Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

- MOND.l\ Y'S RETURNS.

TUESDAY'S RETURNS.

Sefyllfa Derfynol y Pleidiau.

Y SENEDD NEWYDD.

Bhestr G7Rawn o'r Aelodan…

- -------------Yr Ysbytt-…

[No title]

DIGYWILYDD-DRA Y BIv-EIIIArD.

SYMUDIADtAU'R BOXERIAID.

DIOLOHGARWOH (MP-;A.

RHAID CAEL DRWS AGORED.

MARSIANDWYR OHINEAIDD EISIEU…

[No title]

YR RCYFW YM Cql.1

Brawdlys Chwarterol Men.

----____--__-----------__----Brawdlys…

[No title]

<) !Brawdlys hwarterol Meirion.…

! GWRO'LDEB T GATRAWD GYMREIG.

CYNLLWYNION MIDWYR BWERAJDD

----------------_----Br&wdlys…

Chwarterol Arfo2,.. !

Tafarnwyr Arfou, Men a. Meinor..

G;ged.dI Cymru.

NCDiON 0'EJ)EREUDIR. f

News
Cite
Share

NCDiON 0'EJ)EREUDIR. f Y DMe ÅT¿"h"ydd ac Arglwyddes Llangatwo- wedi Jychweiyd i'r wlad h<m, aj- ol bod am daith. Dc'wic'\vyd Mr L. A. Thomas, Caerdydd, i'r swydd o poTthladd a pheirianydd Llanelli.. Hysbysir fod ma.b 31r Dalby, meistr porth- ladd wedi cpel ei benodi i sw-vdd dda, o dan Gwmni y Ffordd Haiam Ddeheuol yu Bucnoa Ayres. Y cyTiifer a dau ar bymthcg o foneddigion wedil eu henwi i Surmo Bwrdd Ysgol New- ydd Liandaf. Deuddeg o honynt oedd yn. bwriadu sefyll yr ethoRad. Penderfynodd Ynadon Abercynon, Mereher, anfon genetic, o'r enw Elizabeth. Lewis, i Ysgoa Ddiwygiadol yn BristoJ, am dair blyn edd, am iddi ladra.ta nifer o nwyddsu TIl: Mountain Ash. Y mae symudiad 'ar droed yn Abertawe. i wnoud cats am i'r Due o' Beau'fort ymgymeryd a bod yn faer y dref hono y nwyddyn nesaf. Dv- wcdir fed yna TagoIygoTi da y bydd iddynt. h\'yddo', os gallant sicrhau unfrydcdd yn" y OynghC\r. Oa.fodd nodachfa ei chynal yn Neuadd Gyhceddus Olydacl1, am ddau ddiwrnod, yr wyt.hiice ddiwedda,f, yr ehv oddi-n-rth ba. un oedd yTi myned at Eghvys DisgTvylid y Hwyddid i gasglu 20Cp tuag at yr amcan h-n-nw. Cafodd d&u Serm'wr, o'r envau Joseph Bel- mont a Philip Yorath, o Bontypwl, eu dirwyo gaji yr ynadon y-n Nhredegar am symud 95" o ddefaid o DÜ1,da,is, Morganwg, i sir Fynwy, heb ga.e.: caniatadi i hyny, a dirwIwyd hwy i 2p a 7s 6c o bob un. Yn Uys y man-ddyledion yn dydd Iawrth, gerbro-n y Bamwr Bishop, cafodd '\VU- liam o Aberdaugleddyf, 165p —fair bJynedd o gy&cg, y'n al gini yrL yr vythnoa —o oddiar ei feistiiaid, y Mri Neale a West, mewn canlyniad i ddamwain oedd ,ecli cymeryd He tra' yr oedd ef yn. eu gwasana&th 1nvy yn mis lonawr diTrcddaf. Cymerodd dau ladrad beiddgar .!e yn Xghaer- dydd nos Feicher. Yn ystod yr amser by-n-iog, pan yr oedd y yn yr etholiad hono yn cael eu cyfrif, aeth lleidr, neu ladron, i ystaf* ell wely yn y Glove- and Shears, Duke-street, ac yshediwyfd o'nadiiiotn, modrwyau, etc., ciddo Mira GeoTge Mitchell, gwraig y ty. Gwnaed yr un petJi yn y Rummer Hotel, a lladratawyd gema-u oddiyno. Bernir fod coHed Mrs MitcheJI rhwng 40p a 50p. Yn Nebeudir Cymru, os yr un, yr oedd prisiau haiaTn yehydig is na'r wythnos Raenoiol. Nid oedd y b&nach mevn glo yn IIawn mor gadarn chwaith end priodolir hyny i ddinyg cynenwad o- longau i'w gludo ymaith. Eto, credir mat graddol ddisgyn a wna y prisiau o hyn hyd dd.iwdd y Pris y gio ager goreu yn Nghaerdydd ydyw o 27s i 23s y dune] glo tai goreu, o 25s i 26s. Dych-KGlodd Syr William Thomas Lewis, Bar., i Ddeheudir Cymru, o Ysgotland, pryd- nawn dydd LIun. Gwneir trefniadiau mown a.mryw leoedd yn I Nehcudir Cymru .ar gyier eth&IIadau y CynghoT ar y la.f o Dachwedd. Yn, AbeTg.a&œmi, dydd Sadwm, dir-n-ywyd John Scogajt, Penrluwgoeh Inn, i 20s a'r costau, am roddi cwnv a chwisgi i ddau heddgetidwad tra. aj ddyleds'wydd, ar y_4ydd o'r mis hwn. Prydnawn dydd Sadwrn, cmh-ali-n-yd eistedd- fod yn Ne.uadd Arbert, Abertawe, o dan nawdd 'Qapel y Bedyddwyr. Yn a;bsenoldieb Syr John Uewelyn, cymei-wyd y llywyddia-sth gan y Psrch John Matthews. Fel yr oedd ba.chg,en o'r enw Parry, Princes" street, Ba.rry, yn rhwyfo. ar draws doc rhif 2, B<arry, jydd Gwener, mown bad bydNm, syrihitxtd yn ddamweimol drosodd, a. boddodd cyn y gaJI-esid estyn unrhyw gynorthwy iddo. Cyhuddwyd Sidney J. AHen o naen yr ynadoTi yn Nghaerdydd, dydd Sadwrn, o fed wedi es- gculuso ei wraig a'l ddau blentyn, y rhai o'edd yn awr yn pwyso ar Unde'b 'Caerdydd. Pender- fynodd yr ynadon ci anfcn i garchar am dair wythnos. Yn unol a dyrwmiad Ardalydd Bute, bydd i'w galon, ar ddyddiad buan, gaeji ei chludo i WIad Canaan, er itidi gael ei chladdu yn 'Myn- ydd yr Otewydd. Yn y_qladdedigath 0 Oun- nock Houoo, yr vedd y gslon yn cae1 ei chario mewn bocs. Dydd Sadwm, yr oedd tiig&lion AbeTafon yTi claddu un o'i phreswylwyr hynaf; sef, Mr John Bedford, yr h'wn oedd tua 90ain mlwydid ocd. Sibrydir mat Mr W. H. Brown, un o gym-yc-h- i&lwyr y ward dde-heu&I, sydd yn debyg o gael ei ddewis yn faer Oasnewydd ar y 9fed o Da<thwedd. Y mae CoTphoraeth MyBfwy wedi penderfyTiu cySwyno rhyddid y rwrdeisdref i Arglwydd Llangatwg, fel math. o gydna-byddiaeth am ei haelfrydedd i'r dref. Y person dnv.eddai a. dderbyniodd yr anrhydedd hwn ydoedd Arglwydd Nel&an, yn. y &wyddyn 18M. Btys.bysa.i Heddge'ldwaid Dowlais fod yna ddyn c'r enw John Lloyd, gwr priod, tua 55ajn mh-}"dd! ar goIL Y tro diweddaf y wyd ef yn fyw ydoedd Hydref laf. o'i g.a:rtraf yTi ,23, May'-st'T'eet, [);:¡w1.ai8, y boreu hwTiw, ac M wyr neb didim o'i ar ol hyny. Gwysiwyd dwy wraig o Raen yr ynadon yn A,be.r-tame, air 'y cyhuddfiad o llosglo <Kldiar Gwmni Platiau Alcan yr Upper Forest a'r Worcester. Dadleuent hwy fod eu gwyr allan o waith, a bod 'pris uchel lo yn ei gwneud yn anmhosibi iddynt brytm dim. Dirwywyd hwy i 5s y pen. Yn LJys Ynadon yr dydd LIun, "-J- h'u<Mwyd Thomas Jones, glowr, o .T*reorci, o drywanu glowr araLl, o'r enw Thos. Whitt.aiker, Trpor':i. Yn ngwyneb y cyftv.T peryglus yr oe<id Whittaker ynddo, cadwyd Jones mewn dlda. ajn wythnos, pan y gwrande'wid yr achos yn mhellach. CyjneTodd damw;Ún ddychrynHyd Ie ar y ffc'rdd haiam yn LLanhiIeth, ger Crumlin, dydd Sadwin, trwy yr b.on y darfu i ddau o ddynion golli eu bywydau. Yr oedd y ddau yn ddyerthr- iaid, ac nid' oedd fawr o am&er er pan yr o-edd- ynt wodi dechreu gweithic- yn un o y 6ymydäeth. Mewn cyf.f)d o Ddirprwywyr PorthJadd LIaneUi, d\dd Llun, fod yn angen- rheidiot ca.el 144.000p i gwbLhau y mewn CYSyUtiad oR'r doc newydd. Wedi dterbyn "I:' adroddiad, -r bydd.a.i yn angen- rheid'.o-I cael benthyg 30,000p cyn y ge-Lid dwyn y gwaitih i. derfyniad. Yr rkcl yna; gyni-fer a. 200 yn ymgeisio ?.m Y jTFi'Tdd 0- ysgrHenydd c\6redinol Icnainc 'Caerdydd. yr h<n a. toE t.h m wa.s' trwy yrnddi-swyddiad Mr WaRer Pri<:e. Et)hc.lwyd Mr Frank S. Higman. Ygg-rifenydd C-'mdeithas GrÏ8-tionogol Gwyr Ctrcy'don, i'r swydd. ûaf{\(jd t.re'ng'houad ei n.a: yn Castell New- vdd Ernhn dydd jS2.dwm .ax gorph Gwllym Llo'yd. ')'r Hen Lythyrdy, yr hwn a fu farw Yn svdvn y diwrnc'd bla&noa-ol, yn ei ystafel! ;'e" Yn ol v dyxtiolaeth. yr Mdd y trancedig Yn ''M'yn iach. A byth yn cymeryd cyfferia\i. WedL L ddau- t\,>ldyg wneud 8Tohwiliad v çfyrph, dywetlent. nas g;<\lleJlt dystio beth yi- achos o'i i<MTWolMth. i

Cynghcr tinedg Ffestiniog,

[No title]