Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Nodion AmactbyddojL, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Local Tide Table.

[No title]

------'-'...-Hunting Appointments.

, LONDON AND NORTH-WESTERN…

Oyfsrfod Misol A £ on.

Advertising

[No title]

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn mvsg nifer* o ynadon sydd yn bwriaou cjiner- yd y llw fel ynadon Sir iiuinbych yn Mrawdlys Chwarterol Sir Dtlinbych, yn^Xgwrtcsam, ddy-dcl Gwencr, y mae Mr Stanley Weyman, y nofeiydd, J'T hwn sydd yn byvv* yu Jjiaiirhydd Hall, Sir Ddinbych. Y mae y Prcsbyteriaid weii ymllno yu y symud- iad yn erbyn "golf" ar y fcabboih yn y Rlios. un o faesdrefl Colwyn Bay. Mewn cynhadiedd o weini- dogion a. lieyguyr, yn ^gholwyn Bay, ddydd Mawrth, pasiwva pencierfyniad; yn gofidio oherwydd y chwareu ar y Sabbcth, a bod y cyiryw arferion Vn derbyn cefnogaefch gweixudogion. Gwnaetli y cyfarfod apel at Giwb "uolf" y Rhos i aoal y blinder oedd yn cael ei achosi trv-y yr hyn a ybtyi-fd jn halogiad ar y Sabboth. Yn ystod y tyinhor dnredaa^ tatwyd y swm o 1160p gan yniwehvyr ag Ealon Hall, Caer. Y niae y Due o A\ estmiiisler, gun ddilyn esiampl ei daid. wedi eyfarwvddo fod yr an an yn eael eu rhanu fel y canlvn Vspytfy Cucr [GOp; Cartref i Bersonau svdd yn GweUa (Parkgate), Cymdeithas Klv.senol Caer, Cartref i Ferched yn Nghaer, Cartref i Enetbod yn Nghaer. a. Thy Trugaredd Caer, lOOp bob iiii Cartref i Feehgyn Gwtilhwyr Caer, 20p; Ysbytty yr Alexandria. (Khyi),^ 50p y Cartreli i Ddynion a Merched vn Pdiyi, 3Cp bob un a Cliar- tref i Bersonau sydd yn Gwvl.ii yn New Brighton. Beyond doubt HORNLViAN'S PliRE TEA is of wonderful value, refined flavour, d-el.cious to the palate, and invigorating to the S)"at':m..b;,¡,ch piicket bears the signature of the street-d by — Bangor Bickntll, 2-1:, High street H. Lewis, Comet £ Horos, Atvqi\u: iiuiidings, and at Llanrwst. Carn&rvv: Uweu, Chsrinist. Port- madoe Newell. Confectioner. Nevin Gri9ith, Grocer. Conway Williams, Clicmist. Beaumar- Yvilliams, Grocers, etc. ii:dilish, dienr.st, Perimaenmawr: Co-operaUve Socjcty; Roberts, Grocer. Llanberis: Ingham, Grocer. Llarfair- fechan Morgan. Grocer, etc Williams, Tea Deal- er, etc. Llanduc.no: Roberts,Chea).st. Llangefni: Jones, Grocer, etc. Colwyn Day Hughes, Grocer, etc. Newborough LcwLS, Grocer. Amlwch: Thomas and Fusscy, Grootrs. Cnccieth Owen, j Grocer. PeiM-hyadeudracth Jones and Son Upper Bangor Williams, Grecer. QUININE BITTERS GWILYty EVANS. n I fv Darganfyddiad Meddygol Penaf yr Oes. BITTERS GWILYM BYANS. MAE IULOEDD WEDI CAEL IACHAD ODDI- WPTA AMRYW GLEFYDAU WRTH DDEFNYDDIQ Y MEDDYGLYN ANGHYDMAROL hwn pan oedd FOB MEDDYGINIAETH ARALL WEDI METHU. TYSTIOLAETHAU. Mae' cryd a'r mwyth, a llesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y Quinine Bitters Yn ffoi i'w le ei hun. OYNOXFARDD. Bronant, Aberystwyth, Ionawr 27ain. Anwyl Syr,—Yr wyf wedi gwerthu mwy o QUINfNE BITTER8 GWLLYM EVANS y flwydd- yn ddiweddaf nag un flwyddyn o'r blaen. Y mae fy nghwsmeriaid yn rhoddi canmoliaeth uehel iawn iddo. Dyimmaf axnoch anfon i mi gyflenwad newvdd o hono.—Yr eiddoch, JOHN WILLIAMS. BITTERS GWILYM MYAN8. 1, Greenfield Cottage, Wellfield-road, Caerfyrddin, Mehefin 12fed, 1893. Anwyl Syr.—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf di- weddaf cefais anwyd trwm, a tihrodd yn Influenza, gyda diffyg troullad, a phoen mawr yn y pen. Er i'r doctor yn y <kef weini arnaf, nid oeddwn yn pwella. Yna anfonais am eich QUININE BIT- TERS. ac yr wyf hseddyw yn ddyn newydd ar ol cynieryd t.-ur potelaid o hono.—Yr eiddoch, D. DAVIES. RlilfSUEJO 1P1Z5FVSIG Gochelwch Dwyllwyr. Edrycliwch fod enw GWILYM EVANS ai1 y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn potelau, 2s 9c yr un; dwbl maint, 4s 6c. Blychau yn cynwys tair potel 4s 6c am 12s 6c. I'w eael yn mhob man. Anfonir ef am y prisiau uchod, yn rhaci a diogel drwy y "post" i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrehol oddiwrth y PERCHENOGION— Quinine Bitters Manufacturing Co. (Limited.), Llanelly, S. Wales. C) D.S.—Gellir cael QUININE BITTERS GWILYMEVANS yn America oddiwrth y Prif Oruehwyliwr, MR R. D. WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth, Pennsylvania. I i JOSIAH HUGHES S Co., TM Ironmongers, Bangor, HAVE BEEN APPOINTED AGENTS FOR Welsbach Incandescent Gas Light Company. 11 a of r% Great Reduction in Price. Gem Burners Complete 2/6 Do. "with Bypass 4/- York Burner Complete 2/6 Do. with Bypass 4/- C. Burner Complete 3/6 Do. with Bypass x 5/- I 2 H MANTLES' ONLY 7d. EACH. V _a 19228 LEA AND PERMS' Be careful to see that LE. A & PERRINS' Signature in WHITE on the RED LABEL is on every bottle. None genuine without. Imitators of the label will be prosecuted. ORIGINAL C AT1PE WORCESTERSHIRE DAUuL. I bangoh Ironmongery Warehouse. 224, 22fa^ 228, HIGH STREET. ROBT. WILLIAMS & Compy., General and Fornishing Iropmopgers. A Large and Varied Stock of SEASON GOODS, GARDEN TOOLS and TENNIS REQUISITES. Welshbach's Incandescent Burners complete from 2/6' each. I MANTLES REDUCED TO 7td. each EXPERIENCED WORKMEN IN ALL BRANCHES KEPT ON THE PREMISES. I ALL REPAIRS NEATLY AND PROMPTLY ATTENDED TO. I

IYD.J

ANIFEILIAID.

[No title]

CAWS.

GWAIR A GWTELLT.

TATWS, MAIP, OAEiROTS, ETC.

Maroh^aficedd ,Cymre:&