Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

Yr Heddgeidwaid fel Gwrthwynebwyr…

[No title]

I Esgobaeth Bangor: Ethol…

Cydbwjllgor Hsddgsidwadsl…

----___--Bwrdd Gwarcheidwald…

Advertising

ADOLYGU SEFYLLFA'R PLEIBIAU,

[No title]

News
Cite
Share

Yn awr, wedi i'r etholiad cyffredinol fyned heibio, y mae dynion yn gadlu cymeryd ham- dden i gyfrif nifer y pleidleisiau roddwyd dros y naill blaid a'r Hall ac felly yn gallu cydmaru y nerthoedd gwrthwyTiebot a'u gilydld. Nia gallwn gredu fod y gwaith yn un sydd yn rhoddi unrhyw foddihad neillduol i'r Radicaliaid, tra y mas ystyried y ffi-gyra-u yn orchwyl a dueddai i loni cad on pob Undebwr a'i wneud yn weddol iawn o ddibnrder pan yn edrych yn mlaen i'r dyfodol. Y mae canlyniadau yr etholiadau yn Lloegr ac Ysgotland yn profi fod y trefydd mawr- ion yn b-oliticaidd unaongred ao mai yr unig berygl all gyfarfod ag Undebaeth ynddynt yw yr hyn ddaw mewn canlyniad i ddifrawder a diofal- wch. Y mae yn oosibl i'r blaid deimlo mor ddyogel fel ag i esgeuluso y mesurau angonrheid- iol i amddiffyn ei hun. Yn Nghymru y mae sefyilfa pethau yn wahanol. ac y mae ein cyfedll- ion Radicalaidd am ein perswadio fod Undeb- aeth yn gwanhau ac yn graddjl ddiflanu o'r tir. Y ma/ent yn ymdlrcstio eu bod wedi enill amryw seddau a ddaliwyd gan Undebwyr oddiar 1895, ac Y mae eu hymffrost yn awgrymu fod Radical- iaeth yn c-ndl ac Undebaeth yn colli tir yn y Dywysogaeth. Ond y mae yr nwgrym yn gam- arwoinioL Y mae yn nodweddiadol Radical ei fod yn galln tynu cysur diderfyn iddo ea hu.n o betli bach arsghyffredhi ac ar yr adg breeenol aid ydym yn D1:cddwl fod un Undsbwr yn teimlo un awjdd i amddifadu y Radicaliaid cysur I allant ei dynu o ga.niyniadau yr etholiad. Yn hytraeli ni gredwn fed pob Undebwr yn ddigon hunan-ymwadol i foddloni ar bethau fel y maent. Ychydig iawn o ddynion &ydd yn ddigon ang- haredig a chaled i eiddigeddn with y ihai fydd- ant yn mwynhau y Irciwsticn .pan y moent hvry ou hunain yn eistedd wrth y bwrdd sydd yn i llwythog gan. ddanteithion, Y luae yn wir fcxl y Radtcalraid wedi adeniil seddau yn y Dywys- ogaeth, ac nad yw yr Undebwyr wedi enill mwy nag un sedd yn Nghymru a sir Fynwy. Y mae ganddynt felly sail i ymffrostio; ond nid yw rhifedi y pleicHeisiau mewn un modd yn gefn- ogoJ i'w hawgrym fod Undebaeth yn diflanu o'r tir. Y mae y ffigyrau yn nrofi fod rhif yr Un- dobwyr yn Nghymru a sir Fynwy yn llawer iawn mwy nag y mae Radicaliaid am i ni gredu. Os edrychir ar yr etholaethau hyny lie y bu ymgeis- ydd Undeboil yn gwrthwynebn Radical, cawn fod brwydrau wedi cymerydl lie mewn dwy ethol- aeth ar bymtheg yn y tair sir ar ddeg, a bod cynifer a 56,275 o bleidleisiau wedi eu rhoddi ynddynt dros yr ymgeiswyr Undebol. Yn yr un etholaethau rhoddwyd 76,109 o bleidleisiau dros yr ymgeiswyi* Radicalaidd, ac yn gwneud eu mwyafrif yn 19,834. Y mae y ffigyrau hyn yn rhoddi i'r Undebwyr gvfartaledd o bump ar gyfer saith i'r Radicaliaid. Hyny yw, yn y ddwy etholaeth ar bymtheg hyn, allan o bob dwsin o bleidleiswyr sa.ith yni unig sydd yn cael eu cynrychioli, tra y mae y pump arall heb un llais yn y gynrycluiolaeth. Credwn fod hyn yn ddigon o brawf fod north Undebaeth yn Nghymru yn gyfryw na all y Radicaliaid ei ddir- mygu, ac yn gyfryw hefyd ag i Isymbylu aelodau y Blaid Undebol i ymdrechion a.dnewyddol er ad-enill peth o'r tira, gollwyd yn yr etholiad sydd newydd derfynu. Y mae dyfalbarhad a llwyddiant yn Ysgotland yn >esiampl 'ac yn gefn- ogaeth i'r blaid yn Nghymru. Tnry ddiwyd- rwydd, ymroddiad, a ffrddiondeb gall y blaid wneud yn Nghymru yr hyn a wnaeth yn Ysgot- land, ac hyd nes y gwneir limy nis gallwn gwyno am fod y Radicaliaid yn ymffrostio fod y Dywys- ogaeth yn parhau yn fifyddlawn iddynt.