYFARFOD DIOLCHGARWCH AM…

YMDDYGLAD ANHEILWN G MEWNi…

Y FRENHINRS..

YICTOPJA DDA

YN BALMORAL,

BANGOR A BADEN-POWELL.

YR HENADUR HENRY LEWIS,

[No title]

--_-----------_------YSGYFAIN-T…

AMLWCH. !

BEAUMARIS. j

BRYNGWRAN.

CAERGYBI. -

COEDANA.

LLANFAETHLU!

LLANGADWALADR (Bodorgan).

LLANGEFNI.

LLYS YR YNADON.

LLANGWYLLOG.

LLANWENLLWYFO.

PENMYNYDD.

PORTH AMLWCH.

RHOSYBOL.

SEION, LLANDRYGARN.

..-----VALLEY.

---------------Llith rdramsyddcl…

Advertising

Dan Lythyr Oddiwrth "w n Ifan…

News
Cite
Share

Dan Lythyr Oddiwrth "w n Ifan o Fon." Mae Mr William, Evins, cabinet-maker, Ban- dar, newydd dderbvn y d(iau .ythyr dyddorol a ganlyn oddiwrth. ei nai talentog, a'n gohebydd ffyddlawn, "Wil Ifan o FOIl: Ynvs Hong Kong, Awst 30ain, 1900. Anwyl Ewytlir,—Wele fi eto yn ysgrifenu atoch gwedi hix, hir oediad gceheladwy. 5s is gwn pa beth aflwvdd a fui yn fv Euddias vn ddiweddar. Yr wyf wedi bod yn. drofyn a drofyn ysgrifenu atoch ers wythnosau, ac unwaith eis mor bell ag ysgrifenu llythyr (yr wyf yn ei anfon i chwi yn awr), ond rhywsut nid eis'gam yn mliellacli. Y Nef a faddeuo i mi am fy nifaterwch. Yr Jelwyf wedi bod yn disgwyl a disgwyl ddydd a nos am y gorohymyn a'm hyxddia i ganol Gehenna Go- gledd China, ac oherwydd hyny y mae fy rneddwl wedi bod yn dra ansefydlog: mewn ffaitu nis gallwn ymroddi i wneud dim byd yr wythnos ddiwecldfif, pryd yr ysgrifenais "13. o'r Lwyni bamboo," i'w ddodi yn y llythyr hwn fcl offrwm wrth eich tr&e-d am fy mhechodau gohebiaethol. Dyna y tro cyntaf i mi geisio canu ar fesur hir, a chefais hwyl lied dda, yn ol fv marn fy hunan. Dywed un awdwr Seisnig fel hyn :—"Pa faint bynag o bleser a gaffo awdwr wrth gyfansodui ei waiJth., dyna'r faint o bleser a dderbynia'r dar- Uenydd o'r cyfryw." Ond nis gaJaf fi moi goel- io, obiegid oe felly y byddai, buasai pawb yn meddwl ei fod yn acos i*r Nefoedd yn rhywle wrth ddar-ICen ambelfi benill a fydd yn meddwi fy mhen i, yn y llwyni bamboo, ar i dio. Foreu heddyw, derbyxiiars y "Gwaiia a'r "Clor- ianydd" yn anrhegion eddiwrthyc-i. Cynwys- ent y vii. benod o "Tro ar Ian Cathay." Er y pryd yr ysgxifenais atoch ddiweddaf yr wy: wedi derbyn y ddau yn wythnosol hyd yn awr, ac eithiria Thifyn a nodais yn v llythyr' yr wyf yn ei anfon i ohwi yn ysgil hwn a'r oenillion. Dicleh, diolch can' diolch i chwi am danynt. Diolch, diolch, dioloh. Yr wyf yn cdrycli yn mlaen i'r dyfodol, ac nis gallaf weled yr un tebygolrwydd yT anfonir fi na'r gweddill o'r gatrawd i Ogledd Ohina. is gallant em hebgor o'r ynys, ydyeh chwi n d'a.lt: ni thalai nic;r tro i golli ynys werblifawr Hong Kong or enill dyffryn Gang-tee. Na wnai yn wir. Na phet.ru swell 0'1 henry dd i, os na chlywch fod yna row yn Hong Kong, Kow- ioon Hinterland, Canton, neu Shanghai, neu rywle arall mewn dau neu dri chan' milldir i Hong Kong. Os y digwydd i mi fyn'd i ryfei cowch wybod yn ddioed. Y mae y trwbl 'ma wedi ypsetio trefniada-u y pin a'r inc yn Ian loew nid oee genyf ddi-m ar law i'r papyrau. Os gwelweli chi'u dda, fewythr bach, anfonwch y hoes llyfrau yn mlaen. Fe fvdd yn berffaith tldyogeL Pe y digwyddwn fyn'd i ryfel, fe'i oed- wid hyd fy mx-hwcliad yn y "base of operations Post-office." Felly, toes 'na ddim perygl, nag ()3 telwy'i byth o'r fan 'ma. Yn awr mi a der- fynaf gan ewyllysio i chwi a'r oil or teulu fenditli fel y mOil" mewn helaethTí;dd yn y dyfodol. Hir ftes o lawenydd i chwi, f ewytlir Wil, medd gwael- Q(i isaf cal-un eicli anheilwnrr nai, NN-IL IFAN 0 FOX. (Arfrys gwyllt). P.S.—Atolwg, gadeweh i mi gael gwyibod beth ^ywed y beirdd, yn enwcdig Meiriadog, am "B. Or 11. bamboo." Yr oeddwn ar fy ngoreu WTtJl eu cyfansoddi. Felly, mi fuaswn yn lecio cael dywed y "ddedfryd nid er mwyn cae' "sebon lUedelal gWGIlÍaith," ond er mwyn cael deall fy safle yn mvsg v beirdd ieuainc, fel pe tae.-INIL IFAX 0 ]Fo-,T. At Moa-yd Mon,—Dexbyniais dy ddau lythyr oaredig yn nghylcii 9-8 dwbl, ac mi wnaf fy | Ngoreu, machgen i. WTn i ddim betli aflwydd ydi 9-8 dwbl chwaitb. os nad no nil 1 9-8 o wyth L'neli —fe-Ily y gwna i nhw, beh bynag. Y mae yna gain i ti a'r teulu ar y ppplyr arall. Nos da,-weh.- WIL IFAN 0 FON. Ynya Hong Kong, Gorphenaf lOfed, 1900. Anwy. Ewytlir,—Y mae genyf y pleser o'ch hysbysui fy mod yn fyw ac iach, a. llawen ddigon, fe'i axfefT. Yr wyf yn dwys obeitliio eicli bod ohwithau yn oicli henaint, yn ngliyda'r oil o'n teulu a'n pe-rthynasau, yn mhob man dan haul, mewn cyffelyb gyflwr. Y mae yn ofidus genyf ddarfod i mi oedi cyliired heb ysgrifenu atoch. Nid ydyw y bocs llyfrau wedi cyrhaedd i'm l'aw hyd yn hyn. Dyna y prif esgus sydd gCllyf i'w osod gea- eich bron am ddarfod i mioedi ysgrifenu cl yn nghynt. Yr oeddwn yn disgwyl y bocs gyda'r naill "mail" ar ol y llall, can oedi ysgrifenu hyd nes eu derbyniwn, fel y gallwn gydnabod eu der- byniad yn fy llythyr. Yll wr yr wyf yn barnu ei bod yn hwyr bryd i mi vsgrifenu atoch (bocs heu beidic) ich hysliy&u in dyogelwch ar dir y byw a'm cynwr itchydol. Brydnawn echdoe j dorbyniaas y "Gwalia" a"r "Clorianydd" oddi- j ■^rthych—v naill yn ddyddiedig Mehefin 5ed a'r llaJt: MeJiefin 7fed. Cynwvsent y benod gyntaf 0 "Tro ar lan Cathay." Diolch ganwaitih i chwi am eich haelioni. Er pan r cefais y pleser o gyd- nabod derbvniad newrddiaduron oddiwrthych Jdiweddaf, yr wyf wedi derbyn rhai yn wythroRol hyd yr wythnos hon, ac eit-hario y rhifynau a gyn- ^■ysent y rhan gyntaf o'r wythfed benod o "Har.es Wa-co." Diolch yn fawr i chwi am yr oil. Dro" yn- ol anfonais benillion er cof am "R. G., Peny- gra^ ffug-chwedl "Adlais Gwynfa," a chwe' ar un o honof fv hunan (yn unol a'eh cais) drwy deSb 1 Yr wvf yn hyderu eich bod wedi T1v+!i^Z! yr ol'; yn ddyogel: vr oedd yT oil' wedi eu 'iL>5^?'a'u rt-gistrc. Yr wyf wedi cwyno wrtbyf fy ]lunan Tn my^g- y llwyni bamboo am na fl}^ech anfOI1 cywydd Llew Tegid i mi 5"n -lythvr diwedda'f ataf, fel y gallwn gyfansoddi cywy^ a^ebol i'r bardd yn ystod fy oriau harnddenol. Yr wyf vn sier fod y Llew yn disgwyl atebiad ers talm. Y mae yna ryfel wylit ^vedi tori a-lan, yn Ngogledd China, math o "re- Wiiion" mi a debygwrL Y mae haner ein batal- I'Wn ni yno ers mis, yn nghydia ehatrawd o Ind- laid. Y maenib wedi IKKI yn ymladd yn wylt yn Mod yr wythnoa hon yn n u'lrymydugaeth' Tient-• £n. Iiaddwyd Private Power, un o Pioneers catrawd ni, yn yr ysgarmes gyntaf (yr oedd SyfaiB i mi); a chlwyfwyd dau o'r "privates" vfa,.Il (yar o-edd un yn fachgen o'r Bala), yn nghyda ^ajor F. Morris, R.W.F.. vr hwn sydd yn llyw- yddu y PTydeinwyr. Lladdwyd 29 o'r Boxers yn mi yggarmes. Yr ydyin ni, y gweddill o'r 8^'trawd, yn disgwyl gorchvmyn i fj-ned yno un- TVw funud. Yr wyf fi yn credu na ymadawn ^ddi^na hyd oni chyrhaedda adgyfnerthion o'r "dia, ob'.egid v mae yna arwyddion o'r Boxers Jll Kowloon. ac hyd yn nod yn ein mysg yn yr }lon- Y inaei y Tiiad Society ofnadwy yn ^'Swth hefyd. Byddai yn galed iawn ar Hong *v°ng y crfodent (v Boxers) a ninau yma- i'w 8>yiio. Beth ynte fyddai y sefyllfa heb neb byw iartiddiffyn y lie ? Ni synwn i ddim weled Hong J ^Vong yn nofio mewn crw'aed cyn bo hir Yr wyf yn ofni na ohaf fawr" o amser i farddoni yn y dyfodol. "lleg mi eto sydd a'm seifchmlwydd a uerfynir," chwelltonall, Yn awa* rhoddaf ben ar fy niwdwl, gan ddeisyfu" bendith arnoch chwi a'r oil o'r tenlu. Byddif yn vmladd am fy mywyd diwedd yr wythnos nesaf, yr wyf yn credu. Nef afm cadwo er mwvn v pin a'r inc a'r "fool- p." Hyd bytli eich nai. F WIL IFAN 0 FON.

Advertising

|YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.

| RHOSYBOL.

jLLANFAIR P. G.'

IGYM AN FA DDIRWESTOIL MON.

LLANDEGFAN.