Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

Ymosodiad ar Stormberg.

Y NEWYDDION O LADYSMITH.

Ymladd Adnewyddol wrth Afon…

Anffawd y Cadfridog Gatacre.

Ymgyrch Arall o Ladysmith.

GYDA BULLEIt YN NATAL.

Brwydr Magersfontein.

I Lanw y Bylchau

Newyddion Difrifol o Natal.

Gwneud y Golled i Fyny.

Gyru y Bweriaid yn ol.

Yn Rhy Ddiweddar.\I

Awstralia Deyrngarol.

Kimberley yn GwCgarog^1 gantir;

Dau Gadfridog Newydd.

Gwarchaead Mafeking. ! i

Rhagor o Ymladd yn Arundel.

IY diweddar Gadfridog Wauchope

COLLEDION OFNADWY YN COLENSO.

Gv/archaeacl Kimberley. !

CUNADA YN SEOR O GYD^!':iJcn…

Gatacre yn Sterkstroom.

DYNION GATAORE YN RHODDI BAN-LLBFAU…

Y Milwriad Plumer yn cael…

Unig Fab Arglwydd Roberts…

Ar Bwy i Ito'l v Bai?

[No title]

Yr Ymosodiad ar Stormberg.

News
Cite
Share

Yr Ymosodiad ar Stormberg. F GATAORE YN CAEL EI ORFODII ENCH2Q. Y OOLLSDION PRYDEINIG. Gwefreb y "Central News" o Molteno. Rhag. "lOfed: — Yn blygeiniol iawn boxeu ddoe, cymexodd y Cadfridog Gatacre frigad i'r cyfeiriad gogledikd, er disgyn yn ddisymwth ar y gelyn, a gwneud ymosodiad nosawl ar eu catrodao ynjStormberg. • Ond caweom ni ein hunain ein siomi, a. bu raid i ni ymneilldluo yn ngwyneb gallu llawer cryf- -> Y» ol yr adToddiadau a ddygwyd i'n gwereyU gan ein hysbiwyr, said oedd corphl«oedd y Bwer- gan ein hysbiwyr, said oedd oOTphluoedd y BWel"- ifcdd yn Stormberg yn rhifo mwy ma dwy fil a phum cant o. ddynion, ac yr oedd saHe y gelyn, a'r amgylchiadau yn gyffredinol, yn yrnddangoei yn ffafriol i wneud rhuthr disymwth, ac ymosod- iàd wl. Gan symud yn mIaen yn rhagorol, ond yn ochelgar, cyrhaeddasom yn dtdyogel at bwynt o I fewn ttwy filldir i Stormberg. Yna ymosodwyd yn sydyn, trwy' dan dychrynllyd, ar em dynion, yn union blaensai ac ar ein hochr ddeha.u ar yr unya&eg.. Yr oedd y derbyniad a. roddwyd i ni gan y ■ gelyn drwyddo draw yn rhy boethlyd, a darfu ïr Gwyddelod, y rh&i oedd ar floon y fyddm, fyned i loohesu yn ddyogel y tu. ol i fryncyn, yr jhwn, yn ffodus, oedd yn ymyl, ar Jrja^YJ' I Dilynwyd hwy mewai p-erffaith dr gan y maxrnelwyr, Fusiliers Nierthumberland, gwyr traed ar feirth ond bu Taidt i'r rhai olaf fyned o am^ylch gryn lawer, ohexwydd ansawdd y tar.. am^ylch gryn lawer, ohexwydd ansawdd y tir.. 'Yr oedd' ein dynion yn gosod eu hunain I lawr yn gysurus yn eu safleoetfd newyddioin, pan y -gw^lwyd! fod gynau y gelyn, y rhai oedidynt yn llawer mwy gMuog nag y jtybid, yn gwaagaxu ^u llc.gbe:eni i'r tir yr oeddynt yn sefyll anio. Yn ywfcod yr hfljl ameer yma, yr oedd y Bwer- iaid yn del i danio yn drwm, ond m rhyw I lawer o ddifrcd rhengao. yn pxrnaai o dan y tan, darfu i'« gwyr traed a n _ma^elwyr «eisio am safle arall, i-liyn* haner milldir oddiwrtfe. y bTyncyn jjervglus. Yma. daifn i'r maee fag- nelwyr wueuiU gwaith rhagorol, gtliu gadw y Bw- eriaid ar lawn gwaith. Yr oedd y Mne newydtl yn un liynod .0 iaddaa i gadw y gelyn drMv, iOO yr oedd ein gwyr traed yn fuan yn tanio dr tu ol i orcliudd, gyda masiyider ac effeitiuolrwydd, tra yr oedd y gwyr traed ar feircii yn symud i'r gogledd, gydia'r aaif can o fyned ar ochr eswy y Bweriaid. Ar hyn yr oedd y gweithrediad yn lied gyff- redinol, ond yr oedd y cylch braidd yn hirfaith, j ac ni chafodd ond ychydig o'n dynion ni eu tara-w. Ond dygwyd cyfnewidiad sydyn arall yn y set- vllfa, p«i)i j darganfyddw^d; fod oatrodaa cryfiow i 1^——■ — — o'r Bweriaid yn symud o*r gogledd, ac anfonwyd | y catrodau Gwydaelig a. Northumberland i fyned i ymgyrcih a hwy. OjTfarfyddlwyd ein dynion m, modd bynag, gan dlamo trwm nifer o ynau peir- ianol, oedd y gelyn edsoeo wedi eu goeod mewn saflecedd da;, ac yr oedd yn omlwg, o r diwedd, ein bod wedi dyfod i le garw. Rhifai y gelyn, y mae'n amlwg, 3000 o wyr; yr oedd y tir goreu ganddynt hwy, a digon o ynau. 0 ganlyniad, penderfynwyd ymneillduo i Molteno. rhyw dair milldir ar ddeg o bellder.