Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Gadair Wag y Brifysgol.-Y mae deuddeff a ym- geiswyr am gadair amaneg (physics) yn Ngnoleg y BfcLfy&gol, yr hon a. iraghaw-yd trwy ymadawiad1 Dr. As,nrOM" Gray. Chwerdi-air-iiUgam oed ydyw yr ivjueiigaf o'r yuigeiswyr. Cyindteitbas Ddladieuol Gaud Penlon, Hir,&el. Cynhaliwyd v cyfarfod wythoosol nos Lun dfiwed-Jaf, 0 dan lywydcbiaetb y Parch H. Reee Davies. "Pa un ai bywyd priod-asol ynte bywyd sengl ydyw'r goreu ?*' oedd pwnc y ddadl ar y noson giy bwydledig. Cymeiwyd' yr ochr briodasol gan Miss K. Roberts, Ambrose-street, a'r ochr sengi gan Mr E. Evans, friars-road. Siaradwyd ar y mall oobr a'r Hall gan ryw o'r aelodau. Cafwyd hwyl anarferol, a phan gym.rrwyd y p16irlldsia.u,r oedd nrwyairif ma.wr dros yr ochr briodasol. Cyngherdd Offerynol Miss Hewitt.—Nos Werner, yu y Pcjiriiya1 Ilail, cynhaliwyd y cyngherdd felynyddol gan seindorf linynol Miss Hewitt, ac yr oadi ynx> gynulliadi liawn. Yr oeddis wedi sicwhau gwusanaeth arbemg Mr Walton (o gyngherdcfcui Llandudno). Mr Charles Black (o aeimiorf n Charles Halle). Miss Gwendoline Dew, ac eradll. Yr oedd) y rivtglen drwyddi o ch-waeth gerddorol aruchel, 2c yn wledid or rmM flaenaf i'r Aai a Jioff '-nt g< rd,1ori?>«M-h O'r faith. Yu giiym<IoiLlia.s. Ddodleuol Clwb y Gweithwyr Ceddwadol nos Iau darllenwydl papyrau gan Mr 0. L..Tones a Mr John* Jones, y naill dros ddiwygiad iSglwysig a'r Hall yn erbyn, a, dilynodd dadl fywiog. Pende r fyarwyd ar y diwedd gynal y cyfarfod yn vvythnosol yn lie yn bvthefoosol fel yn y gorphenol. Mr J. R. Prichrbrwl a lywyddiad dros gyfarfod Cymdeithas Dd-adleuol y Gwyr Ieuainc nos Iau, pryd yr aod yri mlaem gyda'r ddadi ar y rhyfel. Pan su&dl 1 bleidiais, cafwyd mwyafrif yn bleidiol i gwrs y •Llywodraetb. Rhoddodd Mr 0. D. F. Humphreys edToddiad o gan Mr Kipling, "The Absent-Minded Beggar." Llrg yr Yn-adon.—Yn yr eisteddiad wythnoaol ddydd Mawrth yr oedd ar y fainc: Mr Thomas fcerwis .^cadtirydid), y Maer, Mri Henry Lewis, W. Pughe. W. Lester Smith, a Thomas Robertet.-Dir,- rqwyd y rhai canlynol i 2s 6c a.'r cratau yr un am fod yn feddw a.c aifreolus :—Robert Jones, LlaJi- degai Patrick Rrown, Bangor; at Thomas Jones, Bangor.—Ar d-dlau gyhuddiadl o fod yn feddw mewn t1- trwyddedig, dSrwywydi dward Williams, Beth- esda., i 5s a'r (x)slau yn mhob achos.—Bu gorfod i JBliaus Davies, Conwy, dalu: 2s 6c a'r costau axa '.ddo Robert Htmt ac Edward Ro- bErts o adael y 1st Dragoom Guards, Dublin. Cjrf- Iwynwyd1 hwy dirosodd i'r milwyr oedd wedi dod i'w cyrobu. Xo'n-ohf'v—TH-didiau, Meroher a Iau cynhaliodd cyft-Lliioa y Ta5>wiia-;1 nodachfa yn y Penrhyn Hall, er chwyddo y grotifa a gesglir at gael eapel ■UTivyH A'~ A sanlyiL sydd resfcr o'r "stallholders — "IJea* Stall,' No. 1 'Miss Roberts, Bryn-teg; Mrs B. 0. Price, Mrs Jones, Gwynant; Misses L. Jones, Q. Wheldon, J. Roberta, H. Williams, Mrs W. Hughes, a. Miss Webster. Tea Stall, No. 2: Mrs Jones, Market-place;' Mrs Jones, Glasfryn; Mrs Mathews. Mrs W. Thomas, Mri A. GriffitJJ., — Lloyd, C. Jomes, a Owea. Fancy Stall: Mrs Th^nivi. Jxmdon House; Mrs W. T. Roberts, Mrs R. Williams, Oity Buildings; Mrs Morgan jRdcuiards. Mrs Williams, Devon. House; Mrs Row tamdH, Friars-road; Misses Griffith, Tanrhiw; fiugl^Britoiniua Hcase Gwera Riohards,E. J. Tbo- London House; Thomas, Metropolitan Bank A. M. Daviea,Moranedrf; Roberts,London House; a W.'C ki it .Tont«. Refreshment Stall: Mrs T. H. Lewis. Bronwylfa; Mi-* Owea, Kimberley House; Mr.^ n. Brcnant; Mrs W. 0. Williams, Mis Bobert Hugljes, Misses Lena. HuAes, A. Williams, ac S. Thomas. Sundry Stall Misses Wallace, H. CtpLffith, K. Jonves, K.. S. atkin Jones, ^Sodwc-ni Williams, 'ao Anitiei Williams. Bank L SbaJl: Mrs E. D. Williams, Mrs Mvrddin Jones, 5 £ rj Foulkea Jones, Mrs Tisomafi, Cbapet Hkwse; lIli- Pritc-hard, Mrs J. H. Williams, Misses F. Qjaries, E. Owen, sue E. Grace Owen. Sweet Stall: AeJodau yr Ysgol Soil. Agorwyd y nodachfa y dydd cyixtaf y Maer, a'r all ddydd gan Mr J. Bryn RobortM, A.S. Gynhaliwydi ndfer o gystadleuaethau i bob llaLs, ac yn ddalynol bu y buddugwyr jm cyat-xdl'j yn gpJed am £ aithodyn< aur, ac enillwyd ef g&n Tegfan. Y beirniad oedd Mr Hurren Harding. Bfogwylir y oeir tua 150p oddiwrth y nodaohfa. H^wllo Dp. Puxit ar Hugain.—Yn Llys y Mam- dtfyledion, dydd Llun, gerbron ei Anrhydedd Syr Horatio Lioj-d, and d eymig-ws ddygidl yn nd*en gain berchenogioa y lloing 'Charles and yn CT-byn, Cwmni RhedlSordd Gwrecsam, Wyddgrug, a Oonr-aili'a Quay, x Mr F. Williams, y derbynydd. —Mr J. Bryn Roberta, A.S. (cyfarwyddedig gam Mr S. R. Dew, fel goruohwyiiwr dros y Meistri ooi."I-taw a Hawkins), oedd dros yr aiehwynyddion, a Mr T. C. B. Gibbons (cyfarwyddedig gan Mr Q. B. Steward, o swydidfa Mr J. B. Polling dros y diffynyddion.—Yr a/jhwyliydldlon a hawlieaxt 30p ar gyfrif mwed dderbvniodid y Uestr tTa. yn cymeryd i &own lwytru yn Srharf' y diflFynyddion yn Chlin- tnth's Quay. Dadleuid i'r niwed gael ei aohoai trwy i ywydfloEnoa y tfiiffynyddion orehvmyii i r ltestr gymtnycl ed. lie mewni mall ag y darfu iddi, af dred.ad y llanw, fyned ar lawr ar ed phen ol^ cyn i'r faLaeu fyned ar iawr. Y oamlyaiad fu i'r llyw daer- byn niwed, a'i gwneud yn angenrteidiol i'r llong fyn £ xi d'aji adgywedriiwiau.—Dros yr amddiffypiad dadleuid) fod) y daffynyddioni yn caiel hamdaiffyn gpai eu man-difieidifau, pa un' bynag a wneid "charge" em le y llcssir yno ai peidio. Yr oedd y Ddyfrdwy ya tidial river," a'r tywod ya parhaus symud; a ciiaai hyny myatoaiiil uad oedd y gwahamaeth yn nigw!»8ta<irvrydd gwaielod! y doc i'w briodoli i unrhyw eegeulusdrii. ar ran y ddffynyddion, ood yn <Jdyleaus i" (imi'^ylclidadau ,tuhwnit> i'w rheolaeth hwy.- Khotkk/dsd ai Aniraydedd ddyfarniad yn ffafr yr ttohwynwyr am y swm a hawlid.

BETTWSYOOED.

BETHESDA.

CAERNARFON.

CRICCIETH.

DOWLAIS.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDUDNO.

LLANFAIRFECHAN.

LLANGOLLEN.

LLANRWST.

ILLANYSTUMDWX

PWLLHELI.

*"PORTHMADOG.

RHYDYlOLAtFDY.

TREMADOG.'

[No title]

Cynghor Pinesig Ifestinio^..…

[No title]

Advertising

Amrymicifa Cymreifj--